Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Srebrny jubileusz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie

2012-09-17
fot.
Krzyż wciąż trwa, choć świat się zmienia. Ten, kto trwa przy Krzyżu jest zwycięzcą – powiedział biskup Andrzej Suski podczas jubileuszowych uroczystości w działdowskiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Uroczysta Msza św. zgromadziła tłumy wiernych wdzięcznych Bogu za dar istnienia parafii.
 

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.30. Mszy św. koncelebrowanej przez kilkunastu kapłanów pochodzących z parafii i w niej posługujących przewodniczył biskup toruński Andrzej Suski. W słowie powitania proboszcz ks. Henryk Jędrzyński wyraził radość z obecności kapłanów pochodzących z parafii i dawnych współpracowników. Zaznaczył, że parafia jest szczególnym miejscem w życiu człowieka wierzącego, bo w niej dokonuje się  zbawcze spotkanie z Bogiem. – Ta świątynia jest cząstką naszego serca, jest naszym chlebem powszednim, gdyż potrzebujemy jej do realizacji pełni swojej wiary i życia chrześcijańskiego -powiedział ks. Jędrzyński. Dziękując wszystkim za liczne przybycie i zaangażowanie wielu osób w życie wspólnoty parafialnej proboszcz parafii wezwał do radosnego i częstego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze oraz włączenia w nią ofiary z siebie i swojego życia. – Tu, w świątyni, dokonuje się moje przemienienie i uświęcenie, bo tu mieszka Bóg! Tu zawsze jestem najcenniejszym i najdroższym skarbem, bo tu mieszka Bóg! Tu zawsze jestem kochany i nigdy nie jestem odrzucony, bo tu mieszka Bóg, który za mnie oddał życie! – zakończył proboszcz.

Homilię wygłosił biskup Andrzej Suski. Nawiązując do wypowiedzi bł. Jana Pawła II przybliżył rozumienie parafii jako wspólnoty wiary i miłości. Przybliżając rozważania błogosławionego papieża o krzyżu, wygłoszone podczas pielgrzymek do Ojczyzny, razem z wiernymi przeszedł drogę śladami Jana Pawła II. – Jan Paweł II zawsze wychodził do nas z krzyżem w dłoni, przy krzyżu nas gromadził, przy krzyżu głosił nam Słowo Boże. Zawsze wskazywał na ten znak zwycięstwa, jako drogę do prawdziwej wolności – mówił biskup Suski. Przywołując słowa papieża powiedział: – Człowiek nie może zrozumieć samego siebie, jeśli nie spotka się z miłością, którą jest Chrystus. Ta miłość najpełniej objawia się w tajemnicy krzyża, dlatego ten, kto trwa przy krzyżu jest zwycięzcą.

Uroczysta Msza św. zakończyła się odśpiewaniem „Te Deum” oraz oddaniem czci relikwiom Krzyża Świętego.

Historia kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego jest niezwykła. Pierwotny kościół zbudowany został wkrótce po lokacji miasta Działdowa w 1344 r. do sekularyzacji Prus był kościołem katolickim. Po 1525 r. przejęli go protestanci. W 1750 r. świątynia uległa zniszczeniu na skutek burz gradowych. W wieku XX podczas walk niemiecko-rosyjskich  w roku 1914 r. świątynia została doszczętnie spalona. Po pierwszej wojnie światowej kościół został odbudowany w kształcie, w jakim jest obecnie. Drugą wojnę światową kościół przetrwał bez większych zniszczeń.  Do roku 1972 r. kościół był własnością wspólnoty ewangelicko-augsburskiej, następnie stał się własnością miasta Działdowa. W tym czasie obiekt niszczał pozbawiony należytego nadzoru. Niszczejącym kościołem zainteresował się ówczesny proboszcz parafii św. Wojciecha ks. Jerzy Deja. W dniu 3 marca 1981 r. podpisano akt notarialny przekazujący świątynię na wieczyste użytkowanie Kościołowi katolickiemu. Pierwsza Msza św. po 456 latach została odprawiana na Wielkanoc 1981 r. Przez 6 lat świątynia była kościołem filialnym parafii św. Wojciecha. 1 sierpnia 1987 r. biskup chełmiński Marian Przykucki erygował nową parafię. Pierwszym proboszczem został ks. Henryk Jędrzyński, który posługę duszpasterską pełni do chwili obecnej.

ks. Paweł Borowski

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.