Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

SYMPOZJUM

2012-03-12
W marcu tego roku przypada 20-lecie utworzenia Diecezji Toruńskiej. W związku z tym jubileuszem Wydział Teologiczny UMK wraz Kurią Diecezjalną i toruńskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Teologicznego organizuje jednodniową konferencję naukową, która odbędzie się 21 marca 2012 r. o godz. 10.00 na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37.

SYMPOZJUM Z OKAZJI 20 – LECIA UTWORZENIA DIECEZJI TORUŃSKIEJ

Diecezja Toruńska została utworzona dnia 25 marca 1992 r. na mocy bulli Totus Tuus Poloniae populus, wydanej przez  Ojca Św. Jana Pawła II.  Diecezja ta położona między rzekami Wisłą i Drwęcą, obejmuje swoimi granicami pierwotne terytorium macierzystej Diecezji Chełmińskiej, czyli ziemię chełmińską, lubawską i michałowską. W nowoutworzonej diecezji znalazła się także część dawnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, czyli dekanat na lewym brzegu Wisły k. Torunia.

Organizowane przez nas sympozjum przedstawia Diecezję w różnych jej aspektach – historycznym, współczesnym, a także prezentuje posługę Caritasu w naszej Diecezji, istniejące ruchy i stowarzyszenia wiernych świeckich oraz bogactwo charyzmatów i apostolatu zgromadzeń zakonnych, posługujących w Diecezji Toruńskiej.

Zapraszamy również na Eucharystię sprawowaną o godz. 9.00 w kaplicy Wydziału Teologicznego pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Andrzeja Suskiego.

 

Ks. dr hab. Dariusz Zagórski, prof. UMK

s. dr Katarzyna Sztylc

Program Sympozjum

EUCHARYSTIA – godz. 9.00
pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Andrzeja Suskiego
Biskupa Toruńskiego i Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego UMK

Otwarcie sympozjum – godz. 10.00

Ks. dr hab. Dariusz KOTECKI, prof. UMK – Prodziekan WT UMK
J. E. Ks. Bp Andrzej Suski Biskup Toruński – Wielki Kanclerz WT UMK

Wykład I – godz. 1030-1100  
Diecezja Toruńska kontynuatorką wielkiego dziedzictwa
prof. dr hab. Wiesław Sieradzan

Wykład II – godz. 11.00-11.30
Posługa Caritas na terenie Diecezji Toruńskiej
ks. mgr Daniel Adamowicz

Wykład III – godz. 1130-1200
Ruchy i stowarzyszenia wiernych świeckich w Diecezji Toruńskiej

dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK

PRZERWA KAWOWA
godz. 12.00-12.15

Wykład IV – godz. 1215-1245
Charyzmaty i apostolat zgromadzeń zakonnych w Diecezji Toruńskiej
s. dr Elżbieta SOZAŃSKA

Wykład V – godz. 12.45-13.15
Diecezja Toruńska w liczbach
Ks. mgr Karol KALINOWSKI

Dyskusja – godz. 13.15-13.30

ZAKOŃCZENIE

Wydział Teologiczny

Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika

w  Toruniu

Kuria Diecezjalna Toruńska

oraz

Polskie Towarzystwo Teologiczne
Oddział Toruński

zapraszają na

Sympozjum Naukowe

20 lat Diecezji Toruńskiej
Kościół na Pomorzu Nadwiślańskim
w służbie Bogu i człowiekowi

____________________________

21 marca 2012 r.

Aula Magna WT, ul. Gagarina 37

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.