Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Obchody Święta Niepodległości w Toruniu

2021-11-11
Fot. Renata Czerwińska /Diecezja Toruńska
Na Mszy św. za ojczyznę pod przewodnictwem toruńskiego pasterza zgromadzili się kapłani, klerycy WSD, siostry zakonne, przedstawiciele władz miasta i samorządu, wojska, harcerzy i służb mundurowych, poczty sztandarowe organizacji i uczelni oraz liczni wierni. W modlitwie łączył się również proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Michał Walukiewicz.


W homilii bp Wiesław Śmigiel przypomniał, że wolność, odzyskana po 123 latach zaborów, była „wykuwana i pielęgnowana wielkim wysiłkiem przez wiele pokoleń i nadal wymaga zbiorowego wysiłku”. Jednocześnie „nieustannie zobowiązuje ona do narodowego rachunku sumienia i wspólnego wysiłku, bo to, co najbardziej cenne, również łatwo zmarnować i stracić”.

Nawiązując do aktualnej sytuacji, toruński pasterz stwierdził: „Niepokoi, a nawet przeraża sytuacja na naszej wschodniej granicy z Białorusią, gdzie cynicznie i egoistycznie, z pogwałceniem prawa i zwyklej ludzkiej uczciwości, dla doraźnych celów sprowadza się imigrantów, biednych ludzi, aby wprowadzić zamęt i wymusić jakieś działania. Coraz częściej wielu mówi wprost o swoistej wojnie hybrydowej. Nigdy nie wolno, i to w żadnej sytuacji, wykorzystywać biedy, marzeń i pragnień drugiego człowieka w taki sposób. To okrutne i nieludzkie.

Niepokoje dotyczą nie tylko Polski, ale niemal całego świata, choć dziś myślimy przede wszystkim o naszej Ojczyźnie. Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy w trudnym momencie historii, który wymaga modlitwy, refleksji, i rachunku sumienia, ale też poczucia odpowiedzialności za teraz i jutro”.

Nawiązując do czytań z dnia, hierarcha zatrzymał się nad kwestią królestwa Bożego. „Izraelici oczekiwali królestwa Bożego, które będzie spełnieniem obietnic, zwycięstwem Boga i czasem zbawienia. Próbowali wyznaczyć datę jego przyjścia i rozpoznawać znaki czasu”. Jezus tymczasem nie daje im odpowiedzi wprost, matematycznych obliczeń. Wskazuje, że królestwo Boże jest pośród nich. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus interpretuje to jako odczytywanie Bożych natchnień w codzienności. Również św. Josemaria Escriva zachęca, by nie marnować żadnej okazji do czynienia dobra i świadectwa chrześcijańskiego. Jak zwrócił uwagę bp Śmigiel, „Królestwo Boże może być obecne w naszym sercu, w relacjach międzyludzkich, które nie są oparte na rywalizacji, zawiści i niechęci, ale są budowane na Bożym prawie”.

Patrząc w takiej perspektywie na Polskę, warto zauważyć, że „odpowiedzialność za Ojczyznę domaga się takich relacji między nami, które są przepełnione szacunkiem i roztropną troską o dobro wspólne. Nie wolno nam ulegać złym podszeptom i walczyć ze sobą wzajemnie jakbyśmy byli wrogami  żyjącymi w jednym domu”. Miłość do Ojczyzny to szacunek do przeszłości, ale także odpowiedzialność za jej obecny kształt. Dlatego „każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami winien troszczyć się od dobro, szczególnie moralne, sprawiedliwość. Wolność, którą otrzymaliśmy, trzeba mądrze i odpowiedzialnie zagospodarować”.

Wracając do sytuacji na Wschodzie, ksiądz biskup zaznaczył: „W obecnej sytuacji potrzeba mądrości i modlitwy w intencji pokoju, by pomimo bardzo napiętej sytuacji na granicy nikomu nie stała się krzywda, aby nie przelała się krew. To byłaby największa tragedia”. Zauważył również: „Wiele organizacji wraz z Caritas świadczy wedle swych możności pomoc tym ludziom, którzy szukają nowego domu. W tym momencie realizowane jest wsparcie ośrodków dla cudzoziemców, w przygranicznych parafiach uruchamiane są namioty nadziei Caritas, działa też piękny program Rodzina Rodzinie. Nie możemy być naiwni, ale też nie wolno być bezradnym i bezczynnym”. Podkreślił również: „Nikt rozsądny dzisiaj nie twierdzi, że obecna sytuacja jest prosta i istnieje jakieś gotowe rozwiązanie. Jednak to dziś właśnie trzeba naszej jedności, ale i wyobraźni miłosierdzia. W sytuacji realnej potrzeby partykularne interesy, spory, kłótnie niczego nie rozwiązują, tylko przyczyniają się do eskalacji zła”.

Na koniec zachęcił do modlitwy zarówno za żołnierzy, jak i za sąsiadów Polski – Białorusinów: „Dzisiaj również z wdzięcznością modlimy się za żołnierzy , straż graniczną, policję, która w bardzo trudnych warunkach, stresie i oddaleniu od swoich bliskich pełni służbę, wykonuje swoje obowiązki. Ci ludzie potrzebują naszego wsparcia i szacunku”. Módlmy się również za tych, którzy szukają nowego domu, za ludzi mieszkających przy granicy, ale też i za naszych braci Białorusinów, aby serca wszystkich ludzi były wolne od egoizmu i nienawiści oraz aby udało się rozwiązać te dramatyczne i niebezpieczne sytuacje”.

Po Eucharystii miał miejsce przemarsz orkiestry wojskowej przez toruńską Starówkę i uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Na Rynku Staromiejskim mieszkańcy Torunia mieli okazję skorzystać z wojskowego poczęstunku, a dzieci zwiedzić wojskowe pojazdy. Nie zabrakło koncertu orkiestry wojskowej oraz wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Harcerze zaprosili mieszkańców do gry terenowej „Razem w niepodległość”.

rc/Toruń

Fot. Renata Czerwińska


 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.