Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

30 lat wypełniania nakazu danego prarodzicom

2012-05-23
fot.
14 maja, w przededniu patronalnego święta rolników św. Izydora, w kościele pw. św. Mikołaja w Chełmży odbyło się spotkanie Rodziny Radia Maryja w 30. rocznicę założenia duszpasterstwa rolników w Polsce, które stanowiło międzydiecezjalną inaugurację obchodów 30-lecia tego duszpasterstwa.

Miało ono miejsce w czasie nowenny o duchowe i moralne odnowienie polskiej wsi. Było dziękczynieniem Bogu za te lata działalności oraz prośbą o Boże błogosławieństwo dla tych, którzy troszczą się o chleb powszechni i od pokoleń są wierni wartościom, takim jak: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.

Spotkanie zjednoczyło słuchaczy i telewidzów, także tych zgromadzonych przy odbiornikach, i rolników oraz mieszkańców wsi. Dlatego poruszano sprawy kół Radia Maryja, troski o majątek narodowy, obrony Telewizji Trwam, a sylwetkę św. Izydora i znaczenie rolniczego trudu przybliżył program słowno-muzyczny pt. „Wędrując drogami św. Izydora wśród polskich pól…” w wykonaniu chóru „Apasjonata” z Lubawy pod batutą Marka Józefowicza i grupy teatralnej „Ewenement” pod kierunkiem Andrzeja Lewickiego. Wszystkich pozdrowił telefonicznie o. dr Tadeusz Rydzyk, a ks. kan. Krzysztof Badowski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Chełmży, przypomniał historię i współczesność świątyni.

Następnie miał miejsce centralny punkt uroczystości – Msza św. pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego w koncelebrze duszpasterzy rolników w intencji duszpasterstwa rolników w Polsce, Bractwa św. Izydora Diecezji Toruńskiej, kapłanów działających w duszpasterstwie rolników, Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych.

We wprowadzeniu do liturgii Biskup Józef, przywołując św. Izydora, dziękował za 30 lat duszpasterstwa rolników w Polsce. Wyraził pragnienie, by rolnicy wraz ze swoimi duszpasterzami nigdy nie odłączyli się od Chrystusa. O jedności ze gromadzonymi zapewnili bp Andrzej Suski i bp Edward Białogłowski, krajowy duszpasterz rolników, który skierował okolicznościowy list. W homilii ks. prof. Jan Perszon, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stwierdził, że 30-lecie duszpasterstwa rolników zaprasza nie tylko do refleksji historycznej oraz wspominania tych, którzy podejmowali działania w obronie ludzkiej godności, bowiem trwanie i przetrwanie narodu trzeba wiązać z trwaniem chłopów na ziemi polskiej. W tym duchu przypomniał wystąpienie bł. Jana Pawła II, w którym zwrócił uwagę, że siłą, którą Polacy przeciwstawiali się potędze wrogich mocarstw, była narodowa kultura, a jej rdzeniem rodzina i pielęgnowane w niej skarby wiary, miłość Ojczyzny, pieśń, modlitwa, ciągłość pokoleń i świadomość historyczna. Nawiązując do liturgii Słowa, przypomniał, że Bóg dał człowiekowi świat, by mądrze go uprawiał i przemieniał oraz ku Bogu kierował, napełniał dobrem, uświęcał, uszlachetniał. I w ten sposób rozwijał się, a bycie rolnikiem oznacza ciężką, fizyczną pracę. Dlatego dziękujemy im za trud i trwanie, a także prosimy o Ducha Świętego dla tych, którzy planują politykę krajową i międzynarodową – podkreślał. Jubileusz jest okazją, by odkryć, że rolnik jest powołany przez Boga. Wielka godność gospodarza i jego rodziny wynika z tego, że jest on współpracownikiem samego Stwórcy. – Nikt jak rolnik nie odczuwa bezpośredniej zależności człowieka od Boga. Powódź, mróz, susza, grad uczą go pokory, otwarcia na Bożą łaskę oraz sztuki błagalnej modlitwy. Dlatego, prosząc Pana o błogosławieństwo, poświęcono ziemię, którą potem rozsypano po polach.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: rolnicy, mieszkańcy wsi, Rodzina Radia Maryja, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, „Solidarności” rolników indywidualnych, grup i stowarzyszeń złączonych z rolnictwem, reprezentanci z różnych stron nie tylko diecezji toruńskiej, lecz także Polski, np. z Gniezna, Kalisza, Kielc, Krakowa, Strzelna, Włocławka. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnili chór św. Cecylii i orkiestra dęta. Uroczystość transmitowały Telewizja Trwam i Radio Maryja.

Jubileusz skłania do dziękczynienia Opatrzności Bożej za błogosławieństwo dla rolnego trudu, działalność duszpasterstwa rolników, trwanie w wierze ojców, łączenie tradycji z nowoczesnością, a także za wszystkich, którzy w trudnych czasach tworzyli duszpasterstwo. Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników 2 grudnia 1982 r. powołała Konferencja Episkopatu Polski i w diecezjach ustanowiła referentów diecezjalnych. Pierwszym krajowym duszpasterzem rolników został bp Jan Gurda. Celem tego duszpasterstwa jest odrodzenie moralne wsi, zaznaczenie godności i wartości pracy rolników, zaangażowanie ich w życie Kościoła i państwa, troska o pogłębienie życia religijnego oraz samokształcenie. Organizowanie duszpasterstwa rolników w granicach obecnej diecezji toruńskiej miało miejsce jeszcze w diecezji chełmińskiej. Pierwszym duszpasterzem był ks. Kazimierz Woelke. W 1992 r. powstała diecezja toruńska i diecezjalnym duszpasterzem rolników został ks. kan. Jan Sychta, a obecnie jest nim ks. kan. Zbigniew Gański (od 2002 r.).

Inauguracja obchodów 30-lecia duszpasterstwa rolników polskich była radosnym dziękczynieniem i wielbieniem Boga łączącym się z prośbą o pomoc Stwórcy dla pracujących na roli. Dlatego ks. kan. Zbigniew Gański życzył im mądrości Ducha Świętego, pobożności i pracowitości. – Niech św. Izydor wyprasza obfitość Bożej łaski i jedność ludu mieszkającego na polskiej wsi i pracującego na roli, a wstawiennictwo świętego patrona niech wyprasza błogosławieństwo Najwyższego dla duszpasterstwa rolników w Polsce.

Beata Pieczykura

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.