Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zakończenie konserwacji architektury zewnętrznej katedry w Toruniu

2011-11-30
fot.
28 listopada br. o godz. 12. w toruńskiej bazylice katedralnej odbyła się uroczystość zakończenia konserwacji katedry na zewnątrz.

Jeżeli Pan domu nie zbuduje,

na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą”

(PS 127,1)

Spotkanie rozpoczęto modlitwą z liturgii godzin. Następnie ks. prał. Marek Rumiński, proboszcz katedry śś. Janów, powitał zebranych gości. Znaleźli się wśród nich ci, którzy przez szereg lat na różne sposoby uczestniczyli w pracach renowacyjnych bazyliki katedralnej – począwszy od przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i miejskich, poprzez pracowników toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i komisji konserwatorskich, a na wykonawcach prac i duchowieństwie skończywszy.

W dalszej części głos zabrali: ks. bp Andrzej Suski, Generalny Konserwator Zabytków minister Piotr Żuchowski, wojewoda kujawsko – pomorski Ewa Mes, marszałek województwa kujawsko – pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz w imieniu komisji konserwatorskich dr. hab. Jadwiga Łukaszewicz, prof. UMK. W serdecznych słowach kierowanych do ks. prał. Marka Rumińskiego oraz wykonawców prac renowacyjnych, wyrażano uznanie za ogrom włożonego wysiłku. Podziw i szacunek budzi konsekwencja, z jaką przez ponad 10 lat starano się przywrócić blask katedrze toruńskiej. W akcie pamiątkowym wmurowanym w ścianę katedry odczytano:

„Prace te realizowano dzięki staraniom Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Wojciecha Suskiego i wielkiemu zaangażowaniu kustosza katedry Ks. Prałata Marka Rumińskiego, a sfinansowano z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Gminy Miasta Toruń i środków własnych parafii”.

W akcie tym wymieniono również realizatorów projektu, którymi byli: Pracownia Konserwacji Malarstwa, Rzeźby i Architektury RESTAURO pod kierunkiem Małgorzaty Musiela (konserwacja elewacji), Przedsiębiorstwo remontowo – budowlane „AGAD” (konserwacja dachu na korpusie głównym i nad kaplicami), Zakład blacharsko – dekarski Henryka Wegnera (konserwacja dachu nad prezbiterium i zakrystia), Pracownia witraży Władysława i Wojciecha Koziołów (konserwacja maswerkowych okien witrażowych) oraz śp. prof. Janusz Krause (konserwacja Zegara Flisaczego na wieży).

Nad realizacją prac czuwały dwie komisje konserwatorskie – Katedralna Komisja Konserwatorska w składzie: ks. prał. Stanisław Kardasz (konserwator diecezjalny i przewodniczący komisji), prof. dr hab. Marian Arszyński, prof. dr hab. Jan Tajchman, ks. prał. Marek Rumiński (kustosz świątyni) i ks. Jacek Kwiatkowski (sekretarz) oraz powołana na czas realizacji prac na zewnątrz katedry Komisja Konserwatorska w składzie: dr hab. Elżbieta Pilecka, prof. UMK, dr hab. Jadwiga Łukaszewicz, prof. UMK, dr Lucyna Czyżniewska, Sambor Gawiński (Wojewódzki Konserwator Zabytków) i Mirosława Romaniszyn (Miejski Konserwator Zabytków).

Wraz z aktem pamiątkowym do tuby włożono również: egzemplarz „Wiadomości Kościelnych”, miesięcznika parafii katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu Nr 2 (55), rok X, monety okolicznościowe, aktualnie obowiązujące monety polskie oraz nośnik pamięci ze zdjęciami dotyczącymi katedry i jej renowacji, dokumentami I Synodu Diecezji Toruńskiej oraz danymi znajdującymi się aktualnie na diecezjalnej stronie internetowej.

Na zakończenie odsłonięto tablicę pamiątkową, a bp Andrzej Suski udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.

Joanna Kruczyńska

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.