Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Jubileusz 30-lecia diecezji toruńskiej

2022-03-25
fot. Renata Czerwińska/Diecezja Toruńska
- W Seminarium Duchownym Diecezji Toruńskiej przebywa obecnie 30 kleryków i 45 uchodźców – to znak czasu, ale i realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas uroczystości związanych z 30-leciem diecezji toruńskiej.


Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca – to dzień powstania Diecezji Toruńskiej. W tym roku przypada 30 rocznica jej utworzenia. Z tej okazji zaplanowano kilka wydarzeń.

O godz. 16.30 w Muzeum Diecezjalnym miała miejsce wystawa "Dioecesis nostrae Patroni – wspólne dziedzictwo diecezji chełmińskiej i toruńskiej". Prezentowała ona rzeźby, obrazy, wyroby złotnicze, relikwiarze, tkaniny oraz księgi, związane z postaciami świętych, błogosławionych i Sług Bożych wywodzących się z terenów diecezji: błogosławionej Doroty z Mątowów, błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, błogosławionej Marii Karłowskiej, błogosławionej Juty, błogosławionego Jana z Łobdowa, Matki Magdaleny Mortęskiej oraz biskupa Adolfa Szelążka.

Patronat honorowy nad wystawą objął bp Wiesław Śmigiel oraz Marszałek Województwa kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz Burmistrz Miasta Chełmna Artur Mikiewicz.

Wydarzeniu towarzyszył katalog opisujący ikonografię prezentowanych na wystawie dzieł, dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz projektu Inwentarz Sztuki Torunia.

Zaprezentowano po raz pierwszy zabytkową kapę z czapraka Kary Mustafy (XVIII w.) oraz niedawno odnalezione relikwie św. Rozalii i bł. Juty.

Wśród zaproszonych gości pojawili się: bp Wiesław Śmigiel, bp Józef Szamocki, biskup senior Andrzej Suski. Pojawili się również m.in.: proboszcz bazyliki konkatedralnej w Chełmży ks. kan. Krzysztof Badowski, proboszcz toruńskiej katedry Świętych Janów ks. prał. Marek Rumiński, siostry pasterki, siostry terezjanki, siostry elżbietanki, liczni kapłani, a wśród nich ceniony historyk, ks. prof. Anastazy Nadolny, proboszcz toruńskiej parafii prawosławnej ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia, proboszcz toruńskiej parafii ewangelicko-augsburskiej Michał Walukiewicz, burmistrz Chełmna Artur Mikiewicz, prezydent Torunia Michał Zaleski, przedstawiciele władz samorządowych Torunia i Grudziądza, artyści plastycy, studenci Wydziału Teologicznego i Wydziału Sztuk Pięknych, wreszcie – miłośnicy Muzeum Diecezjalnego i jego skarbów. – To muzeum żyje – mówił prezydent Michał Zaleski.

Biskup Wiesław Śmigiel przypomniał dzieje diecezji chełmińskiej, z której w 1992 roku wyłoniła się diecezja toruńska. Zauważył również, jak ważna jest ciągłość historyczna, czerpanie z tradycji. „Nie jesteśmy w stanie spojrzeć z odwagą w przyszłość, jeśli nie odwołamy się do historii”. Wspomniał również osoby, które wiele zrobiły dla dziedzictwa kulturowego diecezji, m.in. ks. prał Stanisława Kardasza czy nieżyjącego już ks. Jacka Kwiatkowskiego, pierwszego dyrektora muzeum diecezjalnego.

Wystawę będzie można oglądać aż do 31 sierpnia.

O godz. 17.45 w łączności ze Stolicą Apostolską w katedrze Świętych Janów bp Wiesław Śmigiel odmówił Akt Zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Następnie o godz. 18.00 miała miejsce uroczysta Msza św. dziękczynna za 30 lat istnienia diecezji.

Wraz z bp. Śmiglem Mszę św. sprawowali bp Józef Szamocki oraz biskup senior Andrzej Suski a także liczni kapłani z całej diecezji. W świątyni zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, osoby konsekrowane, w tym siostry zakonne oraz wdowy, bractwa i wspólnoty (m.in. Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Bractwo Świętego Jakuba), klerycy Wyższego Seminarium Duchownego. We wspólnej modlitwie wzięli udział ks. mtr. Hajduczenia i ks. Walukiewicz.
Podczas homilii Ksiądz Biskup przypomniał starotestamentalne znaczenie szabatu oraz roku jubileuszowego. – Jubileusz niósł konkretne zobowiązania moralne. Przepisy roku szabatowego, jubileuszowego nie tyle odzwierciedlały rzeczywistość, co miały ją przygotować. Rok jubileuszowy domagał się przywrócenia sprawiedliwości. Jednak nowego znaczenia nabrał dzięki działalności Pana Jezusa, który głosił Królestwo Niebieskie.
Zwrócił uwagę, że każdy jubileusz prowadzi do dziękczynienia Bogu, „ale jest także okazją do przemiany życia i odważnego spojrzenia w przyszłość”. - Dziś dziękujemy za 30 lat diecezji toruńskiej i prosimy, aby Bóg miał nas w opiece.

Hierarcha nawiązał również do przeżywanej uroczystości Zwiastowania Pańskiego. – Spotkanie człowieka z Bogiem zaczyna się od tego, że Bóg posyła do człowieka Słowo. Jednak to słowo trzeba przyjąć nie tak, jak słuchamy czasem ludzkiego słowa. A wiemy, że nawet niedoskonałe ludzkie słowo potrafi czynić cuda, leczyć, podnosić. Cóż dopiero, jeśli to jest żywe Słowo? – pytał biskup. Przypomniał, że Bóg nie wymagał od młodej Maryi z Nazaretu rzeczy niemożliwych, ponad Jej siły, ale składał Jej obietnicę, że one się wydarzą. „W wierze bardzo ważna jest obietnica. Rzeczywistość, która nam wydaje się trudna w realizacji, niekiedy nawet niemożliwa, jest możliwa, ponieważ jest obiecana przez Boga. Jest jeden warunek: trzeba tę obietnicą przyjąć, uwierzyć i zaufać”.

Kapłan dodał, że „Bóg potrzebuje naszego zaangażowania i wiary”. Przypomniał, że Słowo Boże dociera do nas przez Pismo Święte, ale i przez wydarzenia. „30 lat temu przemówił do nas przez powstanie diecezji toruńskiej, która choć powstała z długiej historii diecezji chełmińskiej, to jednak jest nowa. Jest nowym kościołem, w którym Bóg złożył obietnicę. Po ludzku zadanie było trudne, a środki zdawały się być skąpe i czasy zdawały się być nie najlepsze – zresztą nigdy nie są dobre. Dzisiaj dziękujemy, ze diecezjanie odpowiedzieli podobnie jak Maryja: „Oto jestem, niech się stanie”.

Biskup Śmigiel podziękował za bp. Andrzeja Suskiego, pierwszego biskupa nowo powstałej diecezji, biskupów pomocniczych – Jana Chrapka i Józefa Szamockiego, kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, „którzy przyjęli Słowo z otwartością i dyspozycyjnością”. Przypomniał niezwykle ważne wydarzenie, jakim dla diecezji była wizyta św. Jana Pawła II w 1999 roku i beatyfikacja ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Podczas tej wizyty papież spotkał się również ze środowiskiem naukowym województwa w auli toruńskiego UMK. Wspomniał postać bł. Marii Karłowskiej i jej sanktuarium w Jabłonowie Pomorskim, ale też zakończenie dwóch procesów beatyfikacyjnych na poziomie diecezjalnym: ksieni Magdaleny Mortęskiej i bp. Adolfa Piotra Szelążka, założyciela terezjanek. Zauważył ofiarną działalność Caritas, które siecią ośrodków obejmuje nie tylko duże miasta, jak Toruń i Grudziądz, ale i Działdowo czy Górzno oraz szkolne i parafialne koła Caritas, przypomniał również działalność ośrodków rekolekcyjnych, seminarium, Wydziału Teologicznego.

- Dzisiaj w dobie tego wielkiego zagrożenia, wojny, strasznej przemocy i fali uchodźców nie tylko Caritas, ale każdy z nas jest wezwany do tego, by pomagać, otwierać swoje serce. Zdajemy sobie sprawę z tego, ze to nie jest pomoc na tydzień, miesiąc, ale być może nawet na lata. Trzeba wiele siły i modlitwy, żeby odpowiedzieć na ten znak czasu – apelował biskup Śmigiel.

30 lat diecezji to także powstanie nowych parafii, kościołów, odnowy zabytkowych świątyń i sanktuariów, otwartość na posługi diakonatu, akolitatu, rzesze ministrantów i ceremoniarzy, członków wspólnot i ruchów. „Jednak przez ten czas świat się zmienił. Jesteśmy świadomi trudności, galopującej laicyzacji i przeróżnych niepokojów. Martwimy się o ludzi młodych, ich ewangelizację i ich przyszłość. Może Bóg nam podpowiada, ze to czas przejścia od tłumów do żywych, choć mniejszych wspólnot, przejścia od biernego trwania w Kościele i obserwowania wspólnoty wiary jakby z zewnątrz, z upodobaniem poszukiwania grzechów i potknięć wspólnoty – do zaangażowania i współodpowiedzialności” – mówił pasterz diecezji, dodając: „Nie popadamy w zwątpienie, bo zaufaliśmy obietnicy Boga i wciąż powtarzamy z Maryją, tak jak przed laty: „oto ja, oto my, niech się stanie według Twego Słowa”. Przyszłość diecezji, nasza przyszłość, zależy w znacznym stopniu od kondycji rodziny i szacunku dla życia. Każde życie jest święte – te słowa nabierają szczególnego znaczenia  w obliczu okrutnej wojny i tylu istnień ludzkich, które zostały przerwane. To jest czas wielkiej próby . Pamiętajmy: kto nie szanuje życia najmniejszych i bezbronnych, ten nie uszanuje życia całych narodów. Dlatego chcemy dziś podjąć zobowiązanie troski o życie drugiego człowieka” – zachęcił ksiądz biskup.

Podczas Eucharystii wierni przyjęli duchową adopcję dziecka poczętego. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił chór katedralny.

26 marca w toruńskiej katedrze Świętych Janów o godz. 19.00 będzie miał miejsce koncert oratoryjny „Magnificat anima mea Dominum in D” Piotra Tomasza Harasimiuka w wykonaniu Chóru Sonus Innumerabiles Towarzystwa Śpiewaczego Una Cantamus oraz solistów i chórzystów innych warszawskich chórów z towarzyszeniem Warszawskiej Orkiestry Seniorów przy Towarzystwie Śpiewaczym Una Cantamus i pod batutą Artura Backiela – dyrygenta i dyrektora artystycznego koncertu.

rc/torun/

Fot. Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.