Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pół wieku w służbie Miłosierdzia

2012-05-17
fot.
12 maja w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu odbyła się dziękczynna Eucharystia z okazji 50. rocznicy ślubów zakonnych s. Zygmunty Zofii Kaszuby Karmelitanki Dzieciątka Jezus.

Razem z Jubilatką za dar powołania zakonnego i półwiecza jej posługi dla Karmelu i rzeszy ludzi dziękowali: ks. prał. Daniel Adamowicz dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej i jej pierwszy diecezjalny dyrektor – ks. prał. Andrzej Klemp, dyrektorzy ośrodków Caritas: w Brodnicy – ks. kan. Grzegorz Bohdan, w Działdowie – ks. Zdzisław Syldatk, w Toruniu – ks. Jarosław Ciechanowski, ks. dr hab. Dariusz Iwański, dyrektor Centrum Formacji Diakonów Stałych i wychowawca Bursy Akademickiej Caritas w Przysieku, siostry karmelitanki z różnych domów Zgromadzenia z Przełożoną Generalną s. Błażeją Stefańską i Asystentką Generalną s. Feliksą Dyduch, ojciec misjonarz Jan Kanty karmelita bosy, współzałożyciel misji w Burundi, pięć sióstr misjonarek, które pracowały tam z s. Zygmuntą, ks. kan Zdzisław Wołoś, proboszcz z rodzimej parafii Jubilatki w Jasionnej w diecezji radomskiej, jej rodzina, kapłani i przedstawiciele struktur parafialnych z par. św. Masymiliana Kolbego w Toruniu, proboszcz par. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu Andrzej Ziegert, pracownicy Centrum Opieki Caritas z dyrektor s. Pelagią Cichawą, wolontariusze, podopieczni z ogniska Opiekuńczo-Wychowawczego, niepełnosprawni z Warsztatów Terapii Zajęciowej, chorzy, bezdomni. Władze samorządowe miasta reprezentował prezydent Torunia Michał Zaleski.        

Siostra Zofia Kaszuba po wstąpieniu w 1960 r. do Karmelu przyjęła imię Zygmunta. Dwa lata później w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa, złożyła przed twórcą Zgromadzenia o. Anzelmem Gądkiem OCD pierwsze śluby zakonne. Swoje życie zawierzyła szczególnej opiece Matki Bożej. Znalazło to symboliczny wyraz w dacie otrzymania sakramentów świętych: chrztu i bierzmowania i wstąpienia do zakonu: 8 września, kiedy Kościół obchodzi święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

S. Zygmunta już w nowicjacie interesowała się misjami. W 1973 r. razem z s. Julianną wyjechała do Burundi w Afryce Centralnej. Założyła tam dom zakonny, a także razem z oo. karmelitami bosymi – misję w Musongati  i zbudowała szpital działający do dziś. Pracowała w Afryce 18 lat, lecząc chorych, karmiąc opuchnięte z głodu dzieci. Przeszła przez piekło wojny domowej i walk między plemionami Hutu i Tutsi, trzykrotnie stając w obliczu śmierci. Jest przekonana, że cudowne ocalenie życia zawdzięcza wstawiennictwu Matki Bożej.

Po powrocie do Polski od 1996 r. do lutego 2012 r. kierowała Centrum Pielęgnacji „Caritas” w Toruniu. Jej imię kojarzy się z pomocą niesioną „tym najmniejszym”: ubogim, bezdomnym, chorym, dzieciom. Zorganizowała instytucję, która łączy podstawowe działania medyczne z pielęgnacją pacjentów przewlekle chorych i wymagających opieki paliatywnej, rehabilitacją osób niepełnosprawnych, z terapią zajęciową. Dla dzieci utworzyła świetlicę środowiskową  na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu i ośrodek wakacyjny w Zbicznie na Pojezierzu Brodnickim. Jej zasługą jest pozyskanie dla tych dzieł dobroczynnych szerokiego grona ludzi dobrej woli: nauczycieli, wychowawców, specjalistów pedagogiki specjalnej, lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy, sponsorów. Spytana o źródło swej pogody ducha i optymizmu powiedziała: „Tak w Afryce jak w Toruniu odczuwałam opiekę Opatrzności Bożej i spotykałam na swojej drodze aniołów, którzy pomagali mi prowadzić dzieło Miłosierdzia”.

                                                                                                Wojciech Wielgoszewski

Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4
Toruń - Domek DA oo. jezuitów, po Mszy św. o godz. 19
GRU
4
Toruń - Barbarka, kaplica św. Barbary, godz. 13:00
GRU
4
Grudziądz - Bazylika św. Mikołaja Bpa, godz. 10:00
GRU
6
Toruń: Wydział Teologiczny UMK (sala IA), godz. 19:00
GRU
9
Muzeum diecezjalne, ul. Żeglarska 7, godz. 17.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.