Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym

2021-11-06
18 listopada 2021 r. odbędzie się w Centrum Dialogu XIII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym. Tym razem będzie ono poświęcone nowej duchowości będącej wyzwaniem dla tradycyjnych tożsamości religijnych.

Organizatorami są Wydział Teologiczny UMK i Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Ks. prof. Jan Perszon - kierownik naukowy sympozjum - podkreśla, że "zachodzące od kilkudziesięciu lat przemiany religijności w Polsce są już ewidentne. Od początku XXI w. znacznie przyspieszył – przede wszystkim w młodszym pokoleniu – proces prywatyzacji i indywidualizacji religii, czyli przedkładanie osobistych preferencji i upodobań w procesie „konstrukcji” własnego, osobistego modelu religijności, a odrzucanie tzw. wiary dziedziczonej, przekazywanej w oparciu o tradycję kościelną.
Jak pokazują badania z ostatnich lat, młodzi Polacy (zapewne nie tylko tzw. nominalni katolicy) dość gremialnie odchodzą od modlitwy i więzi z Kościołem. Wydaje się jednak, że zasadniczym powodem tej – po większej części – „milczącej apostazji” nie jest słabość organizacyjna i ewangelizacyjna Kościoła, ani sam brak wychowania religijnego w rodzinie. Nie należy też przeceniać ofensywy tzw. nowego ateizmu, którego argumentacja dociera tylko do nielicznych, nie stroniących od wysiłku intelektualnego. Można by uznać, że jakiś wpływ na spadek deklaracji i postaw religijnych mają nagłaśniane w mediach elektronicznych skandale sprokurowane przez duchownych.
Wydaje się jednak, że klucz do problemu leży w tym, co socjologia religii określa jako „nową duchowość” (duchowość ateistyczna, duchowość sportu i konsumpcji, teatru, jedzenia, coachingu itd.). Odchodzący od kulturowego (czyli nie pogłębionego) katolicyzmu Polacy rezygnują ze „zorganizowanej religii”, ale nie z poszukiwania szeroko rozumianej „duchowości”. Może ona nawiązywać do szeroko zakorzenionych w kulturze masowej elementów ideologii New Age, konstruując „religijność majsterkowicza”. Może z różnych tradycji „dobierać” atrakcyjne dla danej jednostki wierzenia, rytuały i zwyczaje, komponując własną „religię” czy „duchowość”. Może wreszcie kontemplować własne doznania i przeżycia, wcale nie związane z Bogiem biblijnego objawienia, nazywając je „duchowością”.
Planowana konferencja ma przedstawić oblicza „nowej duchowości”, czyli spektrum zjawisk i procesów, które pod tym określeniem się kryją. Z drugiej strony winna podjąć pytanie, czy ta forma „duchowości” może mieć destrukcyjne skutki dla życia społecznego (rodziny) i tożsamości kulturowej Polaków, wreszcie zaś dla zdrowia psychicznego tych, którzy z nią się identyfikują. Wydaje się nie ulegać wątpliwości, że „nowa duchowość” ma związek ze słabnięciem funkcji socjalizacyjnych rodziny, szerokim dostępem ludzi młodszych do internetu, wreszcie zaś z postępującą atomizacją (aż do nowych form wykluczenia społecznego) we współczesnym społeczeństwie."

Konferencja będzie transmitowana on line przez na serwisie youtube.com

Termin: 18 listopada 2021 r. (czwartek) 9.00-15.00
Miejsce: Centrum Dialogu Jana Pawła I, pl. Frelichowskiego 1, Toruń


Plan konferencji
9.00 - Otwarcie konferencji, ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz – Dziekan Wydziału Teologicznego UMK
Sesja I – przewodniczenie prof. dr hab. Zbigniew Pasek
9.15 - 9.45 (30’) „Nowa duchowość” a „światowość” w ujęciu papieża Franciszka
      – ks. dr hab. Stanisław Suwiński, prof. UMK – Wydział Teologiczny UMK w Toruniu
9.45 - 10.15 (30’) Specyfika duchowości katolickiej
     – ks. prof. dr hab. Piotr Moskal – Wydział Filozofii KUL; WSD w Pelplinie
10.15-10.45 (30’) Dyskusja, pytania do referentów
Sesja II – przewodniczenie ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
10.45-11.15 (30’) Nowa duchowość jako kategoria opisowa współczesnej kultury
     – prof. dr hab. Zbigniew Pasek – Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie; Pracownia Badań Współczesnych Form Duchowości
11.15-11.45 (30’) Nowa duchowość jako przedmiot badań socjologicznych
    – dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, prof. UJK – Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach
11.45-12.15 (30’) Dyskusja, pytania do referentów
12.15-12.30 (15’) Przerwa kawowa
Sesja III – przewodniczenie ks. prof. dr hab. Jan Perszon
12.30-13.00 (30’)  Pomiędzy nową duchowością a couchingiem. Znaczenie problematyki filozoficznej i teologicznej
      – o. dr hab. Aleksander Posacki SJ, Collegium Verum – Warszawa; Międzynarodowy Ekumeniczny Instytut Apologetyczny - Moskwa-Ałmaty-Kraków
13.00-13.30 (30’) Duchowość konsumenta w kościele według danych językowych
    – prof. dr hab. Viara Maldjieva – Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu
13.30-14.00 (30’) Duchowość ateistyczna a apologetyka chrześcijańska
     – mgr Jan Lewandowski – www.apologetyka.info
14.00-14.30 (30’) Dyskusja, pytania do referentów

14.30-14.40 (10’) Zamkniecie i podsumowanie konferencji – ks. prof. dr hab. Jan Perszon
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.