Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Liturgia Wieczerzy Pańskiej w katedrze Świętych Janów

2021-04-01
Fot. Renata Czerwińska
   Świat zna przekazy dóbr materialnych, ale Chrystus nie zapisuje nam rzeczy. On w testamencie zapisuje nam siebie,  swoją miłość, swoją bliskość, swoje życie – mówił biskup senior Andrzej Suski podczas Liturgii Wieczerzy Pańskiej w katedrze Świętych Janów w Toruniu.Biskup senior przewodniczył również Eucharystii. We Mszy św. uczestniczył biskup diecezji toruńskiej Wiesław Śmigiel, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego, siostry elżbietanki i pasterki oraz wierni świeccy.
    W homilii pasterz zwrócił uwagę na podwójny testament Jezusa, pozostawiony podczas Ostatniej Wieczerzy: Eucharystię oraz pokorną służbę. „Kościół nie może żyć bez Eucharystii. Tę prawdę lepiej sobie uświadamiamy właśnie w trudnym czasie pandemii, kiedy istnieją normy ograniczające w niej uczestnictwo. Dziękujmy dzisiaj nade wszystko za ten wielki dar Bożej miłości”. Wymieniając osoby, które naśladowały Jezusa w pokornej służbie, jak brat Albert Chmielowski, Matka Teresa, czy bliski sercom diecezjan bł. Stefan Wincenty Frelichowski, zauważył, że do tego, by służyć innym, „nie trzeba być bogatym, uczonym, ne trzeba być miss uniwersum. Wystarczy mieć Jezusowego ducha i naśladować Jego Serce”. Pytał również retorycznie: „Co pozostawili po sobie ci, którzy odrzucili wezwanie Chrystusa "Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem"?  Wyobraźmy sobie  świat bez tego testamentu, świat, w którym rządzi siła pięści, kto jest silniejszy, ten zdobywa władzę i sprawuje ją zbrojnie, słabi muszą umierać, pokonani nie mają na co liczyć”. Biskup Suski zaznaczył jednak, że Chrystus zapisał swój testament nie na papirusie, ale w sercach uczniów. Każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, by być przekazicielem ostatniej woli Zbawiciela. „Siła tego testamentu jest tak wielka, że powraca każdego dnia w życiu Kościoła - w Eucharystii. Testament Jezusa jest przekazywany z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie, z serca do serca i będzie przekazywany do końca dziejów świata”.
    Ze względu na obostrzenia epidemiczne nie odbył się dzisiaj obrzęd umywania nóg.
    Liturgię uświetnił śpiewem chór katedralny – Schola Cathedralis Thorunensis.
rc/Toruń/KAI

Fot. Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.