Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Msza Krzyżma

2021-04-01
fot. Ewa Melerska
- W Wielki Czwartek Jezus uczynił nas szafarzami swojej sakramentalnej obecności wśród ludzi. W naszych dłoniach złożył przebaczenie i miłosierdzie, a także podarował nam swoje kapłaństwo na zawsze - mówił bp Wiesław Śmigiel do kapłanów zebranych na Mszy Krzyżma w toruńskiej katedrze Świętych Janów.

Podczas Eucharystii, której przewodniczył bp Wiesław Śmigiel, obecni byli również bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy oraz bp Andrzej Suski, biskup senior, dziekani i przedstawiciele dekanatów diecezji toruńskiej, kapłani posługujący w instytucjach kościelnych, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu wraz z moderatorami oraz osoby konsekrowane.

Bp Śmigiel w homilii, nawiązując do tekstów czytań liturgicznych zachęcał zebranych: „zatrzymajmy wzrok na Zbawicielu, który uczynił nas kapłanami dla Boga i Ojca swojego”.

Kierując swoje słowa do kapłanów, podkreślił, że Jezus Chrystus polecił im sprawowanie swojej ofiary w Eucharystii. Wzywając ich przez to do naśladowania Go w sposób szczególny. - Dzięki sakramentowi święceń misja powierzona przez Nauczyciela Apostołom, nadal jest spełniania w Kościele aż do końca czasów – mówił. Następnie dodał: -  Jeżeli każdy ochrzczony uczestniczy w kapłaństwie Jezusa Chrystusa dla składania ofiar miłych Bogu, to kapłani powołani zostali do współuczestnictwa w Jego ofierze w sposób szczególny.

Hierarcha zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czasach należy szukać wzorów do naśladowania w posłudze kapłańskiej. - Pierwszym przykładem kapłana, dobrego pasterza, pokornego sługi jest sam Pan Jezus. […] Jezus nas uczy, że być kapłanem dziś, to służyć, być dyspozycyjnym, wrażliwym na potrzeby braci, nieść sakramenty i głosić prawdę, ale też to bycie gotowym, by przyjąć krzyż – mówił. Kolejnymi przykładami, od których można uczyć się na kapłańskiej drodze są m.in. św. Piotr, Apostoł Jan, Apostoł Paweł.

Życie kapłańskie to ofiara z samego siebie dla Boga i drugiego człowieka. Nie jest to łatwa droga. - Blaski i cienie kapłańskiej posługi nie opuszczą nas, aż do momentu, kiedy staniemy przed Panem twarzą w twarz i zobaczymy rzeczy takimi, jakie są naprawdę. Wtedy już nie będzie cienia, ale tylko blask prawdy – zauważył hierarcha.

Bp Śmigiel zachęcił zebranych prezbiterów, aby zrobili kapłański rachunek sumienia. W świetle postaci Judasza, który zdradził Jezusa Chrystusa można zobaczyć pułapki, które zagrażają dzisiejszym Apostołom. – W życiu Judasza ogromną rolę odgrywała zachłanność na pieniądze. Były one dla niego czymś najważniejszym i tak podporządkował się prawom rynku, że jego życie zostało zredukowane do kupowania i sprzedawania. Kiedy sam sobie uroił, że jest inteligentny i zaradny, że może się wzbogacić, nie zauważył, że sam stał się towarem i sprzedał i poniżył samego siebie – podkreślił.

Pasterz diecezji zauważył, że judaszowa historia zdrady zaczęła się niepozornie, od krytyki Pana Jezusa. – Zaczęło się od krytyki pozbawionej miłości, która wypływała z chciwości. Często dziś słyszymy słowa krytyki wewnątrz samego Kościoła. Jeśli krytyka wypływa z miłości, nie ma w niej jadu, nie poniża, to zawsze oczyszcza i jest bardzo potrzebna. Jeśli wypływa ze złych intencji, z zawiści, urażonej dumy, chęci popularności, podążania za modą lub zwykłej chciwości pieniądza lub pochlebstw – nie buduje, ale niszczy – mówił.
- Warto dziś zapytać: czy nie dzieje się tak w naszym życiu, czy nie sprzedajemy Pana Jezusa i Jego nauki za pozorny spokój, za różne układy? Czy nie rządzą nami bez reszty prawa rynku? Niekiedy można sprzedać naukę Ewangelii na rzecz różnych awantur, które są wokół nas, na których niektóre środowiska czy frakcje zbijają swój kapitał społeczny. Czy potrafimy być kapłanami na wzór Jezusa – odważnymi, wiernymi sługami prawdy, ale tez wrażliwymi, bezinteresownymi, nauczającymi i słuchającymi, przewodnikami i przyjaciółmi? – skłaniał do refleksji.

Biskup zachęcił, aby każdy kapłan „prosił o łaskę, by nie rościć sobie prawa do tylko i wyłącznie swojego życia, ale oddał swoje życie do dyspozycji kogoś innego – Chrystusa. Aby nie pytał, co będzie z tego miał - lecz co może dać Jezusowi i innym”. Polecił, aby odnawiali swoje powołanie przez szukanie jak powinno wyglądać to upodobanie do Chrystusa, który nie panuje, lecz służy; nie bierze, lecz daje; jak to się powinno dokonywać w ich życiu i życiu Kościoła. - Nie zapominajmy o wartości sakramentu pokuty i pojednania w naszym kapłańskim życiu, gdyż jest on ściśle związany w Eucharystią i czyni nas szafarzami Bożego miłosierdzia. - podsumował

Bp Wiesław Śmigiel poświęcił oleje chorych i katechumenów oraz konsekrował krzyżmo, które w ciągu roku służą do udzielania sakramentów chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych czy innych konsekracji.

Posługę muzyczną podczas uroczystości pełnili wykładowcy oraz uczniowie Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej im. G.G. Gorczyckiego.

Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich z udziałem wszystkich kapłanów diecezji zostanie odprawiona w dniu świętości życia kapłańskiego diecezji toruńskiej w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w sanktuarium w Rywałdzie. Dzień ten poprowadzi ks. prał. Sławomir Oder, ojciec duchowny kapłanów.

em/Toruń/KAI
Zdjęcia: Ewa Melerska


 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.