Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dni formacyjne i 25 lat Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej

2021-09-19
Fot. Renata Czerwińska /Diecezja Toruńska
Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zaprasza na dni formacyjne w Zamku Bierzgłowskim w dniach 8-10 października.


Poprowadzi je ks. Adam Lis – ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Temat rekolekcji: „Eucharystia tajemnica świętowana”. W sobotę 9 października odbędzie się uroczystość upamiętniająca 25 lat istnienia Akcji Katolickiej w diecezji toruńskiej. Zgłoszenia nalezykierować do prezes DIAK Lidii Gliwy, tel: 056/623 61 30, kom. 604536747, e-mail: l.gl@wp.pl

Program:
Piątek 8 października
15:00 – recepcja;
16:45 – powitanie
17:00 – I konferencja – Powstania Śląskie jako symbol walki o polskość
            z byłym zaborcą niemieckim -  dr Tomasz Sińczak
18:00 – kolacja
19:00 – II konferencja – Świętowanie dzieła Stwórcy - ks. Adam Lis
20:00 – Msza święta - ks. Adam Lis
21:00 – Apel Jasnogórski        

Sobota 9 października
7:30 – modlitwa poranna
8:00 – śniadanie
9:00 – III konferencja – Powstania Śląskie jako element odbudowy
          niepodległego państwa polskiego – dr Tomasz Sińczak
10:00 – kawa
10:30 – IV konferencja –  Dzień Zmartwychwstałego Pana i daru Ducha
            Świętego - ks. Adam Lis
12:00 – Msza święta – bp Wiesław Śmigiel
13:00 – obiad i fotografia
14:00 – Uroczystość 25-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
16:00 – występ kwintetu muzycznego
17:00 – praca w grupach: ocena współpracy mojego POAK- u z DIAK
18:00 – uroczysta kolacja  i spotkanie integracyjne   
21:00 – Apel Jasnogórski

Niedziela 10 października
7:30 – jutrznia
8:00 – śniadanie
8:30 – V konferencja: - Zgromadzenie Eucharystyczne sercem niedzieli
            - ks. Adam Lis
9:30 – kawa
10:00 – VI konferencja – Niedziela jako święto nadrzędne. Niedziela dniem
            radości i odpoczynku - ks. Adam Lis
12:00 – Msza święta -  ks. Adam Lis
13:00 – obiad
Zakończenie, modlitwa i rozesłanie

Ks. Wiesław Łużyński
Diecezjalny Asystent AK

 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.