Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Przyjęli błogosławieństwo do posługi ceremoniarza

2022-03-19
Fot. Renata Czerwińska / Diecezja Toruńska
35 młodych ludzi z całej diecezji przyjęło 19 marca - w uroczystość św. Józefa - błogosławieństwo do pełnienia posługi ceremoniarza.

Przyszli ceremoniarze pochodzą z parafii w Chełmnie, Grudziądzu, Grucie, Jabłonowie Pomorskim, Kruszynach, Papowie Toruńskim, Toruniu, Złotowie i  Zwiniarzu. Do posługi przygotowywali się podczas zjazdów i dni skupienia.

Błogosławieństwa udzielił rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, ks. kan. Stanisław Adamiak. W homilii zwrócił uwagę na postać św. Józefa. Choć Ewangelia nie wspomina o jego słowach, widać, jak bardzo jest zasłuchany w Słowo Boga i gotowy je wypełniać. Jego postać jest niewidoczna - i to jeden ze sposobów naśladowania św. Józefa przez ceremoniarza.

- Ceremoniarz ma być w cieniu, nie przyciągać uwagi, w końcu nie po to jest liturgia, by się wyróżniać, by zwracać na siebie uwagę. Liturgia jest po to, byśmy patrzyli na Pana Jezusa. - mówił ksiądz rektor. - Ceremoniarz nie ma wpadać do zakrystii minutę przed dzwonkiem, tylko być wcześniej, przygotować ją, a do tego musi być sam przygotowany.

Ks. Adamiak zwrócił uwagę, że św. Józef, mąż sprawiedliwy, sam był ceremoniarzem dla małego Jezusa, wprowadzając go w świat Bożego Słowa, prawa, modlitwy. - Święty Józef był takim ceremoniarzem dla Pana Jezusa, jak dla was pierwszymi ceremoniarzami byli wasi rodzice, gdy uczyli was znaku krzyża, pierwszych modlitw. Teraz to wy macie być ceremoniarzami, żeby uczyć innych modlitwy, zasad zachowania się przy ołtarzu, tłumaczyć, co tu się właściwie dzieje. Nie chodzi bowiem o mechaniczne czynności - tu przychodzi sam Pan Jezus.

Rektor seminarium przypomniał również, że w życiu chrześcijańskim ważna jest zarówno liturgia, jak i świadectwo i służba. - W waszym przypadku już samo uczestnictwo w liturgii jako ministranci, lektorzy, ceremoniarze, jest świadectwem godnym podziwu. W czasach, gdy wielu waszych kolegów wręcz wyśmiewa się z wiary, koscioła, wasza widoczna obecność przy ołtarzu to swiadectwo, ze wierzycie. Zaznaczył także, że tegoroczny Wielki Post obfituje w możliwość służby innym. - Zadaniem wszystkich chrześcijan, a szczególnie tych najbliżej ołtarza, przyjęcie jak najżyczliwiej wszystkich tych, którzy ucieklido nas przed wojną.

Podczas uroczystości młodym ceremoniarzom towarzyszyły rodziny, przyjaciele, kapłani oraz klerycy WSD.

Tekst i zdjęcia: Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
29-1
Rekolekcje w Karmelu
Łasin - klasztor sióstr karmelitanek bosych
WRZ
29
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystosci ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.