Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Czternaście śladów miłości

2022-04-11
fot. Małgorzata Borkowska/ Diecezja Toruńska
Tydzień przed Wielkim Piątkiem, 8 kwietnia w Grudziądzu odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta. Każdego roku krzyż podąża do kolejnej parafii.


Trasa tegorocznej Drogi Krzyżowej wiodła z parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Ojca Pio. Wierni licznie uczestniczyli w plenerowym nabożeństwie.

Jak podkreślił ks. Dariusz Hirsch, proboszcz parafii księży marianów, tegoroczna Grudziądzka Droga Krzyżowa była wyjątkowa, bo szliśmy po czasie pandemii i w okresie trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie. W rozważaniach i modlitwie nie zabrakło odniesienia do tych wydarzeń. Droga ta jest najprawdziwszą z dróg, ponieważ jest świadectwem miłości potężniejszej niż śmierć. Wierzymy w miłość Jezusa Chrystusa do nas, do każdego z nas. Wierzymy, że nigdy nie zrezygnuje On z żadnego z nas, skoro był gotowy na tak okrutną śmierć tylko z miłości do człowieka. Święty Paweł zaświadczył o tej niezwykłej miłości w słowach: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.” (Rz 8,35-38).

- Niosąc wspólnie ten wielki krzyż ulicami naszego miasta, odsłaniamy, Panie Jezu, Twoje bóstwo. Za zasłoną Męki dostrzegamy raj. Twoje Rany są dla nas bramami, a Krzyż jest drzewem życia.
I tych czternaście śladów, które nam zostawiłeś jak tropy, w który pragniemy odkryć drogę do utraconego szczęścia. - mówił marianin.

Krzyż dźwigali przedstawiciele parafii, kapłani, siostry zakonne, Koło Rycerzy Kolumba. Modlitwie towarzyszyły pieśni wielkopostne. Ks. Dariusz Hirsch u celu drogi podziękował za udział księżom dziekanom, proboszczom i wikariuszom oraz wszystkim, którzy przybyli, by włączyć się w tę Drogę Krzyżową, a także policji, która czuwała nad bezpieczeństwem uczestników modlitwy, młodzieży za czytanie rozważań, ministrantom i organiście. Pan jest tym, który pokazuje nam, że w Krzyżu zbawienie, w Krzyżu miłości nauka.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Borkowska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.