Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Na Toruńskiej Golgocie

2022-04-12
Modlitwa przy jednym ze zniszczonych krzyży na Barbarce /fot. Krystyna Bilska/
Ku pamięci ofiar Barbarki i w zadośćuczynieniu za sprofanowanie krzyży
W Niedzielę Palmową 10 kwietnia spod kaplicy na Barbarce wyruszyła modlitewna procesja. Wierni podążyli leśnymi ścieżkami i rozważali stacje Drogi Krzyżowej zatrzymując się przy zniszczonych krzyżach.

W karty historii Barbarki wpisane są dwa skrajnie różniące się charakterem miejsca. Pierwsze to kaplica i przyległy jej teren, który tak przez ubiegłe wieki jak i teraz pełni funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Drugi to miejsce, w którym w 1939 r. hitlerowcy dokonali masowych mordów ok. 600 mieszkańców Torunia. W myśl symbolicznego połączenia obu obszarów, czyli swoistego zatoczenia kręgu życia, spod groty św. Barbary znajdującej się za kaplicą na Barbarce do miejsca straceń wytyczono Drogę Krzyżową. Na kilka tygodni przed 80. rocznicą straceń, jesienią 2019 r. ustawiono tam 14 tymczasowych, brzozowych krzyży.

Od 2019 r. na krzyżach trzykrotnie dokonano aktów wandalizmu i profanacji. Pierwszy raz w niewielkim stopniu krótko po ich ustawieniu. Drugi i trzeci na przełomie roku 2021 i 2022. Tym jednak razem 13 z 14 brzozowych krzyży zostało bardzo zniszczonych, w większości wyłamanych u podstawy. Potłuczono wiszące na nich wizerunki Jezusa, strącono korony cierniowe.

Przeżywane w Niedzielę Palmową nabożeństwo Drogi Krzyżowej miało na celu wynagrodzić Bogu akty profanacji. Jednocześnie było drogą przez historię miejsca, z którym ściśle i boleśnie związany jest ks. Leon Dzienisz - pierwszy proboszcz parafii na Wrzosach, której podlega Barbarka.

Ks. Leon w latach 1937-1939 wybudował pierwszy kościół na Wrzosach. W tym czasie mieszkał na Barbarce niedaleko kaplicy. Po wybuchu wojny krótko przebywał na froncie jako kapelan Wojska Polskiego. Aresztowany w październiku 1939 r., przetrzymywany w Forcie VII. Zapewne wielu jego współwięźniów z tego czasu dzisiaj spoczywa w masowych grobach lasów Barbarki. Tutaj też, w Forcie VII, ks. Leon zaczął dzielić los z bł. ks. Stefanem Wincentym Frelichowskim, z którym następnie trafił do obozów Stutthof, Sachsenhausen i Dachau. Pierwszy proboszcz parafii na Wrzosach zginął w tzw. transporcie inwalidów, czyli chorych więźniów najprawdopodobniej 10 sierpnia 1942 r.

Historia niespełna 36-letniego życia ks. Leona była tłem rozważań, które dk Waldemar Rozynkowski przygotował na ekspiacyjną Drogę Krzyżową na Barbarce. Nabożeństwu przewodniczył ks. Wojciech Miszewski, aktualny, piąty proboszcz parafii na Wrzosach.

Koło życia zatacza krąg. Niegdyś ks. Leon Dzienisz dzielił los obozowy z mieszkańcami Torunia przetrzymywanymi w forcie i mordowanymi na Barbarce. Aktualny proboszcz miejsca pamięta o swoim poprzedniku i o ofiarach. Osoby zaangażowane w powstanie Toruńskiej Golgoty wytrwale stawiają opór aktom wandalizmu poprzez modlitwę, odtwarzanie niszczonych krzyży i niezmienne plany ustawienia na Barbarce krzyży stałych – takich, które będą „godne tego terenu oraz jego ofiar”. Działania te nabierają szczególnego wymiaru zwłaszcza teraz, gdy trwa wojna na Ukrainie…

Joanna Kruczyńska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.