Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Promocja książki o związkach Prymasa Tysiąclecia i papieża Jana Pawła II

2021-05-28
Fot. Renata Czerwińska
W 40. rocznicę śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ukazała się książka ilustrująca wspólne związki Prymasa Tysiąclecia oraz papieża Jana Pawła II na tle zarówno województwa, jak i całej Polski: „Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II”.


Jej współautorzy i redaktorzy naukowi – dk. prof. Waldemar Rozynkowski i prof. Michał Białkowski - spotkali się 28 maja w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z bp. Józefem Szamockim oraz marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim, by dokonać promocji publikacji. Spotkanie prowadzone przez prof. Michała Białkowskiego było transmitowane przez stronę internetową oraz fanpage Urzędu Marszałkowskiego.

Jak zaznaczył prof. Michał Białkowski, niezwykle cennym źródłem do dalszych badań nad wzajemnymi relacjami prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz papieża Jana Pawła II jest bogaty materiał ilustracyjny, zamieszczony w książce. Zdjęcia udostępnione zostały m.in. przez Instytut Prymasowski, jak również przez osoby prywatne, związane z Klubem Inteligencji Katolickiej w Bydgoszczy czy Kościołem Akademickim w Toruniu. Stąd można prześledzić nie tylko czas prymasowskich wizytacji i obchodów milenijnych w kościołach Torunia i chełmżyńskiej bazylice, jak również ślub, którego kard. Karol Wojtyła udzielał w toruńskiej świątyni na Bielanach swoim krewnym, Kazimierze Passowicz i Markowi Wiadrowskiemu.

Jak zwrócił uwagę bp Józef Szamocki, obu kapłanów, a jednocześnie wielkich mężów stanu, charakteryzowała spójność myślowa i umiejętność współpracy. „Potrafili w zgodzie szukać drogi w bardzo trudnych okolicznościach, a jednocześnie ją wyznaczać” – potwierdził marszałek Całbecki, zapytany o znaczenie Prymasa i Papieża dla województwa. Zaznaczył również, ze „pierwsze szlify kapłańskie i wrażliwość społeczną” ks. Stefan Wyszyński zdobywał w niedalekim Włocławku.

Dk. prof. Rozynkowski zauważył, że „wiele śladów Prymasa w naszym województwie czeka jeszcze na odkrycie, a dziedzictwo papieskie trwa i wymaga pogłębienia”. Zwrócił szczególną uwagę na czas internowania kardynała Wyszyńskiego w Rywałdzie, zaznaczając, że te zaledwie 17 dni ukazuje wyraźnie sylwetkę duchową Prymasa. Zachęcił również do lektury „Zapisków więziennych”.

Publikacja „Prymas i Papież” wyznacza trzy płaszczyzny badawcze. Pierwsza z nich to bogate związki obydwu postaci z obecnym województwem kujawsko-pomorskim. Druga to perspektywa ogólnopolska, którą zaprezentowali prof. Michał Białkowski, prof. Paweł Skibiński, ks. prof. Robert Skrzypczak, prof. Krzysztof Stachewicz, ks. prof. Janusz Szulist.


Fot. Renata Czerwińska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.