Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Prezentacja książki "Prymas i papież"

2021-05-25
28 maja mija 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego. Tego dnia odbędzie się wydarzenie online – prezentacja książki „Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II” pod red. prof. Michała Białkowskiego i dk. prof. Waldemara Rozynkowskiego.

Początek wydarzenia o godz. 11:00 na serwisach Facebook i Youtube Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Publikacja zawiera teksty ukazujące ogólnopolski i regionalny kontekst działalności pasterskiej kard. Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II. W tomie znalazły się artykuły redaktorów naukowych oraz znanych badaczy problematyki:
prof. Pawła Skibińskiego (Uniwersytet Warszawski),
ks. prof. Roberta Skrzypczaka (Akademia Katolicka w Warszawie),
prof. Krzysztof Stachewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
ks. prof. Janusza Szulista (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Książkę ilustrują unikalne zdjęcia pochodzące ze zbiorów archiwalnych instytucji kościelnych oraz osób prywatnych, m.in. Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.


Ze wstępu do publikacji:
Rolę fundamentów rodzącego się wzdłuż rzeki Wisły na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia po Chrystusie Kościoła i państwa odegrali dwaj biskupi – św. Wojciech Sławnikowic i św. Stanisław ze Szczepanowa. Historia ich misji pasterskiej dała podwaliny tożsamości religijnej, umacniała procesy integracyjne młodego królestwa i określiła nasze miejsce w chrześcijańskiej Europie. Otoczone największą czcią groby obu męczenników w archikatedrze gnieźnieńskiej i katedrze wawelskiej w Krakowie stały się Ołtarzami Ojczyzny, do których podążały kolejne pokolenia Polaków.
Po upływie wielu wieków, naznaczonych zmiennymi losami wspólnoty narodowej, Opatrzność Boża powołała na stolicę arcybiskupią św. Wojciecha Stefana Wyszyńskiego, zaś na katedrę św. Stanisława Karola Wojtyłę. Obu wielkim mężom Kościoła Powszechnego przyszło sprawować posługę w niezwykle dramatycznym czasie „ciemnej nocy komunizmu”, naznaczonym opresyjnymi działaniami władz państwowych, prześladowaniami kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich, łamaniem podstawowych praw ludzi wierzących. Mimo tych trudności wspólnie nieśli ciężar odpowiedzialności za Kościół w Polsce wzajemnie się wspierając, umacniając i wzrastając w duchowej przyjaźni.

Obaj bezgranicznie zawierzając Najświętszej Maryi Pannie siebie i powierzone swojej opiece owczarnie, przygotowali naród polski do jubileuszu Sacrum Poloniae Millennium. Słowo, które głosili utwierdzało w wolności Dzieci Bożych, a z czasem pozwalało dojrzewać do wolności społecznej i politycznej. Mimo, że kardynał Stefan Wyszyński odszedł do Domu Ojca na wiele lat przed ponownym odzyskaniem przez Polskę niepodległości bezsprzecznie jest „Ojcem naszej wolności”, a jego dzieło rozszerzał – nadając mu wymiar globalny – Jan Paweł II „Papież wolności”.

Michał Białkowski
dk. Waldemar Rozynkowski

 
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
24
Święto patrona katedry i miasta - św. Jana Chrzciciela
Katedra, Msza Święta, godz. 18.00
CZE
27
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej w Toruniu
CZE
28-30
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka KSM
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00, Odpust w Chełmnie, godz. 18.00
LIP
3
Pielgrzymka Żywego Różańca
Chełmno, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.