Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rozpamiętując ich życie, naśladujcie ich wiarę

2012-09-17
Autorka zdjęć: Emilia Walczak Rozpamiętując ich życie, naśladujcie ich wiarę
14 września w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w toruńskiej dzielnicy Kaszczorek w dniu odpustu parafialnego odsłonięto tablicę upamiętniającą posługę dwóch tutejszych proboszczów – ks. Stanisława Kossaka-Główczewskiego i ks. Stanisława Paluszyńskiego.

Obaj urodzili się tego samego dnia 21 stycznia 1893 r. realizując w parafii to samo powołanie kapłańskie, które przebiegało odmiennie, choć w obu przypadkach ściśle łączyło się z tajemnicą krzyża Jezusa – Najwyższego Kapłana.

Po porannej Mszy św. przedstawiciele Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z parafii świętokrzyskiej zapalili znicz na zbiorowej mogile na toruńskiej Barbarce – miejscu śmierci ks. Kossaka-Główczewskiego, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 27 zanieśli światło na grób ks. Paluszyńskiego na cmentarzu w Kaszczorku. Wieczorem na koncelebrowanej sumie odpustowej, której przewodniczył ks. Janusz Rempalski SAC, proboszcz parafii w Kaszczorku ks. kan. Grzegorz Leśniewski przypomniał sylwetki kapłanów, swoich poprzedników: Ks. Stanisław Kossak-Główczewski był prefektem w Gimnazjum Męskim w Toruniu i proboszczem w Boleszynie i w Kaszczorku. W tej drugiej parafii posługiwał w latach 1934-1939. Został rozstrzelany przez Niemców 28 października 1939 r. w masowej egzekucji mieszkańców Torunia i powiatu. Ks. Stanisław Paluszyński, przed wojną proboszcz w Sumowie i w Obkasie, we wrześniu 1939 r. kapelan Wojska Polskiego, w czasie okupacji był  więźniem Stutthofu, Sachsenhausen i Dachau. W 1945 r. objął parafię w Kaszczorku, gdzie pracował do 1966 r. jako proboszcz, a po przejściu na emeryturę nadal służył posługą aż do śmierci w 1980 r. W kazaniu ks. Rempalski objaśniał istotę powołania chrześcijańskiego, którą jest miłość. Wezwał do odpowiadania na nie stosownie do okoliczności i czasu. Po Eucharystii ks. prał. Andrzej Klemp, następca i przyjaciel księdza Paluszyńskiego, dokonał odsłonięcia i pobłogosławienia tablicy oraz poprowadził modlitwę za zmarłych kapłanów. Dzieci szkolne złożyły wiązankę biało-czerwonych kwiatów, a przedstawiciele SRK, z którego inicjatywy postawiono tablicę – znicz. „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę“, czytamy w liście do Hebrajczyków (13,7). Niech słowa te wracają do wszystkich stających przed tą tablicą, aby ich praca i męczeństwo nie poszły na marne.

Elżbieta Kola,
przewodn. koła Stow. Rodzin Katolickich przy par. pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Toruniu

Sylwetki kapłanów upamiętnionych tablicą zostały ukazane w „Niedzieli – Głosie z Torunia“ w cyklu „Duchowni diecezji chełmińskiej“ – nr 19-22/2012

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.