Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nabożenstwo ekumeniczne w intencji Ukrainy

2022-03-30
fot. Renata Czerwińska/Diecezja Toruńska
- Może byliśmy naiwni i wydawało się nam, że to piekło dwóch wojen, które wybuchły w XX wieku, już nam nie zagraża, że ludzie są na tyle rozsądni, że tak bardzo przemienili swoje serca, że nawet jeśli czasem nie mogą dojść do porozumienia, to jednak szukają takich form rozwiązywania konfliktów, które nigdy nie doprowadzą do wojny. Bardzo się myliliśmy - mówił bp Wiesław Śmigiel podczas nabożeństwa ekumenicznego w toruńskiej katedrze, które odbyło się 30 marca.

Wraz z toruńskim pasterzem o pokój modlili się przedstawiciele bratnich kościołów z Torunia - proboszcz toruńskiej parafii prawosławnej ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia oraz proboszcz toruńskiej parafii ewangelicko-augsburskiej Michał Walukiewicz. W świątyni zgromadzili się również klerycy Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne, przedstawiciele Klubu Inteligencji Katolickiej, który zainicjował wspólną modlitwę. Wśród obecnych na nabożeństwie był również zastępca prezydenta Miasta Torunia Adrian Mól.

- Dziś trudno nam myśleć tylko i wyłącznie o naszych sprawach i o tym, co nas otacza, kiedy świat doświadcza wojny, kiedy nasze siostry i nasi bracia  na Ukrainie jej doświadczają. Dobrze wiemy, kto jest agresorem i kto musi się bronić. Wiemy, że ci, którzy uciekają z Ukrainy, szukają domu, uciekają przed śmiercią, chcą ocalić życie . Dlatego posłuszni słowom Pana Jezusa stajemy dzisiaj i modlimy się  o pokój – mówił hierarcha, zwracając uwagę na Chrystusowe wezwanie do pokoju i jedności. - Gromadzi nas Chrystus i chrześcijaństwo, jesteśmy wszyscy razem, szczególnie w trudnych momentach, kiedy potrzeba jedności. W Księdze Izajasza znajdujemy słowa: „W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie. W ciszy i ufności leży wasza siła”. Poprzez pokój nie traci się niczego, a zyskuje wszystko. Poprzez wojnę  tracimy absolutnie wszystko – tracimy bezpieczeństwo, tracimy siostry i braci.

Pasterz zwrócił uwagę na długo gojące się rany spowodowane konfliktem zbrojnym. - Kiedy na świecie pojawia się wojna, to rany, które pozostawia, nawet jeśli pokój zostanie zawarty, pozostają na lata. Potrzeba wielu lat, żeby je zagoić, chociaż życia nie starczy, jednego pokolenia i dwóch pokoleń nie starczy. Przypomniał również, że „św.  Jan Paweł II osobiście doświadczył, czym jest wojna, i jej okrucieństwo, dlaczego szczególnie mocno wzywał w swoim nauczaniu do zachowania pokoju na świecie za wszelka cenę. Pamiętamy jego znamienne słowa: „Nigdy więcej wojny! Niegdyś jedni przeciw drugim ani ponad drugimi”. W tych słowach wyrażał się program przeciwdziałania konfliktom społecznym i międzynarodowym. Papież wzywał do zastępowania cywilizacji śmierci cywilizacją miłości. Było dla niego jasne, że jakakolwiek forma przemocy nie doprowadzi do rozwiązania problemów,  z którymi boryka się społeczność świata”. – przypomniał Biskup Śmigiel
Zaznaczył, że „Kościół w swojej nauce społecznej dopuszcza prawo do  napadniętego narodu do obrony, mówimy wtedy o obronie koniecznej. To zupełnie oczywiste, że trzeba bronić swojej rodziny i swoich domów. Jednak w żadnej sytuacji nie może być przyzwolenia na pogardę, nienawiść, i bestialskie traktowanie drugiego człowieka”.

Odpowiadając na pytanie, skąd się biorą wojny, przytoczył list św. Jakuba Apostoła, który pisał: „Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych”. - Wojny biorą się egoizmu, z nienawiści, z chęci dominacji nad drugim człowiekiem, z chorych wyobrażeń, a myślę, że przede wszystkim z tego, że dajemy pierwszeństwo nie Bogu i Jego Słowu, ale  złemu duchowi, który zawsze pcha do konfliktu i wojny. Jest doskonałym kłamcą, który potrafi zwieść każdego z nas i zło przedstawić jako dobro.  Dlatego tak bardzo potrzeba rachunku sumienia i głębokiej modlitwy. – mówił Biskup Śmigiel i zachęcał - Do pokoju każdy z nas musi być wychowany, ale też  musi wychowywać innych.  W tych czasach to ogromne zadanie. Stoi ono przed Kościołem, przed chrześcijaństwem, bo ono zawsze głosiło pokój. Słowa Pana Jezusa wzywają chrześcijan do zachowania pokoju, braterstwa, bycia blisko siebie, wzajemnej pomocy. Gdybyśmy wzięli je serio, to nie byłoby wojen. Mamy byś naśladowcami Chrystusa i postępować drogą miłości.

Biskup wraz z przedstawicielami innych wyzwań modlił się o pokój na świecie i w intencji Ukraińców cierpiących z powodu wojny. Prosił także za Rosjanami, „by  przejrzeli na oczy, by zobaczyli, ile zła przynoszą, ilu ludzi musi uciekać, szuka schronienia, ile dzieci zginęło, ile małżeństw jest rozłączonych, ile osób poniosło już śmierć, a całe miasta zostały zburzone”.

Podczas nabożeństwa pieśni, czytania i modlitwa wiernych wykonane zostały w języku polskim i ukraińskim.
rc/Toruń

Fot. Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.