Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Podarować odrobinę dobra

2011-12-30
fot.
Okres przygotowań do Bożego Narodzenia w Ognisku Wychowawczym parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu upływał w atmosferze radości, ciepła rodzinnego i pozostawił w pamięci radosne, rodzinne wspomnienia, udokumentowane zdjęciami.

22 grudnia spotkaliśmy się przy wigilijnym stole. Było nas wielu: wychowankowie, ich rodzeństwo i rodzice, ks. prał. Stanisław Majewski, proboszcz parafii, ks. Robert, siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, wolontariusze i kadra placówki.

Jak każe tradycja, wieczór składał się z kilku miłych akcentów. Spotkanie rozpoczęły jasełka w wykonaniu samych wychowanków, które wprowadziły zebranych w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a aktorzy otrzymali mnóstwo braw. Potem wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd, by zasiąść do nakrytego ciastami, owocami, napojami i innymi łakociami stołu.
Niemałą radość sprawił też wszystkim dzieciom św. Mikołaj, który pozostawił dla każdego słodką niespodziankę oraz wyposażenie sali zajęć w nowe stanowisko komputerowe do odrabiania zadań domowych.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi Torunia Michałowi Zaleskiemu oraz Proboszczowi Parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny ks. prał. Stanisławowi Majewskiemu za wspieranie działań placówki, które m.in. pozwoliło podarować wychowankom odrobinę dobra i świątecznej radości.

14 grudnia młodzież z Ogniska Wychowawczego wystawiła jasełka dla członków Parafialnego Klubu Seniora, a 21 grudnia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Ośrodku Parafialnym „Samarytanin”.

Święta Bożego Narodzenia jednoczą pokolenia przy Żłóbku Bożej Dzieciny, dlatego chcieliśmy obdarować wszystkich radością, pokojem i ludzką życzliwością. W Nowym Roku życzymy pomyślności i wszelkiego zadowolenia z faktu pomagania drugiemu człowiekowi.

Hanna Kosińska
dyrektor Ogniska Wychowawczego

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.