Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Otworzono Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

2012-10-06
fot.
Droga do jedności to droga dialogu a nie przemocy – powiedział ks. prof. Dariusz Zagórski podczas otwarcia Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. Centrum powstało z inicjatywy biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego. Uroczystość poświęcenia gmachu odbyła się w sobotę 6 października o godz. 11.

Uroczystość zgromadziła wielu kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich, którzy bezpośrednio byli zaangażowani w dzieło budowy Centrum Dialogu oraz tych, których łączy troska o dialog ekumeniczny, dialog między religiami i między kulturami.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: abp Edward Ozorowski – metropolita białostocki, abp Jeremiasz – prawosławny biskup Wrocławia i Szczecina, marszałek województwa kujawsko – pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent miasta Torunia Michał Zaleski, wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes, wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński oraz prof. Alicja Grześkowiak.

Uroczystą galę otworzył rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski. – Celem dzisiejszego spotkania, inaugurującego działalność Centrum Dialogu jest zapoczątkowanie poszukiwań nowego oblicza dialogu zmierzającego ku pogłębieniu własnej tożsamości, który wzywa do autentyzmu w wierze i pielęgnowania tych działań, które uczynią dialog bardziej przejrzystym dla ludzi – powiedział na rozpoczęcie ks. Zagórski.

W swoim wystąpieniu rektor seminarium nawiązał do Colloquium Charitativum w Toruniu oraz podjętych przez władze miasta i diecezję toruńską Colloquia Torunensia. Toruń od zawsze był miastem pokoju, podkreślał to Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki w Toruniu w 1999 r.

– Droga do jedności to droga dialogu a nie przemocy – powiedział ks. Zagórski nawiązując do wypowiedzi bł. Jana Pawła II ze Skoczowa podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1995 r. Niech te słowa przyświecają wszystkim, którzy w tym miejscu będą poszukiwać dróg pojednania.

Prezydent Torunia Michał Zaleski powiedział, że Centrum Dialogu było wielkim pragnieniem mieszkańców Torunia. Centrum nie tylko ma zdobić miasto, ale przede wszystkim ma pomagać w rozwoju intelektualnych i duchowych poszukiwań. Zaznaczył, że dzięki wysiłkom biskupa toruńskiego biblioteka, która będzie mieściła się w gmachu Centrum jest wyposażona w bogaty księgozbiór zawierający niejednokrotnie unikatowe dzieła. – Niech to będzie miejsce, w którym ludzie rzeczywiście rozmawiają, uczą się i słuchają – powiedział prezydent Zaleski. Na ręce biskupa Andrzeja prezydent złożył reprint modlitewnika z 1536 r.

Wykłady inauguracyjne wygłosili abp Jeremiasz i abp Edward Ozorowski. W swoich wystąpieniach poruszyli ważny problem dialogu między Kościołami katolickim i prawosławnym. Odnieśli się także do niedawnej wizyty Patriarchy Cyryla I w Polsce i z nadzieją podkreślili ważność epokowego dokumentu o pojednaniu podpisanego przez Cyryla I i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika.

Na zakończenie gali biskup Andrzej Suski podziękował wszystkim, dzięki którym możliwe było zrealizowanie tego dzieła. W szczególny sposób podziękował inż. Andrzejowi Ryczkowi, który w bezinteresowny sposób włączył się w dzieło powstania Centrum poprzez przygotowanie projektu budynku. Wyrazem wdzięczności jest nadanie jednej z sal wykładowych imienia pana inżyniera Ryczka.

Po wystąpieniach zaproszonych gości oraz prelegentów odbyło się przecięcie wstęgi. Przecięcia wstęgi dokonali marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski, architekt inż. Andrzej Ryczek oraz rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Tretyn.

Poświęcenia gmachu dokonał bp Andrzej Suski wraz z obecnymi abp. Jeremiaszem, abp. Edwardem Ozorowskim i bp. Józefem Szamockim.

Pierwszym dyrektorem nowopowstałego Centrum Dialogu im. Jana Pawła II został ks. Bogusław Dygdała.

Budynek Centrum Dialogu jest budynkiem użyteczności publicznej. Posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. W budynku znajduje się centralnie zlokalizowana dwukondygnacyjna sala konferencyjna oraz biblioteka. W piwnicy jest garaż podziemny, magazyny książek i czasopism, zaplecze techniczne z węzłem cieplnym. Na poddaszu mieści się część mieszkalna dla prelegentów i duża sala wielofunkcyjna.

Główna aula zbudowana w układzie amfiteatralnych jest przewidziana na 140 osób. Sala wielofunkcyjna na poddaszu może pomieścić 110 osób. Dla przyjezdnych prelegentów stworzono możliwość zamieszkania czasowego w 8 pokojach gościnnych.

Biblioteka Centrum jest w stanie obsłużyć do 100 osób jednocześnie. Większość zbiorów znajduje się w wolnym dostępie. Jedynie najcenniejsze zbiory będą w wydzielonym magazynie udostępnianym przez pracowników biblioteki.

Forma architektoniczna budynku jest przykładem twórczego dialogu między architekturą współczesną a tradycją. Projektantom udało się stworzyć nowoczesny gmach ale w pełni harmonizujący z zabudową tej części Torunia.

Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest on pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w windy oraz toalety dla inwalidów.

ks. Paweł Borowski

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.