Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konferencja o "nowej duchowości"

2021-11-18
Fot. Renata Czerwińska / Diecezja Toruńska
W Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu 18 listopada odbyło się XIII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym. Jego tematem była "nowa duchowość".

W roli prelegentów wystąpili ks. dr hab. Stanisław Suwiński, prof. UMK (Wydział Teologiczny), ks. prof. dr hab. Piotr Moskal z Wydziału Filozofii KUL, o. dr hab. Aleksander Posacki SJ z  Collegium Verum w Warszawie, prof. dr hab. Viara Maldjieva z Wydziału Humanistycznego UMK, Jan Lewandowski z portalu www.apologetyka.info. Online połączyli się prof. dr hab. Zbigniew Pasek z Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie oraz dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, prof. UJK w Kielcach (Wydział Pedagogiki i Psychologii). Kierownikiem naukowym był ks. prof. dr hab. Jan Perszon.

Prelegenci przyglądali się nowym zjawiskom w duchowości z perspektywy teologii, filozofii, socjologii, językoznawstwa, ale i praktyki. Jak zauważyli, klasyczna definicja duchowości łączyła się z tradycją monastyczną ("duchowość karmelitańska", "duchowość franciszkańska") czy też wskazywała formację chrześcijańską pewnych grup społecznych i zawodowych ("duchowość małżeńska", "duch pracy ludzkiej"). Tymczasem obecnie duchowością z jednej strony nazywa się działania odżegnujące się od sformalizowanej religijności, wybierające z różnych tradycji duchowych to, co wygodne, z drugiej zaś opisuje się tym pojęciem to, co człowiek przeżywa (stąd karkołomne sformułowania jak "duchowość alipnizmu" czy "duchowość mody").

Swoiste pomieszanie pojęć, błędna antropologia, subiektywizm prowadzą do zagubienia wśród wierzących i wejscia na drogę zagrożeń duchowych, stąd też potrzeba dobrze sformułowanej apologetyki. - Duchowość nie może lekceważyć rozumu - zwrócił uwagę o. Posacki, dodając, że mamy wiele narzędzi, aby móc obronić naszą wiarę.

Tekst i zdjęcia: Renata Czerwińska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.