Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zmodernizowano placówkę Caritas w Chełmży

2021-12-03
Fot. Renata Czerwińska / Diecezja Toruńska
3 grudnia w Chełmży miało miejsce otwarcie zmodernizowanego schroniska z usługami opiekuńczymi.

Poświęcenia Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej dokonał bp Wiesław Śmigiel.

Jak mówił podczas powitania ks. kan. Grzegorz Bohdan, dyrektor Brodnickiego Ośrodka Caritas Diecezji Toruńskiej, budynek został dostosowany do funkcji, jaką ma pełnić. Zauważył on, że wśród osób bezdomnych przybywa osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnościami, które wymagają specjalistycznej pomocy. "Razem z miastem Chełmża udało się zmienić układ pomieszczeń i lepiej zagospodarować przestrzeń, która ma służyć osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym (...). To nie ma być tylko poczekalnia, ale miejsce, w którym skorzystają z profesjonalnej pomocy i wzmocnią swoją kondycję". Wyraził jednocześnie zaniepokojenie, że w województwie brakuje tego typu miejsc.

Wstęgę przeciął bp. Wiesław Śmigiel razem z m.in. przedstawicielami władz miasta. Po zwiedzaniu zmodernizowanego budynku kolejnym punktem dnia była konferencja "Wychodzenie z kryzysu, powrót do domu - nowe wyzwania usług społecznych", która odbyła się w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. Prelegenci, sami zaangażowani w pracę społeczną, przedstawili wiele praktycznych pomysłów, pochylając się szczególnie nad mieszkaniami o profilu wspieranym.

Gośćmi wydarzenia byli m.in.przedstawiciele władz miasta z burmistrzem Jerzym Czerwińskim na czele, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, ks. prał. Daniel Adamowicz, dyrektor caritas Diecezji Toruńskiej, osoby zaangażowane w pracę społeczną zarówno z ramienia instytucji, jak i organizacji pozarządowych.

Jak zauważył bp. Wiesław Śmigiel, "zawsze trzeba patrzeć na człowieka, który jest w potrzebie. To jest wpisane w serce działań Kościoła". Podziękował on pracownikom Caritas diecezji toruńskiej za ich profesjonalizm i serce. Zwrócił też uwagę na dobrą współpracę z władzami samorządowymi, dzięki  czemu można stworzyć wiele dobrych dzieł.

Tekst i zdjęcia: Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
28
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Wardęgowo
MAJ
28
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
28-30
Odpust Matki Bożej Wardęgowskiej
Wardęgowo
MAJ
28
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.