Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

40 lat posługi kapłańskiej

2006-06-04
fot. Ks. kan. Henryk Trąpczyński przyjmujący jubileuszowe życzenia od wiernych
Ks. kan. Henryk Trąpczyński, który święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa chełmińskiego Kazimierza Kowalskiego w Pelplinie, 29 maja 1966 r., podczas sumy odpustowej w parafii pw. Trójcy Świętej w Książkach w dniu 11 czerwca br. dziękował Panu Bogu i Matce Przenajświętszej za 40 lat swojej posługi kapłańskiej.
W czasie uroczystości w Książkach Słowo Boże wygłosił ks. kan. Marek Rumiński, proboszcz katedry Świętych Janów w Toruniu. Były życzenia i kwiaty; od dziekana ks. Kazimierza Śmigeckiego i księży z dekanatu, Rady Duszpasterskiej, Kół Różańcowych, chóru, ministrantów, niepełnosprawnych z Domu Opieki, strażaków i parafian, a także od przedstawicieli tych parafii, w których ks. Henryk pracował jako wikariusz: Sulęczyna, parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu, Wąbrzeźna i Łobdowa, gdzie przez 9 lat pełnił posługę proboszcza. Życzenia złożyli także wierni z Pokrzydowa, gdzie ks. kanonik spędził lata swej młodości.


Ks. kan. Henryk Trąpczyński od 19 lat jest proboszczem w Książkach, gdzie cieszy uznaniem i szacunkiem. Parafianie życzą mu wiele zdrowia i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi kapłańskiej.

Krystyna Heberlej

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
14-16
Kurs Maria Magdalena
Toruń
CZE
16
Udzielenie posługi stałego akolity
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu
CZE
16
Marsz dla Życia i Rodziny
Golub-Dobrzyń
CZE
22
Święcenia Diakonatu
Toruń, Katedra, godz. 10.00
CZE
23
Udzielenie posługi lektora stałego
Parafia św. Antoniego w Toruniu, godz. 13.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.