Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Ruchy i stowarzyszenia

2011-11-14
W sobotę 12 XI 2011 r. w Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu zainaugurowała działalność V kadencja Diecezjalnej Radych Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej. Przypomnijmy, że Radę powołał do istnienia dnia 25 III 1996 r. ordynariusz toruński ks. bp Andrzej Suski.

Nowa kadencja Diecezjalnej Radych Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Dodajmy, że była to jedna z pierwszych tego typu rad powołanych w diecezjach w Polsce. Zauważmy także, że nowa kadencja Rady odbywa się już po zakończeniu prac I Synodu Diecezji Toruńskiej i w myśl odnowionego statutu, kadencja Rady Ruchów, podobnie jak i innych rad diecezjalnych, będzie trwała pięć lat (dotychczas kadencja trwała trzy lata).

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa, której przewodniczył ks. bp Andrzej Suski, który następnie poprowadził pierwszą część spotkania. Na wstępie przywitał wszystkich członków nowej kadencji Rady, szczególnie tych, którzy w tym gremium pojawili się pierwszy raz. Następnie ks. Biskup omówił wizję Misji Rodzinnych, które będzie przeżywała każda parafia naszej diecezji. Zaprosił do pomocy w ich przygotowaniu oraz w przebiegu wszystkie ruchy i stowarzyszenia działające w diecezji. W kolejnych słowach poinformował zebranych, że w diecezji trwają prace nad uruchomieniem formacji biblijnej i liturgicznej, której celem będzie przygotowanie świeckich do stałych funkcji i posług: kantora, lektora i akolity. Stwierdził, że formacja ta i następnie posługa jest skierowana przede wszystkim do osób z ruchów i stowarzyszeń działających w naszej diecezji. Na końcu ks. Biskup rozdał wszystkim obecnym dekrety powołujące ich w skład członków Rady.

W obecnej kadencji Rada skupia przedstawicieli 27 stowarzyszeń, ruchów, grup i wspólnot działających w diecezji. Wymieńmy je wszystkie, gdyż ich obecność jest świadectwem gotowości budowania jedności z ks. Biskupem, a także pomiędzy różnymi organizacjami skupiającymi świeckich. Tak więc skład V kadencji Rady stanowią następujące ruchy: Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej, Bractwo Przemienienia Pańskiego w Przecznie, Bractwo Świętego Józefa Opiekuna Rodzin, Bractwo Św. Izydora, Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie, Droga Neokatechumenalna, Grupa modlitewna za kapłanów, Grupy Modlitwy św. Ojca Pio, Katolickie Stowarzyszenie Apostolskie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota Pieśń Nowa”, Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne POSŁANIE, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman, Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu, Komórki Parafialne, PRO-MISJA Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji, Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej, Ruch dla Lepszego Świata „MONDO”, Ruch Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Spotkania z Biblią, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej, Szensztackie Dzieło Rodzin, Świecki Zakon Karmelitów Bosych w Toruniu, Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów, Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, Żywy Różaniec.

Następnie wybrano Sekretariat Rady, który w nowej kadencji tworzą: przewodniczący- dk. Waldemar Rozynkowski (wicedyrektor Wydziału do spraw Formacji i Apostolstwa Świeckich Kurii Diecezjalnej Toruńskiej), sekretarz- Waldemar Furmanek (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej), skarbnik- Grażyna Szczygielska (Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman). Zadaniem Sekretariatu jest koordynacja prac Rady, informowanie jej członków o różnych wydarzeniach duszpasterskich, które mają miejsce w diecezji, szczególnie tych, które powstają z inicjatywy ruchów, a także reprezentowanie ruchów i stowarzyszeń naszej diecezji w różnych miejscach, m.in. w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich.

W końcowej części spotkania wysłuchaliśmy komunikatów i zaproszeń na różne wydarzenia, które są przejawem działań ruchów i stowarzyszeń. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa z Liturgii Godzin.

 

Dk. Waldemar Rozynkowski

Przewodniczący DRRiSKDT

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.