Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święto Wojska Polskiego

2021-08-15
Fot. Renata Czerwińska
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to także kolejna rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej oraz święto Wojska Polskiego.

Mszy św. w toruńskim kościele garnizonowym w intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego przewodniczył bp Wiesław Śmigiel. Wraz z nim w świątyni zebrali się kapelani wojskowi wraz z ks. prał. płk. Ryszardem Stępniem, przedstawiciele władz miasta i samorządu, harcerzy, służb mundurowych, kombatantów i weteranów oraz licznie zgromadzone wojsko.

W homilii toruński pasterz zwrócił uwagę na postać Maryi, jej wypełnianie woli Bożej w codzienności, ale też umiejętność dodawania ducha strapionym. "Życie Maryi było przepełnione zaufaniem do Boga w najtrudniejszych momentach. Może właśnie dlatego nasz naród, podobnie jak i inne narody, Jej zaufał, zapatrzył się w Maryję, i u Niej szukał pomocy. Maryja była narodu polskiego tak ważna, że często Jej wizerunek widniał na sztandarach, proporcach, ryngrafach i innych znakach, przede wszystkim tych związanych z orężem". Jak zaznaczył Biskup Wiesław, "Matka Boga tak bardzo wpisała się w naszą historię, że stała się symbolem zywcięstwa jak owa Niewiasta z Apokalipsy".

Kaznodzieja zwrócił też uwagę na kształtowanie postawy patriotycznej, często mającą swoją podstawę już w rodzinie. To właśnie dom rodzinny może stać się symbolem miłości do Ojczyzny. "W domu mamy reguły wspólnego życia. W domu należy się szanować i pomagać sobie, choć jesteśmy różni. W domu można się spierać i dyskutować, ale nie można się awanturować. Każdy domownik jest u siebie, ale musi też uszanować drugiego. Umiejętność życia z drugimi, szacunku dla tradycji i zasad, kultura osobista również wpisuje się w pojęcie patriotyzmu". Jak zaznaczył Biskup Śmigiel, "patriotyzm to coś więcej niż obywatelstwo, niż miejsce zamieszkania. To szacunek dla Ojczyzny, duma z jej osiągnięć, (...) to duma z ludzi, którzy ją tworzyli i tworzą".

Po Eucharystii nastąpił przemarsz na Rynek Nowomiejski, gdzie miały miejsce okolicznościowe przemówienia, parada orkiestry wojskowej oraz Apel Poległych i salwa honorowa. Złożone zostały również kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

Przybyłych na uroczystości mieszkańców miasta żołnierze częstowali tradycyjną wojskową grochówką,

Tekst i zdjęcia: Renata Czerwińska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.