Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Liturgia Wigilii Paschalnej w toruńskiej katedrze

2022-04-17
Fot. Renata Czerwińska / Diecezja Toruńska
- Potrzeba, abyśmy uwierzyli, że Chrystus jest prawdziwym Zmartwychwstałym Panem, który pokonał grzech i śmierć i zaprasza ciebie i mnie do tego, byśmy tego doświadczyli. - mówił bp Wiesław Śmigiel podczas obchodów Wigilii Paschalnej w toruńskiej katedrze Świętych Janów. 
W homilii Ksiądz Biskup pochylił się nad głęboką symboliką Nocy Paschalnej oraz wybranymi czytaniami, które rozbrzmiały w katedrze. Oprawę liturgiczną przygotowali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego wraz z zaproszonymi gośćmi.
„Słyszeliśmy w czytaniach, że po stworzeniu Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Ten refren powtarza się nieustannie. Niestety, nie widział i chyba nie widzi do dzisiaj tego człowiek, albo jeśli nawet widzi, że dzieło stworzenia jest dobre, to w krzywym zwierciadle, ponieważ nieustannie próbuję zmieniać to, zostało przez Boga stworzone. Człowiek ma aspiracje, aby zmieniać odwieczny porządek rzeczy. Oczywiście, pragnie zmieniać na lepsze, ale czy zawsze tak jest? Czy zaprzeczanie dotychczasowym zasadom odróżniającym prawdę od kłamstwa oraz lekceważenie Bożych przykazań przyniosło ludziom więcej szczęścia? Zafascynowaliśmy się  atrakcyjnością, skutecznością, kreacją własnego wizerunku. A zapomnieliśmy o wierze ojców, nadziei, miłości, straciliśmy smak codzienności”.

Jaka jest odpowiedź Boga na to, że człowiek tak bardzo się od Niego odwraca? Posyła swojego Syna, aby uratować tych, którzy się zagubili: „Tak zatopiliśmy się w pracy, że zapomnieliśmy o drugim człowieku, którego trzeba szanować i kochać, poświęcać mu więcej czasu. Człowiek dystansuje się od Bożego planu i dostosowuje wszystko do swoich wyobrażeń. Jednak Bóg wprowadza harmonię we wszystko, co stworzył, tymczasem historia nie porządku i komplikowania wszystkiego to ludzka historia. Trzeba było  historii zbawienia, aby to, co było dobre, zostało odnowione, aby całemu stworzeniu została przywrócona dobroć. Tego wszystkiego dokonał Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jest jeden warunek, aby stało się to naszym udziałem. Potrzeba, abyśmy uwierzyli, że Chrystus jest prawdziwym Zmartwychwstałym Panem, który pokonał grzech i śmierć i zaprasza ciebie i mnie do tego, byśmy tego doświadczyli”.

Toruński pasterz zwrócił uwagę, jak ważne jest wsłuchiwanie się w znaki czasu i skupianie na tym, co rzeczywiście ważne: „Dzisiejsza perykopa mówi o Dobrej Nowinie  - o zmartwychwstaniu. Kiedy niewiasty wróciły od grobu i oznajmiły przerażonym uczniom o tym, co widziały i słyszały, te słowa wydawały im się czemu paplaniną. Piotr pobiegł do grobu i zobaczył już nie tylko pusty grób, ale płótna rozrzucone. Wrócił zadumany, ale bez wiary. Niektórzy twierdzą, że zadziwienie jest początkiem zrozumienia. Ilekroć już nam się zdaje, że jesteśmy jako ludzie mądrzejsi, lepsi zaczynamy po raz kolejny konstruować Wieżę Babel. Tylko na szczęście od Pana Boga przychodzi pomieszanie języków.
Świat skupił się na może ważnych, a może bardziej wymyślonych problemach, a lekceważy prawdziwe niebezpieczeństwo i pozwala, by zło znów wzięło górę.  Ta historia dzisiaj się dzieje. Zajmowaliśmy się wszystkim, tylko nie widzieliśmy prawdziwego zagrożenia”.

Nie możemy jednak poddawać się zwątpieniu – Bóg jest tym, który nas umacnia: „Dzisiejsza Ewangelia podaje nam dokładny czas, kiedy odkryto pusty grób. Było to wczesnym rankiem, ale Ewangelista zanotował, że jeszcze było ciemno .W historii zbawienia wiele było momentów przezwyciężenia ciemności przez światło słońca, kiedy Bóg się objawiał. O świcie Bóg pokonał wojsko egipskie walczące z Izraelem wychodzącym z niewoli faraona. Także wojsko króla Izraela Ezdrasza zagrożone przez Asyrię wczesnym rankiem przekonało się, że Anioł Pański jest z nimi i odniosą zwycięstwo”.

Biskup Śmigiel zwrócił również uwagę na to, że to Chrystus jest Panem trudnych, bolesnych sytuacji i potrafi wyprowadzić ze śmierci do życia. „Ewangelista Łukasz napisał, że niewiasty nie znalazły ciała Pana Jezusa. To nie jest zwykła formuła grzecznościowa, tylko dla dzieci. Jezus to często używane imię, a więc to podkreślenie, że był On człowiekiem, podobnym do nas z wyjątkiem grzechu. Chrystus to Mesjasz, Syn Boży prawdziwy, Bóg, który przyszedł, aby nas odkupić i zbawić. Natomiast Pan Jezus to zwrot teologiczny, który mówi, że Jezus jest Panem życia i śmierci. Wskazuje wprost na Jezusa Zmartwychwstałego. Od czasów papieża Grzegorza Wielkiego chrześcijanie pozdrawiają się: „Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał”. Piękne pozdrowienie pełne wiary. W historii naszego życia bardzo ważne jest, abyśmy rozpoznali Chrystusa Zmartwychwstałego. Dlatego przychodzimy na tę liturgię i spędzamy tu wiele godzin. Słuchamy czytań po to, aby przypomnieć sobie historię zbawienia, ale przede wszystkim by spotkać Pana Jezusa Zmartwychwstałego, Tego który pokonał grzech i wziął na siebie wszystkie nasze słabości. Dziękujemy, że możemy spotykać się w każdą niedzielę i święto, by świętować zmartwychwstanie, że w niedzielnej Eucharystii możemy mówić wraz z całym Kościołem „Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego  i Pana Jezusa Chrystusa”.

Uroczystości zakończyły się procesją dookoła kościoła. Ksiądz biskup życzył przybyłym parafianom i gościom głębokiego pokoju i radości, których świat dać nie może.

rc/Toruń
Fot. Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.