Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Odpust Matki Bożej Łąkowskiej

2021-08-22
Fot. Archiwum redakcji
Kustosz sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej ks. kan. Zbigniew Markowski zaprasza na uroczystości odpustowe. Rekolekcje poprowadzi ks. kan. Stefan Maliszewski, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie.


Program rekolekcji oraz odpustu przedstawia się następująco:

4 września
"Z Maryją w rodzinach"


16.30 – Nieszpory do Najświętszej Maryi Panny w Bazylice
16.50 – Procesja z kopią figury Matki Bożej Łąkowskiej nad Drwęcę i przepłynięcie do Łąk Bratiańskich
18.00 – Msza św. w Łąkach z błogosławieństwem pojazdów
- procesja Łąkowska z Orkiestrą i z modlitwą różańcową (przynosimy świece i lampiony)

5 września
"Liturgia łączy rodziny we wspólnotę Kościoła”

6.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 – Msza św. z nauką
8.30 – Msza św. z nauką
10.00 – Msza św. z nauką
11.30 - Suma parafialna pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego, w trakcie Mszy św. poświęcenie obrazu Sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego przed beatyfikacją
13.00 - Msza św. z sakramentem chrztu świętego
14.00 - koncert chóru Sonus Innumerabiles z Warszawy
17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 – Msza św. z nauką i błogosławieństwem wdów, wdowców i samotnych
20.00 - Apel maryjny

6 września
"W Roku Rodziny odnawiamy śluby"


6.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
6.30 – Msza św. z nauką
8.00 – Msza św. z nauką
10.00 – Msza święta dla wszystkich małżonków z odnowieniem ślubów małżeńskich i błogosławieństwem dla jubilatów obchodzących 50-lecie i 60-lecie małżeństwa         
18.00 – Msza święta dla wszystkich małżonków z odnowieniem ślubów małżeńskich


7 września
"Kult maryjny w walce z szatanem"


6.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
6.30 – Msza św. z nauką
8.00 – Msza św. z nauką
8.30- 10.00 - Spowiedź odpustowa
10.00 - Msza św. z namasczeniem chorych
16.30-18.00 - Spowiedź odpustowa
18.00 – Msza św. z nauką
20.00 - Apel maryjny z udziałem pielgrzymów
21.00 - Procesja rózańcowa wokół bazyliki (przynosimy świece)
22.00 - Czuwanie młodzieży
23.00 - Modlitwy za zmarłych
24.00 – Pasterka maryjna celebrowana przez kapłanów pochodzących z naszej parafii i tych, którzy tutaj pracowali
1.00-6.00 – Nocne czuwanie

8 września
ODPUST PARAFIALNY NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

6.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
6.30 – Msza św. z nauką
8.00 – Msza św. z nauką
9.00 - powitanie pielgrzymów i Msza św.
11.00 – Suma odpustowa pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla
15.00 –  Specjalne błogosławieństwo bp. Wiesława dla  niemowląt i dzieci przedszkolnych (kwiatki dla Matki)
16.30 – Msza św. dla młodzieży szkolnej, studiującej i pracującej z ofiarowaniem MB Łąkowskiej
18.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji

Ks. kan. Zbigniew Markowski
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej


 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.