Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Peregrynacji pro-life

2012-08-20
fot.
Peregrynacja kopii Ikony Matki Bożej z Jasnej Góry w obronie życia

„Od Oceanu do Oceanu”

W dniach 17 i 18 sierpnia kopia Ikony Matki Bożej Częstochowskiej w Jej peregrynacji „Od Oceanu do Oceanu” nawiedziła Toruń. Wśród licznie zgromadzonych wiernych reprezentujących różne parafie z Torunia w katedrze św. Janów o godz. 13.30 obecni byli kapłani, zakonnice, przedstawiciele starszej generacji i młodzi z Katolickich Stowarzyszeń i Ruchów.

Maryjnemu nabożeństwu ekumenicznemu z udziałem wielu kapłanów przewodniczył ks. inf. Andrzej Wawrzyniak przy współudziale ks. Mikołaja Hajduczeni z prawosławnej parafii św. Mikołaja oraz ks. prał. Marka Rumińskiego z parafii katedralnej. W modlitwie uczestniczył bp. Józef Szamocki. Oprawę liturgiczną prowadzili przedstawiciele ruchu pro-life i Kościoła Domowego.

Dk. Waldemar Rozynkowski scharakteryzował Ikonę Matki Bożej i cele Jej peregrynacji. Po wezwaniu do modlitwy przez ks. inf. A. K. Wawrzyniaka przed Ikoną zapalono świecę, postawiono kadzielnicę oraz kwiaty. Słowo Boże wygłosił ks. Mikołaj Hajduczenia zaznaczając, że przez przeszło 30 lat życia w Toruniu, wizytując liczne domy wszędzie widział święte wizerunki Bogurodzicy. „Maryja jest sercem ogrzewającym Ciało Kościoła. Żyjemy w czasach gdy narasta zagrażająca nam cywilizacja śmierci. Jednak Bogurodzica pomaga nam wytrwać w budowaniu cywilizacji życia i miłości. Ikon Jej jest wiele. Nazwy ich biorą się często od nazw miejscowości, w których objawiła się Jej moc duchowa. Te miejsca pozostaną na zawsze naznaczone pieczęcią Bogurodzicy. Jest Ona niewidzialnym centrum chrześcijaństwa” – powiedział ks. Hajduczenia.

Następnie Łukasz Hajduczenia odśpiewał Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny. Po przekazaniu znaku pokoju głos zabrał ks. prał. Marek Rumiński, który wyraził gorące podziękowanie Matce naszej nadziei i ratunku za dar nawiedzenia i za to, że możemy być na wspólnej modlitwie z prawosławnymi braćmi. Zauważył, że jest to też świadectwo wspólnej przyjaźni z ich parafią od wielu lat. Pozdrowił też obecnego ojca paulina Włodzimierza Ogorzałka z Częstochowy, który jest  kustoszem Ikony podczas peregrynacji Jej po Polsce i zaprosił wszystkich do gorącej modlitwy podczas całego spotkania z Matką Bożą. Na zakończenie nabożeństwa kapłani udzielili obecnym błogosławieństwa.

Następnie o godz. 15. odbyło się czuwanie zgromadzeń żeńskich i wspólnot życia konsekrowanego i odmówiono koronkę do Miłosierdzia Bożego. O godz. 16. czas  modlitwy przejęli kapłani odmawiając nieszpory. Czuwanie kół Żywego Różańca i uczestników toruńskiej Minipielgrzymki z różańcem w intencji ochrony cywilizacji życia rozpoczęło się o godz. 17.

Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ordynariusz toruński bp Andrzej Suski przy współudziale kilkudziesięciu kapłanów rozpoczęła się o godz. 18. Wśród zebranych były siostry zakonne, osoby konsekrowane, przedstawiciele wspólnot, grup modlitewnych i stowarzyszeń, osoby które podjęły duchową adopcję dziecka poczętego i uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny, a także rzesze wiernych z różnych parafii. Bp Andrzej Suski wygłosił słowo powitania podkreślając wagę tego spotkania i intencji modlitewnej w obronie życia na świecie. Homilię wygłosił bp Józef Szamocki. Podkreślił w niej, że nic nie zmieniło się od czasów zbrodni na ludzkości jaka była podczas II wojny światowej. Nadal, ale w inny sposób życie ludzkie jest zagrożone. Zamiast obozów zagłady mamy laboratoria, w których ginie milionami życie ludzkie. Te mroczne dni trwają. Kaznodzieja zaznaczył, że weszliśmy na dziwną drogę dziejów w rozwoju ludzkości, gdy dla wielu ważniejsze staje się życie psa lub kota. Ludzie zagubili się i nie potrafią odpowiedzieć na pytanie: skąd się bierze życie i dokąd zmierza? Maryja w tym wszystkim chce nas umocnić i zaprosić do modlitwy aby ci, którzy się zagubili odnaleźli wartość ludzkiego życia. Jest to sprawa zagłuszonego sumienia na wołanie Boga o wiarę. Kto ten głos usłyszy odkryje, że początek ma w Bogu, że to Bóg go chce dla niego samego i do Boga ma zmierzać, że dla Boga żyje. Bóg jednak woła po imieniu i przygotowuje drogi powrotu do Siebie przez Jezusa Chrystusa. Bp Szamocki podkreślił, że Shoah to wielka tragedia ludzkości podobnie jak dramaty epok, w których ginęły całe narody w dziejach świata. Jednak dramat zabijanych dzieci nienarodzonych, poczętych w łonach matek jest to największy grzech naszych czasów. „Z pokorą stajemy więc dziś by przeprosić za zmarnowane życie. Tym razem Bóg woła i szuka, i wzywa głosami ludzi związanych z ruchem na rzecz życia, wędrując od oceanu do oceanu w kopii obrazu Jasnogórskiej Pani, Matki niosącej życie w Jezusie, by kto w Niego uwierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Matko Jezusa prosimy, abyś na drogach Twojego nawiedzenia, od oceanu do oceanu spotkała ludzi otwartych na Jezusa i pełnię życia” – dodał bp Józef.

Po Mszy św. wysłuchano świadectwa koordynatorów peregrynacji: Ewy Kowalewskiej z ruchu pro-life oraz Marii-Emanuel Dziemian z Bractwa NMP Królowej Korony Polski, która wskazując ważność zawierzenia Maryi w swoim życiu, poinformowała także o Mszach św. z zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.30. Po świadectwach rozpoczęło się czuwanie modlitewne prowadzone przez członków wspólnot, ruchów i stowarzyszeń z Torunia. O godz. 21. wierni duchowo połączyli się z Jasną Górą i odśpiewano Apel Jasnogórski.

Następny dzień czuwania przed Matką Bożą w kopii jasnogórskiej Ikony rozpoczął się o godz. 7. odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. O godz. 8. została odprawiona Msza św. koncelebrowana na pożegnanie Ikony z udziałem kapłanów pod przewodnictwem ks. prał. M. K. Rumińskiego. Celebrans podkreślił, że papież Benedykt XVI nie tylko modlił się, ale podjął też wielkie dzieło, aby cały świat katolicki zjednoczył się w modlitwie w obronie życia. Rola świeckich jest tu ogromna, bo życie ludzkie jest dziś bardzo zagrożone. Przygotowując naród Polski do Jubileuszu Tysiąclecia Chrześcijaństwa, Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński, w programie duszpasterskim umieścił rodzinę i jeden rok Wielkiej Nowenny wybrany został pod hasłem „Rodzina Bogiem silna”.  Następnie bł. Jan Paweł II rozszerzył to hasło: „Rodzina Bogiem silna, naród silny rodziną”. Rodzina jest silna Bogiem, jeśli jest budowana na sakramencie małżeństwa, jeśli jest w niej Bóg na pierwszym miejscu. Ks. prał. Rumiński przywołał słowa przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp. Michalika: „Pierwszy raz w historii zdarza się, że dwa Kościoły katolicki i prawosławny próbują wspólnie odczytać znaki czasu. Tymi złotymi liniami łączącymi ludzi niezależnie od wyznawanej wiary są linie etyki, moralności, dobra i praw natury”. Zaznaczył, że wizyta patriarchy moskiewskiego Cyryla I daje wyraz temu, że chcemy być razem przy naszej wspólnej Matce, chcemy mówić razem zabijaniu NIE. „Razem z Maryją wołamy: Ludzie XXI w. opanujcie się!” – zakończył kaznodzieja.

Po Mszy św. w asyście motocyklistów z Rajdu Katyńskiego Ikona wyruszyła do prawosławnej parafii św. Mikołaja. Tu została powitana przez proboszcza ks. Mikołaja Hajduczenię, ks. prał. Marka Rumińskiego, ks. prał. Stanisława Kardasza, ks. kan. dr. Dariusza Żurańskiego oraz ks. Mirosława Kuczyńskiego. Następnie odprawiono Świętą Liturgię i odśpiewano akatyst. Po liturgii słowo podziękowania za to ekumeniczne spotkanie w Obliczu Matki Bożej wygłosił ks. prał. Marek Rumiński, podkreślając, że przy Matce Bożej zawsze jesteśmy jedno i wiele nas łączy w wierze, bo chrześcijaństwo jest przesłaniem miłości. „Modlimy się w intencji obrony życia. To spotkanie z Ikoną w kościele i cerkwi nie jest ostatnim spotkaniem, ono zmieni naszą modlitwę, nasze podejście do drugiego człowieka, samego siebie i do Matki Bożej. Pod patronatem Matki Bożej Częstochowskiej dojdzie do zjednoczenia całego chrześcijaństwa. Ikona to światło i miłość. Maryja jest światłem, wydobywa człowieka z nieświadomości własnego ciała. Widzimy w tej Ikonie oblicze Matki. Niech Ona cała święta czuwa nad odnową naszych serc.” – powiedział ks. Rumiński.

Na pożegnanie zebrani oddali cześć Matce Bożej. O godz. 12. Ikona została odprowadzona do granic miasta, na dalszą drogę do Warszawy.

Helena Maniakowska

GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
18
Konferencja: Wiara i czyn
Centrum Dialogu, pl. Ks. Frelichowskiego 1
MAJ
18
XVIII Rajd Rowerowy Śladami Bł. ks. Stefana Frelichowskiego
MAJ
18
104. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.