Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kongres o wolności religijnej

2021-11-25
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Uniwersytetu Lubelskiego JP II oraz Instytut „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II zapraszają na XIV Międzynarodowy Kongres "Katolicy a wolność religijna"


Wydarzenie odbędzie się w auli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (dawniej: WSKSIM) w dniach 26-27 listopada.

Program konferencji:

Sesja I

26 listopada 2021 r. (piątek)

10.00    o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, rektor-założyciel, prof. AKSiM: Otwarcie Kongresu
10.15    ks. prof. dr hab. Piotr Roszak, UMK: Współczesne przyczyny wrogości do religii w Europie
10.45    prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, PAN, Akademia im. Jakuba z Paradyża: Wolność religijna w nauczaniu i pasterskiej posłudze bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
11.15     dr Marcin Romanowski, sekretarz stanu MS: Wolność sumienia i religii w europejskiej przestrzeni prawnej. Dekonstrukcja paradygmatu
11.45    ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, UAM, AKSiM: Wolność wyznania i wolność kultu w niektórych krajach Unii Europejskiej w okresie pandemii COVID-19
12.15    Przerwa kawowa

Sesja II

12.45    dr Grzegorz Osiński, AKSiM: Wolność religijna w cyberprzestrzeni
13.15    prof. Mikheil Bakhtadze, Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego, Gruzja: Społeczeństwo i jednostka. Prześladowania chrześcijan w Gruzji w okresie rządów komunistycznych
13.35    Dyskusja panelowa

14.00    Przerwa obiadowa

Sesja III

15.30    prof. Mounir Farag, Papieska Akademia Pro Vita, Egipt: Wolność religijna na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

15.50    prof. Sonja Meiting Huang, Katolicki Uniwersytet Fu Jen, Tajwan: Rekonstrukcja koncepcji wolności religijnej w świecie sinojęzycznym

16.10    dr Gustavo Adolfo Esparza, Uniwersytet Panamerykański, Meksyk: Struktura i wolność. Religia jako jedność kulturowa u Ernsta Cassirera
16.30    Dyskusja panelowa
     
18.00    Msza św. (sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II)27 listopada 2021 r. (sobota)

7.00    Msza św. pod przew. JEm. ks. kard. Gerharda L. Müllera (sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II)

Sesja IV

9.00    JEm. ks. kard. Gerhard L. Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017: Papieże jako obrońcy praw człowieka i wolności religijnej
9.30    Paweł Lisicki, red. naczelny „Do Rzeczy”: Czy na Zachodzie grozi nam powrót totalitaryzmu?

10.00    ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło, UKSW, dyrektor polskiej sekcji stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie: Bliski Wschód bez chrześcijan? Rola wspólnot chrześcijańskich w świecie islamu
10.30    Dyskusja panelowa

11. 00    Przerwa kawowa

Sesja V

11.30    prof. dr hab. Marek Bielecki, Akademia Sztuki Wojennej: Wolność religijna rodziców i dziecka w procesie wychowania
12.00    dr Mary Erika Bolaños, Uniwersytet św. Tomasza w Manili, Filipiny: Wolność religijna: narodziny nowego pokolenia chrześcijańskich męczenników

12.20    prof. dr Aljula Jubani, Uniwersyet Tirański, Albania: Wkład albańskiego Kościoła katolickiego w tworzenie albańskiej tożsamości kulturowej

12.50    Dyskusja panelowa
13.30    o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor AKSiM: Podsumowanie Kongresu

 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.