Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dziękczynienie w Rodzinie i 30. rocznica powstania Radia Maryja

2021-09-04
Fot. Renata Czerwińska / Diecezja Toruńska
W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu 4 września odbyło się 13. Dziękczynienie w Rodzinie połączone z obchodami 30. rocznicy powstania Radia Maryja.


Dla pielgrzymów z całej Polski redemptoryści przygotowali program modlitewny oraz koncerty. Wśród występujących znaleźli się: Bogdan Trojanek i Zespół Terne Roma, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, zespół Bayer Full. Goście mogli skorzystać również z usług „Miasteczka zdrowia” (bezpłatnych konsultacji medycznych ze specjalistami z zakresu onkologii, kardiologii, diabetologii i ortopedii) oraz oferty wystawienniczej, m.in. stoisk gastronomicznych i wydawniczych.

Honorowym patronatem wydarzenie objęli: bp. Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz prezydenta Miasta Torunia Michał Zaleski.

Eucharystii o godz. 12.00 przewodniczył biskup toruński Wiesław Śmigiel. W homilii zaznaczył: „Niech to dzieło pomaga nam w drodze do Boga, rozbudza naszą miłość do Kościoła. Dziękujemy za modlitwę, za katechezę, za przybliżanie Słów Pisma Świętego, za informacje z życia Kościoła. Jesteśmy wdzięczni za nieustanne przypominanie nauczania naszych pasterzy – św. Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI, papieża Franciszka. Dziękujemy za lekcje historii i patriotyzmu, za cały program edukacyjny i wychowawczy. Przyjmujemy ten dar z wdzięcznością, ale też zdajemy sobie sprawę, że dar to zadanie. Życzymy całej Rodzinie Radia Maryja, by jej dzieło było coraz lepsze, coraz piękniejsze i przynosiło błogosławione owoce”.

Toruński pasterz, nawiązując do Pierwszego Czytania z Listu św. Pawła do Kolosan, przyrównał czasy starożytne do współczesnych. Także wówczas nie brakowało niebezpiecznych prądów. Jaka jest recepta Apostoła Narodów? „Św. Paweł, nawiązując do zbawczego dzieła Pana Jezusa, najpierw zachęca do prowadzenia nowego życia, które jest konsekwencją wyboru Chrystusa. Następnie zwraca uwagę na wytrwałość w wierze i wierność Ewangelii, którą im głoszono. Mówi do Kolosan, że jeżeli ktoś wybierze Chrystusa jako Pana i Boga, winien być wierny, wytrwały i konsekwentny. Na koniec św. Paweł powołuje się na swój autorytet apostolski. Podkreśla, że ma on prawo upominać i nauczać, a nawet obowiązek, gdyż jest sługą Ewangelii, jest apostołem. A zatem najpierw jest wierny Bogu, prawdzie, oraz bardziej słucha Boga niż ludzi. Wszystkie te wskazania św. Pawła są aktualne i dziś”.

Główną część nauczania hierarcha poświęcił zagadnieniu budowania miłości małżeńskiej i rodzinnej w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II oraz adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia. Jak zaznaczył: „miłość cielesna, jeśli jest realizowana w małżeństwie sakramentalnym, zawartym wobec Boga, jest jak modlitwa, która uświęca. Z tego wynikają daleko idące konsekwencje. Ciało człowieka jest ważne i trzeba o nie dbać, ale nie posuwać się do próżności  Trzeba szanować każdego człowieka, ale grzech zauważać i upominać w porę i nie w porę. Z tego wynika również, że życie ludzkie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci, a szacunek dla życia jest bezwarunkowy, tak jak miłość Boga do człowieka jest bezwarunkowa”.

Przypominając nauczanie Ojca Świętego, biskup Śmigiel zwrócił uwagę: „Papież Franciszek w tym dokumencie napisał, że Bóg postanowił uczynić z małżonków swoją prawdziwą, żywą figurę, zaś dom, który zakładają, powinien stać się domowym kościołem. Innymi słowy, rodzina staje się szkołą apostolstwa, gdy jest wspólnotą wewnętrznie zintegrowaną oraz ma wewnętrzny dynamizm, pozwalający na otwarcie się na inne osoby”. „Tak ważne jest, aby małżeństwa i rodziny, które chcą budować swój dom na skale wiary, były świadome zagrożeń oraz szukały wsparcia w Słowie Bożym, sakramentach – sakramencie małżeństwa, a nade wszystko sakramencie Eucharystii - oraz dawały świadectwo, nie bały się w tym trudnym casie żyć po chrześcijańsku”.

Szczególne zadanie wskazał biskup dla osób starszych, które licznie zgromadziły się w świątyni: „Małżeństwa i rodziny potrzebują dziś naszego szacunku, uznania, wdzięczności, wsparcia modlitewnego, ale też własnego wysiłku, połączonego z otwarciem na łaskę Pana Boga. Proszę wszystkich tu zebranych, abyśmy odważnie, każdy według swojego powołania, podejmowali trud ocalenia małżeństw i rodzin, szczególnie tych, które przeżywają kryzysy. Postawa chrześcijańska to postawa wielkiej troski. Byłoby wielką tragedią, gdybyśmy ograniczyli się tylko do wskazywania słabości, a sytuacją nie do przyjęcia byłoby to, gdybyśmy tych, którzy przeżywają kryzysy, kamienowali, nawet słowami. Potrzeba modlitwy, wsparcia, wysiłku, czasem ofiary. Tak wiele tutaj osób starszych. Módlcie się w intencji tych młodych, którym tak trudno. Wpierajmy ich, każdy na miarę swojego powołania i swoich możliwości. Każda modlitwa się liczy, każda ofiara duchowa”.

Po Eucharystii na przybyłych gości czekał program artystyczno-modlitewny w amfiteatrze nad Wisłą.

Radio Maryja powstało 8 grudnia 1991 r. z inicjatywy Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Jest rozgłośnią radiową o zasięgu nie tylko ogólnopolskim - dociera również do słuchaczy w Europie i Ameryce Północnej, a także do internautów. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że w 2011 r. zajęło trzecią pozycję wśród najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych.

rc/Toruń
Fot. Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.