Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dożynki ekologiczne z Matką Bożą Siewną

2012-09-13
fot.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku, Stowarzyszenie Ekoland, Stowarzyszenie Ekołan, Związek Rolników Ekologicznych BioPolska, Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu „Serce ekoziemi” byli współorganizatorami XVIII Krajowych Dożynek Ekologicznych, które odbyły się w Przysieku w dniu 8 września.
Msza św., uwielbiająca Boga za plony, była podziękowaniem za dary tegoroczne, za tegoroczny chleb i podziękowaniem złożonym na ręce rolników ekologicznych, którzy w pocie czoła pielęgnują ziemię ojczystą, by z niej wydobywać to, co jest potrzebne do funkcjonowania w wymiarze życia doczesnego. Koncelebransami byli: diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Zbigniew Gański, ks. Bogdan Kołodziejczyk i ks. Szczepan Modliborski. W imieniu organizatorów Prezes Stowarzyszenia Ekołan Mieczysław Babalski powitał uczestników uroczystości. Starostami tegorocznego dziękczynienia byli: Józef Cora i Bogusława Szmigielska. Józef Cora prowadzi gospodarstwo ekologiczne we wsi Krzaczonów, w województwie dolnośląskim. Specjalizuje się w produkcji mleka. Bogusława Szmigelska gospodaruje wraz z synami w Rybotyczach, w województwie podkarpackim. Głównym produktem są owoce i zioła. Starostowie dożynek na ręce kapłanów złożyli chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów zbóż ekologicznych. Po błogosławieniu chleba kapłani przekazali bochen przedstawicielom władz: posłowi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, wiceprzewodniczącemu sejmiku wojewódzkiego Ryszardowi Boberowi oraz Prezesowi Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszardowi Kierzkowi.

Homilię wygłosił ks. kan. Zbigniew Gański. Nawiązując do święta Narodzenia Najświętszej Matyi Panny kapłan podkreślał, że Maryja jest przyczyną ratowania dusz ludzkich i jest źródłem radości człowieka. Maryja jest również patronką dorodnego ziarna wrzuconego w ziemię ojczystą, a Jej święto jest świętem nadziei. Posiadanie ziemi i mądre nią zarządzanie oraz miłość do tej ziemi jest ważne dla każdego rolnika. Na potwierdzenie zacytował słowa Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, że „ziemi ojczystej trzeba zawsze bronić, a bronić ją można wtedy, gdy tkwimy w niej korzeniami jak drzewa; ziemia jest elementem tak doniosłym, że musi być należycie obsłużona”. Wyrażał przekonanie, że siła Polski polega na rolnictwie. „Dawanie dobra drugiemu człowiekowi jest źródłem rolnika ekologicznego. Tym dobrem jest poszukiwanie optymalnych dróg, aby w efekcie wytworzyć produkt zdrowy i przyjazny człowiekowi” – mówił duszpasterz rolników. Podkreślał, że rolnicy ekologiczny nie są nastawieni na zysk ekonomiczny i komercję, ale ważna jest w pełni zdrowa wartość oraz nieszkodzenie środowisku i człowiekowi. W swojej pracy łączą prawo Boskie i prawo naturalne. „Dziękując Bogu za plony, dziękujemy również rolnikom i prosimy dla nich o Boże błogosławieństwo w dalszej ich współpracy z Panem Bogiem w dziele stwórczym” – dodał.

Na koniec, w dniu święta Narodzenia NMP, w tradycji rolniczej określanego jako święto Matki Bożej Siewnej, poświęcono ziarno siewne. Starościna dożynek odczytała „Modlitwę rolnika”, a słowa podziękowania do wszystkich uczestników Mszy św. dziękczynnej skierowała prezes Stowarzyszenia Ekoland Danuta Pilarska. Po Eucharystii tradycyjnie podzielono się chlebem dożynkowym. Następnie w barwnym korowodzie przemaszerowano na plac przy ośrodku ODR, gdzie rozpoczął się festyn „Barwy lata, dary jesieni”, podczas którego podsumowano wojewódzki etap konkursu „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”, prezentowano różne formy przedsiębiorczości na wsi oraz odmiany ziemniaka. Trwały również konsultacje dla mieszkańców obszarów wiejskich oraz kiermasze produktów rolnictwa ekologicznego, produktów lokalnych i regionalnych, a występy zespołów folklorystycznych umilały czas. Nie zabrakło amatorów miodu, rękodzieła oraz roślin ozdobnych i materiał szkółkarskich.

Rolnictwo ekologiczne chociaż nie należy do łatwego, ani prostego, jednak zyskuje coraz więcej zwolenników. Z zadowoleniem rolnicy ekologiczni przyjmują zwiększające się zainteresowanie zdrową żywnością. Z uwagi na nieszkodzenie ani środowisku, ani człowiekowi, w dzisiejszych czasach gospodarowanie według zasad ekologicznych staje się nie tylko modne, ale i konieczne.

Aleksandra Wojdyło

GALERIA ZDJĘĆ
Dzielenie się pobłogosławionym chlebem ekologicznym (kapłani i J.K. Ar
Dzielenie się pobłogosławionym chlebem dożynkowym (Michał Grabianka, r
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.