Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rozpoczęcie peregrynacji cudownej kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

2012-08-30
fot.
W niedzielę 26 sierpnia, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, w 20. roku istnienia diecezji toruńskiej, rozpoczęła się peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Kościele toruńskim. Tego dnia o godz. 17 trzyminutowe bicie dzwonów we wszystkich kościołach w diecezji oznajmiło przybycie Czarnej Madonny, którą powitał bp Andrzej Suski.

Maryjo, jesteś wśród swoich

Koncelebrowanej Mszy św. na rozpoczęcie nawiedzenia przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, a homilię wygłosił bp Józef Szamocki. O jedności i pamięci modlitewnej zapewnił Benedykt XVI.

Powitanie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odbyło się na placu przy kościele Ojców Paulinów w Toruniu u zbiegu ulic Szosa Lubicka i Przy Skarpie.

Matka odwiedza dzieci

Uroczystość rozpoczęło czuwanie modlitewne, a potem była sprawowana koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego, homilię wygłosił bp Józef Szamocki. O swojej jedności z przeżywającymi święto i pamięci modlitewnej zapewnił Benedykt XVI, pisząc: – Peregrynacja wpisuje się w kult Matki Bożej w diecezji toruńskiej i jednocześnie otwiera nowe możliwości ożywienia i pogłębienia maryjnej pobożności, która, odwołując się do tajemnic życia Matki Bożej, pomaga odkrywać wspaniałość dzieła odkupienia dokonanego przez Jej Syna. Telegram podpisany przez sekretarza stanu kard. Tarcisio Bertone odczytał biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. W imieniu diecezjan Cudowny Wizerunek powitał bp Andrzej Suski, mówiąc: – Maryjo, jesteś wśród swoich. Przypominał, że główną patronką decyzji jest Matka Boża Nieustającej Pomocy; czczona także w sanktuariach z koronowanymi obrazami w Toruniu, Nowym Mieście Lubawskim, Lubawie, Chełmnie, Rywałdzie, Grudziądzu, Wąbrzeźnie, Lisewie. Teraz przybyła bez korony i królewskiego płaszcza jako Matka do dzieci, jako Ta, która chce im usłużyć. Przybywa więc jako królowa służby w przededniu Roku Wiary, by prowadzić nas drogą wiary. – Dzięki wierze znamy sens, wartość, kierunek i cel naszego życia – podkreślił Biskup Andrzej. – Dzięki tej wierze staramy się być ludźmi sumienia. Wiara przemienia nasze życie, broni je przed złem moralnym. Budzi w sercu radość, nadzieję i umacnia w miłości. Musi to być jednak żywa wiara, przekładająca się na życie codzienne. Wiara całkowicie polegająca na Bogu, okazująca posłuszeństwo Jego woli. Dlatego najważniejszą decyzją jest wybór: Z Bogiem czy bez Boga przez życie. Następnie w imieniu władz miasta Maryję w częstochowskim wizerunku powitał prezydent Torunia Michał Zaleski, władz regionu – marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, rodzin – dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK wraz z rodziną.

Uczestnicy

W uroczystości wzięli udział m.in.: arcybiskupi, biskupi, przełożeni zakonni, kapłani diecezjalni i zakonni, siostry zakonne, osoby konsekrowane, autorzy tekstu i melodii hymnu peregrynacji, przedstawiciele władz państwowych z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, miasta z prezydentem i wiceprezydentem Torunia, powiatu, gmin, instytucji życia publicznego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, parlamentarzyści, a także reprezentanci wszystkich parafii w diecezji toruńskiej. Z licznie zgromadzonymi łączyli się słuchacze Radia Maryja i telewidzowie Telewizji Trwam.

Każdego dnia podczas Apelu Jasnogórskiego na Jasnej Górze jest zanoszona modlitwa w intencji dobrych owoców nawiedzania w parafii, w której gości Maryja.

Warto też zauważyć toruński wątek peregrynacji, bowiem autorem kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (namalowanej w 1957 r.) jest prof. Leonard Torwirt (1912-67), artysta malarz, konserwator zabytków, ówczesny dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

By mieli wiarę

W homilii bp Józef Szamocki wrócił myślą do składanych w 1956 r. Jasnogórskich Ślubów Narodu. Gdy obraz Matki Bożej był niesiony w procesji na wałach, licznie zebrani wierni wołali: „Matko, przyjdź do nas! Matko, bądź z nami!”. To pragnienie spełnia się teraz w Kościele toruńskim, który dzięki obecności Czarnej Madonny przeżywa swoją Kanę Galilejską. Maryja jako pierwsza usłyszała słowa Boga i wypełniała je. Przychodzi więc do swojego ludu jako Matka i Nauczycielka, by uczyć go pokory, męstwa, miłości i wiary oraz zapraszać do zawierzenia Ojcu. Wiara bowiem może sięgać wieczności. W czasie nawiedzenia w parafiach diecezjanie będą prosić o żywą wiarę dla ciebie i bliskich, miłość Boga i ludzi, ufność, mądrość Bożą, o dar słuchania z wiarą słów Pana, wierność codziennej modlitwie. – O głęboką wiarę dla wszystkich, którzy tworzą klimat naszego miasta, naszych wsi, naszych osiedli, wspólnot parafialnych, by objawiała się świadectwem wiary w życiu wiernych, by stawali się światłem świata – prosił Biskup Józef.

Wiara czyni cuda

Przed rozesłaniem bp Andrzej Suski i bp Józef Szamocki wręczyli przedstawicielom poszczególnych parafii stągwie, do których podczas peregrynacji wierni będą mogli składać prośby, podziękowania i zawierzenia. Stągwie te nawiązują do godów w Kanie Galilejskiej i przypominają, że wiara czyni cuda. Zostały one podniesione na moment błogosławieństwa, którego wraz z abp. Głódziem udzielili wszyscy biskupi miastu i diecezji na czas nawiedzenia. A nawiedzenie w każdej parafii w diecezji toruńskiej rozpoczyna się w godzinach popołudniowych i trwa dobę. Stanowi ważne wydarzenie duchowe dla każdej wspólnoty. Stągwie, napełnione zapisem duchowych darów, wrócą do Torunia, do katedry Świętych Janów, w ostatnim dniu peregrynacji (15 września 2013 r., we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej) jako szczególne wotum, jako świadectwo spotkań z Matką Bożą, dobrych postanowień i łask. Jest to czas ufnej modlitwy przez wstawiennictwo Maryi, by Jezus przemienił serca swoją mocą, otwierał na nową rzeczywistość, promieniał wiarą. Stąd pragnieniem Księży Biskupów jest, by owocami nawiedzenia we wszystkich wspólnotach parafialnych były przemiana życia oraz wyproszenie nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Spojrzenie w oczy Matki i Syna

Niech obraz Matki i Syna będzie jak lustro, w którym można zobaczyć własne życie, odkryć, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, i przestać się lękać Chrystusa oraz uczynić wszystko, co On powie, usłyszeć, jak bije nasze serce w sercu Maryi. – A Jej wzrok – jak powiedział bp Szamocki – dotyka każdego z nas. Prowokuje, dotyka naszych spraw i zachęca do spojrzenia na Jezusa, by pójść za Nim drogami Ewangelii, by wraz z Nim wzrastała nasza wiara. Ona nas zapewnia, że skoro w Jej życiu spełniły się słowa powiedziane od Pana, to na pewno spełnią się i w naszym. Jakie to słowa? Te, które Jezus wypowiadał z mocą, które przemieniały świat i przemieniają go dzisiaj wszędzie tam, gdzie ludzie przyjmują to słowo i pragną nim żyć.

Maryjo, diecezja toruńska jest przy Tobie. Maryjo, diecezja toruńska pamięta. Maryjo, diecezja toruńska czuwa.

Beata Pieczykura

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.