Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkanie duszpasterstwa parlamentarzystów

2021-09-15
Fot. Stanisław R. Ulatowski
W Nowym Mieście Lubawskim mszą św. w bazylice kolegiackiej pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla rozpoczęło się III spotkanie Duszpasterstwa Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Toruńskiej.13 września do świątyni przybyło kilkudziesięciu parlamentarzystów i przedstawicieli samorządów lokalnych z całej diecezji toruńskiej. Diecezjalny duszpasterz parlemantarzystów, ks. prał. Marek Rumiński, zaznaczył: "To dla nas wielka radość, że – choć w rygorze sanitarnym – możemy spotkać się osobiście na modlitwie tym razem w pięknym, gościnnym Nowym Mieście Lubawskim, w szczególnym miejscu, jakim jest bazylika św. Tomasza Apostoła i jednocześnie Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej”. Przypomniał rownież: „ Zamiarem tego duszpasterstwa jest forum spotkania, integracja i wsparcie duchowe oraz przyjazny dialog osób pełniących służbę publiczną w diecezji toruńskiej. Mamy wiele dobrych doświadczeń. Służymy tym samym ludziom, robiliśmy i będziemy robić wspólne programy, współpracowaliśmy w dziedzinie ochrony zabytków, kościołów".

Ks. Biskup w homilii zwrócił uwagę zarówno na postawę setnika, proszącego o uzdrowienie swojego sługi, jak i na wezwanie do wiernych, aby w swojej modlitwie nie pomijali nikogo. Przypomniał też o słowach św. Pawła, który w liście do Tymoteusza zachęca, by "modlić się za królów i wszystkich sprawujących władzę". "Już wówczas zdawano sobie sprawę, że od ludzi, którzy mają wpływ na różne decyzje, zależy tak wiele". Celem tej modlitwy - jak pisze św. Paweł - jest to, "byśmy mogli wieść życie ciche i spokojne".

Po uroczystym nabożeństwie goście spotkania wysłuchali wykładu Pauliny Piotrowskiej "Matka Boża Łąkowska – źródło natchnienia i inspiracji dla władz samorządowych. Przejawy kultu maryjnego jako przykład lokalnej pobożności", a następnie koncertu organowego i prezentacji organów w wykonaniu organisty kolegiackiego  Artura Backiela.

Tekst: ks. prał. Marek Rumiński
Fot. Stanisław R. Ulatowski
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.