Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święto Konstytucji 3 Maja w toruńskiej katedrze

2021-05-03
Fot. Renata Czerwińska
- Każdy, kto nawołuje dziś do konfliktów, kto staje przeciwko bratu i podnosi rękę na niego, kto nawołuje do wojny, występuje przeciwko duchowi wzajemnego szacunku, zawartego w Konstytucji 3 Maja. Nie wolno stawać przeciwko sobie i okazywać sobie nienawiści – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas Mszy św. za Ojczyznę.Eucharystia miała miejsce 3 maja w toruńskiej katedrze Świętych Janów. W kościele zgromadzili się kapłani, diakoni, klerycy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, prezydent miasta Torunia oraz przedstawiciele służb mundurowych i kombatantów.

Podczas homilii hierarcha przypomniał rocznicę zatwierdzenia NSZZ Rolników „Solidarność” a także trzecią wizytę Jana Pawła II w Ojczyźnie. To wówczas „pięknie streścił on przesłanie solidarności: to znaczy brzemię niesione razem, we wspólnocie, nigdy jeden przeciw drugiemu. Były to słowa prorocze, wypowiedziane jako uniwersalna prawda dla nas, na następne pokolenia, na teraz, na przyszłość. Kiedy spojrzymy na historię naszego narodu, za każdym razem, kiedy stawaliśmy przeciwko sobie, traciliśmy coś niezwykle cennego: naszą wolność, dumę i honor. Ale kiedy byliśmy razem, powstawały wspaniałe dzieła”.

Jednym z nich była Konstytucja 3 Maja. Biskup Śmigiel przypomniał jej dzieje, zwracając uwagę na wartości chrześcijańskie, do których się odnosiła. Zwrócił też uwagę, że gdy nasza konstytucja wzywała do wzajemnego poszanowania, dwa lata później na sztandarach Rewolucji Francuskiej można było przeczytać hasło „Wolność, równość, braterstwo - lub śmierć”.

Biskup toruński zwrócił również uwagę na korzenie tytułowania Maryi Królową Polski, przypominając czasy potopu szwedzkiego. „Król Polski Jan Kazimierz nie był pierwszym, który Maryję obrał królową  - wcześniej uczynili to Hiszpanie czy francuski król Ludwik XIII”. Warto również wspomnieć, że „gdy w 1837 r. dotarło do nas nabożeństwo majowa, bardzo szybko zaczęło się upowszechniać  w wielu stronach kraju. W XIX w. pierwsze nabożeństwo odbyło się w Płocku,  drugie w Toruniu, następnie w Krakowie oraz w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie”.

Maryja – orędowniczka i pocieszycielka – „stojąc pod krzyżem swego Syna uczy nas, że można przetrwać ciężkie chwile życia, broniąc w sercu wiary, nadziei i miłości. Świadomość Jej macierzyńskiej opieki sprawia, że czujemy się pewniejsi, w tym zagubionym świecie”. Stąd też prośba do Matki, aby wypraszała dla Ojczyzny, regionu, miasta i indywidualnie dla każdego z nas pokój i Boże błogosławieństwo, a także ustanie pandemii.

Na zakończenie Mszy świętej bp Śmigiel odmówił milenijny akt zawierzenia Kościoła w macierzyńską niewolę Maryi.

Przed błogosławieństwem końcowym głos zabrali wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz prezydent miasta Torunia Michał Zaleski.

Obchody święta Konstytucji 3 Maja w Toruniu rozpoczęły się o godz. 11.30 uroczystym podniesieniem flagi na Rynku Staromiejskim, następnie pod tablicą upamiętniającą toruńskie manifestacje z 1 i 3 maja 1982 r. zostały złożone kwiaty. Pod siedzibą Urzędu Marszałkowskiego mieszkańcy Torunia mogli oglądać wystawę zdjęć autorstwa Lecha Różańskiego.
rc/Toruń/KAI

Fot. Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.