Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Promocja lektoratu i akolitatu

2012-02-29
fot.
Do czasu Soboru Watykańskiego II kleryk przed święceniami prezbiteratu przechodził w seminarium obrzęd tonsury – przyjęcia w grono duchownych, następnie święcenia niższe: ostiariatu, lektoratu, egzorcystatu i akolitatu, następnie święcenia subdiakonatu i diakonatu. W 1972 roku Ojciec Święty Paweł VI zreformował obrzędy święceń.

Obecnie przed przyjęciem święceń diakonatu alumn seminarium przystępuje do obrzędu obłóczyn, podczas którego po raz pierwszy uroczyście ubiera strój duchowny – sutannę, a następnie do posług lektoratu i akolitatu.

Promowani do posługi lektora są klerycy III roku studiów seminaryjnych. Odróżnia się posługę ustanowionego lektora od wykonywania funkcji lektora, czyli ministranta lub innej osoby świeckiej, czytającej w kościele lekcję z Pisma św. Zadaniem własnym ustanowionego lektora jest wykonywanie czytań z Pisma św. podczas liturgii Mszy św. (poza Ewangelią); gdy nie ma psałterzysty lektor wykonuje psalm responsoryjny po pierwszym czytaniu i werset ze śpiewem Alleluja, jak również podaje wezwania modlitwy wiernych. Lektor, będący alumnem seminarium duchownego, może również błogosławić pokarmy na stół wielkanocny, a także pola uprawne.

Do posługi akolity zazwyczaj promowani są klerycy IV roku studiów teologicznych. Zadaniem akolity jest pomoc kapłanowi i diakonowi przy ołtarzu: przygotowuje ołtarz i naczynia liturgiczne, w razie potrzeby pomaga kapłanowi w udzielaniu Komunii św. jako jej szafarz nadzwyczajny, pomaga w oczyszczaniu naczyń liturgicznych. Poza Mszą św. akolita zanosi Komunię św. chorym, może wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, a następnie go schować (bez błogosławieństwa).

W I Niedzielę Wielkiego Postu, 26 lutego br. w bazylice katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu podczas uroczystej Mszy św. o godz. 9.30 J.E. Józef Szamocki, biskup pomocniczy toruński, promował 11 alumnów III roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej do posługi lektora oraz 6 alumnów IV roku do posługi akolity.

Do posługi lektora promowani byli: kl. Mariusz Ciesielski z parafii św. Mikołaja w Papowie Toruńskim, kl. Andrzej Dembiński z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Siemoniu, kl. Dominik Jan Domin z parafii św. Antoniego w Toruniu, kl. Tomasz Filipiak z parafii św. Józefa w Toruniu, kl. Łukasz Grzelak z parafii Matki Bożej Łaskawej i św. Josemarii Escrivy w Toruniu, kl. Piotr Kalicki z parafii Wniebowzięcia NMP w Grucie, kl. Artur Narodzonek z parafii Nawiedzenia NMP i bł. S.W. Frelichowskiego w Jastrzębiu, kl. Paweł Szczęsny z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu, kl. Paweł Śliwiński z parafii św. Mikołaja Biskupa w Cielętach, kl. Miłosz Tomaszewski z parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny Kowalskiej w Toruniu oraz kl. Paweł Wróblewski z parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie.

Do posługi akolity promowani zostali: kl. Maciej Burkiewicz z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu, kl. Maciej Kępczyński z parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie, kl. Adam Kordek z parafii św. Bartłomieja w Mszanie, kl. Marek Kowalkowski z parafii św. Bartłomieja w Mszanie, kl. Korneliusz Pełka z parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu oraz kl. Bartłomiej Surdykowski z parafii Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie.

Do przyjęcia posług klerycy przygotowywali się wraz ze swoimi starszymi i młodszymi braćmi z seminarium podczas dorocznych rekolekcji wielkopostnych, które w tym roku dla alumnów wygłosił ks. bp Józef Szamocki. Przez 5 dni w ciszy – od wtorkowego wieczoru do niedzielnego poranka – za przykładem swojego błogosławionego patrona ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, odnosili wiarę św. Piotra, mądrość św. Pawła, serce św. Jana, męstwo św. Szczepana i służbę św. Jana Vianneya do swego życia kleryckiego i przyszłej służby kapłańskiej.

kl. Dominik Jan Domin

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
24
Święto patrona katedry i miasta - św. Jana Chrzciciela
Katedra, Msza Święta, godz. 18.00
CZE
27
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej w Toruniu
CZE
28-30
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka KSM
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00, Odpust w Chełmnie, godz. 18.00
LIP
3
Pielgrzymka Żywego Różańca
Chełmno, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.