Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu

2021-07-25
Fot. Renata Czerwińska
W Kościele katolickim trwa Rok Compostelański. 25 lipca w toruńskim kościele św. Jakuba miały miejsce uroczystości diecezjalne, połączone z ustanowieniem siedemsetletniej świątyni sanktuarium św. Jakuba.


W Eucharystii pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla uczestniczyli: bp Andrzej Suski, kapłani z diecezji toruńskiej, przedstawiciele władz miasta, Ambasador Hiszpanii w Polsce, Francisco Javier Sanabria Valderrama, Bractwo Świętego Jakuba z Torunia i z Warszawy oraz licznie zgromadzeni parafianie i pielgrzymi.

Jak zaznaczył w swojej homilii hierarcha, „przychodzimy do tej świątyni jako pielgrzymi. Nie wszyscy mają możliwość, aby pielgrzymować droga Camino, a jeszcze mniej osób ma możliwość nawiedzić sanktuarium w Composteli, w której znajduje się grób, przywołujący pamięć o apostole. Święty Jakub chce przyjść do naszych domów także poprzez sanktuaria mu poświęcone i rozliczne Drogi Jakubowe. Choć nie każdy z nas wyruszy na trasę pielgrzymkową, w sercu wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby pielgrzymować od grzechu do nawrócenia, do bycia blisko Pana Boga. Dobrze wiemy, że wewnętrzną pielgrzymkę wiary musi przeżyć każdy, kto chce dochować wiary i zjednoczyć się z Bogiem.

Biskup Śmigiel zwrócił również uwagę na motywy pielgrzymowania. „Najważniejszym motywem do podjęcia pielgrzymki nie jest pragnienie podziwiania pięknych pejzaży, chęć sprawdzenia swoich ludzkich możliwości, a nawet poszukiwanie czegoś niezwykłego w świecie natarczywych reklam, pomieszania pojęć. Najgłębszym motywem jest chęć odbycia drogi nawrócenia do Boga. Mamy stać się solą, zaczynem, ciągle na nowe podejmować wysiłek lepszego życia. Pielgrzymka to kroczenie po śladach, które pozostawił po sobie Chrystus, po śladach Kościoła. Na szlaku jakubowym niejako dotykamy fundamentu świadectwa apostolskiego, doświadczenie zaś apostołów jest korzeniem naszej wiary”.

Kapłan przypomniał pielgrzymkę wiary, którą odbywali Abraham i Mojżesz. Jak podkreślił pielgrzymowanie, szczególnie wewnętrzne, jest aktualne w dzisiejszym świecie. Tymczasem w nas samych pojawiają się wewnętrzne opory przed wyruszeniem w drogę wiary. „W zlaicyzowanym świecie wydaje się nam, że wszystko mamy, wszystko jesteśmy w stanie wykonać. Niekiedy ta wiara zostaje zachwiana, bo przychodzi choroba, cierpienie, destabilizacja związana z kryzysem, epidemią. Jesteśmy jednak tak bardzo przywiązani do naszego świeckiego stylu życia, ze zamiast wyruszyć w drogę, odnowy wiary, pragniemy za wszelka cenę bronić naszej wolności, która tak naprawdę jest niewolą mass mediów i opinii publicznej”. Przypomniał również, że papież Franciszek zaleca, aby w momencie takich pokus dokonać rozeznawania. „ To ocenianie nie według własnych wyobrażeń, ale według kryteriów Ewangelii. Realna sytuacja nie jest bowiem zagrożeniem, ale wyzwaniem. Taka postawa zachęca do pielgrzymowania, ponieważ w  drodze łatwiej zdystansować się  wobec złośliwego szumu współczesności, usłyszeć głos Boga, zrobić rachunek sumienia, rozpoznać, co jest najważniejsze, co ważne i co mniej ważne, a co zbyteczne lub nawet szkodliwe”. Zwracając również uwagę na drugi problem – upodabniania się do świata – biskup Śmigiel przestrzegł: „Jest jeszcze inna pokusa, równie niebezpieczna: że Kościół jest młody wtedy, gdy godzi się na wszystko, co mu oferuje świat, wtapia się w otoczenie. Tymczasem Kościół jest młody, kiedy jest solą, gdy otrzymuje coraz to nowe siły płynące ze Słowa Bożego, z Eucharystii, z obecności Chrystusa każdego dnia, kiedy nie ucieka od świata, nie skupia się na krytyce, ale odważnie daje świadectwo  na miarę swoich możliwości. Jest młody, kiedy potrafi wracać do swojego źródła”.

Na koniec zachęcił wszystkich obecnych: „Niech dzisiejsza uroczystość zachęci nas do wyruszenia  w drogę wewnętrznej przemiany”.

Podczas Eucharystii do toruńskiego Bractwa Świętego Jakuba zostały zaprzysiężone 3 nowe członkinie. Jak zauważył w swoim przemówieniu ambasador Hiszpanii, „dzisiejsza uroczystość – powołanie do życia sanktuarium św. Jakuba -  to nić, która będzie łączyła Toruń z Santiago de Compostela, przypominała o europejskich korzeniach, ale jednocześnie  umacniała więzi przyjaźni miedzy naszymi  narodami”. Wspomniał również, że to właśnie w hiszpańskim sanktuarium św. Jan Paweł II wzywał, aby Europa wróciła do swych chrześcijańskich korzeni. Przekazał pozdrowienia od królów Hiszpanii, władz państwowych i kościelnych, od wszystkich mieszkańców swojej Ojczyzny, a przed wszystkim pielgrzymów”.

Po Mszy świętej odpustowej na Rynku Nowomiejskim miały miejsce wydarzenia plenerowe. O godz. 15.00 ambasador Hiszpanii otworzył oficjalnie wystawę poświęconą Camino de Santiago, przygotowaną przez Turespaña. Następnie mieszkańcy Torunia mieli możliwość obejrzenia przedstawienia „Como Apostolo” w wykonaniu teatru ulicznego Maximilianus & Maszoperia z Gdyni oraz zrobić sobie wspólne zdjęcie z „kompostelką”. Zainteresowani wędrówką Szlakiem Jakubowym mogli skorzystać z punktu informacyjnego na temat Camino de Santiago oraz zakupić pamiątki na Jarmarku Jakubowym. Na zakończenie uroczystości odpustowych o godzinie 19.30 w kościele świętego Jakuba odbędzie się koncert zatytułowany „Wieczór w drodze - muzyka na Camino” w wykonaniu Kwartetu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Świętowanie roku jubileuszowego rozpoczęło się w diecezji toruńskiej już wcześniej. Każdego 25 dnia miesiąca w kościele św. Jakuba sprawowane były Msze św. ku czci świętego apostoła, po których Bractwo Świętego Jakuba dzieliło się doświadczeniem pielgrzymowania. Jedną z inicjatyw Bractwa w Roku Jakubowym są również Konwersacje jakubowe – cykl konferencji poświęconych historii i współczesnemu znaczeniu Camino de Santiago, organizowanie wspólnych przejść wybranymi odcinkami Camino Polaco czy konkurs fotograficzny poświęcony Szlakowi Jakubowemu. Przed odpustem św. Jakuba Apostoła w kościele sprawowano nowennę, a już od piątku o godz. 21.00 na budynku świątyni  można było oglądać iluminację świetlną symboli Camino de Santiago. Mszę odpustową poprzedziły w sobotę uroczyste nieszpory ku czci św. Jakuba.

Warto zaznaczyć, że na 11 września na Wydziale Teologicznym UMK planowana jest XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Camino de Santiago - droga spotkania”. Organizatorami Konferencji są: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem objęła Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

Szlak św. Jakuba prowadzi przez wiele parafii w diecezji toruńskiej, przede wszystkim wzdłuż tzw. Drogi Polskiej , która prowadzi od granicy z Litwą, przez Olsztyn, Gietrzwałd, Ostródę, Iławę, znajdujące się na terenie diecezji toruńskiej Nowe Miasto Lubawskie, Brodnicę, Golub-Dobrzyń, Toruń, Cierpice i dalej w stronę Gniewkowa, już na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. Kilka parafii z diecezji toruńskiej położonych jest wzdłuż dróg jakubowych pełniących funkcję łącznika, jak np. odcinek z Bobrowa do Brodnicy albo projektowana droga z Pelplina do Torunia przez Bydgoszcz.
rc/Toruń


 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.