Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Msza Krzyżma św. w toruńskiej katedrze

2022-04-14
Fot. Ewa Melerska/Diecezja Toruńska
- Wspólnota prezbiterów to nie wspólnota egoizmu i własnych interesów, ale to dar Ducha Świętego - mówił bp Wiesław Śmigiel do kapłanów zebranych na Mszy Krzyżma w toruńskiej katedrze Świętych Janów.
Podczas Eucharystii, której przewodniczył bp Wiesław Śmigiel, obecni byli również bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy oraz bp Andrzej Suski, biskup senior, dziekani i przedstawiciele dekanatów diecezji toruńskiej, kapłani posługujący w instytucjach kościelnych, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu wraz z moderatorami oraz osoby konsekrowane.

- To msza święta, w czasie której pokazujemy naszą jedność. W bazylice katedralnej, matce kościołów w Diecezji Toruńskiej, wobec Chrystusa przede wszystkim, ale też wobec braci i sióstr odnowimy swoje przyrzeczenia kapłańskie, odnowimy pierwotną miłość i przypomnimy sobie o naszej gorliwości, która przyprowadziła nas kiedyś do sakramentu święceń, dała siły do posługi i wciąż nam pozwala głosić w porę i nie w porę słowo Boga – mówił biskup Śmigiel.

W trakcie homilii przypomniał o źródle powołania kapłańskiego i jego roli dla wspólnoty: „Kościół jako wspólnota nie może wzrastać bez Chrystusa, podobnie jak winna latorośl odcięta od drzewa usycha. Od początku istnienia kościoła z woli Pana Jezusa obok powszechnego powołania i zaangażowania wszystkich wiernych istnieje w kościele szczególne powołanie apostolskie i związana z nim posługa. Bez kapłanów nie byłoby Kościoła, zresztą podobnie jak bez wspólnoty wiernych. Dopiero razem jesteśmy kościołem Chrystusa.
Kapłani w sakramencie święceń otrzymali od Chrystusa szczególny dar Ducha Świętego, a wraz z nim możliwość działania w imieniu i w zastępstwie Chrystusa Dobrego Pasterza, dzięki temu zaś pełnią funkcję nauczania, uświęcania i pasterzowania. To Chrystus pozwolił kapłanom mówić w swoim Imieniu „To jest Ciało Moje, to jest Krew Moja”, „Ja odpuszczam tobie grzechy”. Nikt nie może tych słów wypowiedzieć sam z siebie. Tylko kapłan na mocy sakramentu święceń ma takie prawo, ponieważ działa in persona Christi, niejako użycza swojego ciała ,aby mógł działać Chrystus”. Hierarcha podzielił się również refleksją: „Potrzebujemy kapłanów i tych słów jak chleba powszedniego. Tam, gdzie nie ma kapłanów i już się tych słów nie mówi, codzienny chleb, nawet jeśli jest go pod dostatkiem, traci smak, a zdobycze cywilizacji nie cieszą, czasem potrafią być ciężarem”.

Podstawowym tematem nauczania było zachowanie jedności. „Znamienne że Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy nie modlił się na pierwszym miejscu o wiarę, o miłość między ludźmi, o miłość do Pana Boga, o inne bardzo ważne i potrzebne ludziom sprawy, ale o jedność. Możliwe, że już wówczas wiedział, że to brak jedności najbardziej zaszkodzi Kościołowi. Najskuteczniej można zaszkodzić wspólnocie, jeśli wprowadzi się w nią pełne emocji i bolesne podziały. Zajmuje się wówczas ona wyłącznie sobą, swoimi wewnętrznymi kłótniami, stara się powoływać nowe zespoły, aby rozwiązywać kryzysy i zapomina o swojej prawdziwej misji. Nie potrzeba wówczas zewnętrznych sił, aby zaszkodzić, osłabić, odebrać ewangeliczną radość. Dotyczy to wszystkich wspólnot, Kościoła, diecezji, parafii i rodziny. Dramatyczne rozbicia niestety, nie ominęły także Kościoła, który podzielony jest na katolicki, prawosławny i protestancki, a one na kolejne odłamy. Te podziały są wielkim smutkiem ludzi wierzących w Chrystusa, a ich przyczyną jest ,chyba trzeba to jasno powiedzieć, grzech, niezdrowa ambicja, egoizm, pycha, niestety, również podszepty szatana, na które czasem bywamy otwarci albo nie potrafimy zdecydowanie ich odrzucić”.

Biskup Śmigiel zwrócił uwagę na współczesne przyczyny braku jedności: „Zauważmy, że dzisiaj przeciwnicy Kościoła rzadko negują samego Pana Jezusa Chrystusa, choć coraz odważniej krytykują naukę ewangeliczną lub przynajmniej odbierają jej prawo istnienia w przestrzeni publicznej, jednak z pełną mocą starają się uderzyć i zachwiać jedność. Dotyczy to jedności z Ojcem Świętym, jedności z biskupami, a w konsekwencji jedności między nami. Najpotężniejszą bronią złego ducha jest nieustanne wprowadzanie zamętu, podziału, wzajemnej niechęci. Takie działanie nie jest charakterystyczne dla jednej ludzkiej opcji lub stronnictwa, ale raczej charakteryzuje przeciwników Kościoła Chrystusowego, którzy z łatwością odwołują się do różnych argumentów. Jedni odwołują się do tak zwanych nowinek, poprawności, atrakcyjności czy skuteczności, ale inni sięgają do argumentów tradycjonalizmu, który jest także szkodliwy. Zdrowa tradycja to ciągłość i zmiana. Najpierw to szacunek i trwanie w tym, co niezmienne, czyli w nauce Apostołów, w łamaniu chleba modlitwie i wspólnocie - tak to opisały Dzieje Apostolskie. Można przyjąć, że jest to odważne strzeżenie depozytu wiary, ale w zdrowej tradycji. Jest też miejsce na zmianę, czyli odczytywanie znaków czasu i ewangeliczną odpowiedź na nie. Trzeba uważać, aby to, co drugoplanowe, mało istotne, nie przesłoniło tego, co najważniejsze. Treści i motywacje rozbijania jedności są różne, ale metody podobne, a cel wspólny: odebranie autorytetu Ojcu Świętemu, skłócenie nas między sobą, a w konsekwencji przeciwstawienie wiernych pasterzowi. Już Jezus przestrzegał uczniów, że uderzenie w pasterza rozproszy również owczarnię”.

Odpowiedzią na brak jedności jest przylgnięcie do Chrystusa i autentyczne świadectwo wiary. Biskup Śmigiel przypomniał wypowiedź Alberta Camus, który twierdził, że nie lubi antyklerykalnych księży. „Może zastanawiać, że takie słowa wypowiedział człowiek związany z lewicą, dystansujący się od Kościoła i nieufny wobec księży, ale on chciał spotkać kapłanów, którzy są autentyczni, a nie takich, którzy deprecjonują to, co robią i mówią „Nie traktuj tego, co robię, poważnie, ponieważ bardziej niż na Kościele zależy mi na byciu w zgodzie z dzisiejszym światem”. Nie chciał spotkać ludzi, którzy szkalują swoich przyjaciół, współpracowników. Szukał człowieka, który jest sobą i przyznaje się do tego, kim jest. Nie chodzi przecież o triumfalizm, szukanie dla siebie uznania i przywilejów, ale o jasną postawę kapłańską i wskazanie na wartości ewangeliczne”.

Co jest zadaniem dla współczesnych kapłanów? „Co powinien czynić kapłan, by być sobą i dziś działać w zgodzie z powołaniem? Najprostsza odpowiedź to taka, która mówi, że powinien być wiernym uczniem Chrystusa, pełnym wiary, nadziei i miłości. Powinien także dbać o jedność z Ojcem Świętym, biskupami, innymi prezbiterami i wszystkimi innymi członkami Kościoła. Słowa proroka Izajasza  powinny się wypełniać również w naszym kapłańskim życiu: „Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi”. Takich kapłanów pragną dziś spotkać ludzie - nie tych, którzy uwielbiają sami siebie i dbają o to, żeby być lepszymi od innych, ale autentycznych, pełnych świętości. Nie narzekających, złorzeczących, przygnębionych i tylko krytykujących siebie nawzajem, ale kapłanów uczciwych, prawdomównych, bezinteresownych, wspierających się wzajemnie i głoszących Dobrą Nowinę”.

Podsumowując temat jedności, bp Śmigiel zauważył: „Jedność to przecież nie jednomyślność ani brak krytycznego spojrzenia, ale uznanie wzajemnie swojego miejsca i swoich zadań. Wszystkie problemy wynikają z tego, że człowiek nie potrafi zaakceptować swojego miejsca i uważa, że jeśli byłby w innym miejscu, to lepiej realizowałby swoje powołanie. Jesteśmy grzeszni i ułomni, ale za swoje przewinienia odpowiemy przed Bogiem i ludźmi. Nikt z nas nie jest przecież nieomylny i czasem zdarza się, że niekiedy banalne lub drobiazgowe sprawy stają się powodem do sporu, kłótni, wzajemnej niechęci. Może się zdarzyć, że w niektórych sprawach nie domagamy, brakuje nam odwagi głoszenia prawdy lub sami upadamy, jednak wciąż powinna nam towarzyszyć wrażliwość na ludzką krzywdę i biedę oraz gotowość do pomocy”.

Toruński pasterz podziękował tym, którzy angażują się w pomoc uciekinierom z ogarniętej wojną Ukrainy: „Dzisiaj stajemy w bazylice katedralnej w Toruniu, matce kościołów, aby przypomnieć sobie, jak ważna jest jedność - najpierw z Chrystusem, ale w praktyce w codzienności z Ojcem Świętym, biskupami, wszystkimi duchownymi i z naszymi braćmi i siostrami. Trwając we wspólnocie kapłańskiej wraz z naszymi współpracownikami, chcemy być blisko wiernych, dając im przykład, że sami żyjemy złączeni więzami szacunku, miłości i odpowiedzialności na wzór relacji rodzinnych. Jedność kapłańska to również siła i odwaga głoszenia Ewangelii w każdym czasie i w zmieniających się okolicznościach, dlatego wobec wojny na Ukrainie i uchodźców nie tylko ich wspieramy modlitwą i postem, z czego niektórzy nawet potrafią kpić, ale również jałmużną. Przyjmujemy ich do naszych parafii, pod nasz wspólny dach i dzielimy się z nimi chlebem i miłością. Dziękuję wam, drodzy bracia kapłani, za wasze świadectwo, wielkoduszność i pomoc. Dziękuję też klerykom, którzy dbają o uchodźców, mieszkających w gmachu seminarium jak o swoją rodzinę”.

Bp Wiesław Śmigiel poświęcił oleje chorych i katechumenów oraz konsekrował krzyżmo, które w ciągu roku służą do udzielania sakramentów chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych czy innych konsekracji. Po zakończeniu Eucharystii oleje zostały przewiezione do budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu gdzie będą rozdzielane do wszystkich miejsc kultu naszej diecezji.

W czasie liturgii duchowni odnowili przyrzeczenia, które złożyli w czasie swoich święceń kapłańskich. - Wszystkich wiernych proszę o modlitwę w intencji Kościoła i jego sług, kapłanów, by zawsze byli wierni Chrystusowi. Proszę też dobrego Boga o pokój na Ukrainie i na świecie oraz liczne i święte powołania do kapłaństwa. Dzisiaj też, w tym wyjątkowym dniu, dziękujemy Bogu za łaskę wiary, łaskę chrztu, bo dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę chrztu Polski – mówił toruński hierarcha.

Uroczystości wzbogacił śpiew absolwentów i studentów Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej pod kierownictwem dyrektora placówki, ks. Macieja Kępczyńskiego.


 rc/ Toruń
Zdjęcia:  kl. Mateusz Marchlewski/SAI
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.