Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezjalne obchody święta Miłosierdzia Bożego

2022-04-24
Fot. Renata Czerwińska / Diecezja Toruńska
​​​​​​​- W naszych domach, diecezjach, ośrodkach, kościołach wszyscy staramy się pomagać w duchu Ewangelii. Nie przyjmujemy tylko i wyłącznie uchodźców, tych którzy uciekają, ponieważ na wschodzie jest straszliwa i okrutna wojna, ale przyjmujemy samego Pana Jezusa – mówił bp Wiesław Śmigiel w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu, w którym miały dziś miejsce uroczystości odpustowe.


Na Eucharystii zgromadzili się kapłani związani na przestrzeni ponad 30. lat z parafią Miłosierdzia Bożego oraz z parafii sąsiednich, siostry zakonne, prezydent miasta oraz liczni wierni świeccy z różnych zakątków Torunia, a także okolicznych miejscowości.

Pasterz zwrócił uwagę, że choć „dzisiaj w Kościele katolickim mamy ostatni dzień oktawy Zmartwychwstania Pańskiego, nasi bracia ze wschodu świętują pierwsze święto. Dlatego wielką radością i wielkim zaszczytem było dla mnie to, że już rano mogłem uczestniczyć w śniadaniu  wielkanocnym z naszymi siostrami i braćmi, którzy znaleźli swój dom w Seminarium Duchownym”.

Nawiązując do święta Miłosierdzia Bożego, zaznaczył:  „Zastanawiałem się kiedyś, dlaczego tak jest, że prawda o Bożym miłosierdziu, która przecież jest tak głęboko zapisana na kartach Pisma Świętego, nie zawsze była obecna w tradycji Kościoła i z takim trudem przebija się do świadomości współczesnego człowieka. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że wydaje się nam, że kiedy odwołujemy się do Bożego Miłosierdzia, myślimy że Jezus Miłosierny to usprawiedliwienie naszej słabości, grzechów. Nic bardziej mylnego. Moc Jezusa Miłosiernego to wezwanie do nawrócenia. Pan Jezus jest tak wielki, że patrząc na człowieka, pogrążonego w cierpieniu, a szczególnie w grzechu, który jest największym cierpieniem, nie przekreśla go, daje mu szansę. Nie mówi jednak „Nic się nie wydarzyło”. Najpierw trzeba stanąć w prawdzie.

Biskup Śmigiel przypomniał, że nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i objawienia św. Faustyny zostały rozpropagowane w Kościele przez św. Jana Pawła II.  Zwracając uwagę na jego życiorys, przypomniał wiele tragicznych wydarzeń, których doświadczał już od dzieciństwa: „śmierć mamy,  ojca, brata, okrucieństwo wojny, podczas której musiał wykonywać ciężką pracę fizyczną. Pan Bóg przygotowywał go do wielkich rzeczy. Doświadczył popularności, uważano go za człowieka bardzo zdolnego, a jednocześnie tak wiele biedy. Wszystko po to, aby potrafił pochylić się nad każdym potrzebującym, potrafił rozmawiać z ludźmi, którzy są pogubieni, z ludźmi niezwykle mądrymi, ale i ubogimi tego świata, dostrzegał przede wszystkim drugiego człowieka”.

Nawiązując do perykopy ewangelicznej, toruński pasterz przypomniał te momenty w Ewangelii, kiedy Jezus potwierdzał swoje Słowo czynami i znakami. Możemy w tym zobaczyć początek świętych sakramentów. Ale oprócz tego, że nauczał i czynił cuda, gromadził wokół siebie ludzi. My też nieustannie poszukujemy Jezusa Chrystusa, chcemy się do Niego zbliżyć, jak święty Tomasz”.

Wyjaśniając postawę i wątpliwości Apostoła, Biskup wyjaśnił, że  „niezrozumiała Męka i śmierć Chrystusa zachwiały Jego wiarą”. Nie wierzył świadkom zmartwychwstania, jednak dzielił się ze wspólnotą swoimi wątpliwościami. To wystarczyło, aby Chrystus przyszedł i pokazał mu Swoje rany. „W nich jest zbawcza odpowiedź na cierpienie, które nas dotyka. Obraz Miłosierdzia Bożego mówi o tym bardzo wyraźnie. Rany Jezusa to prawdziwa miłość. Może dlatego we wspólnotach protestanckich prawdziwa radość Zmartwychwstałego zaczyna się już w Wielki Piątek. Kiedy my jeszcze jesteśmy wyciszeni i potrzebujemy czasu, aby ucieszyć się zmartwychwstałym, oni, patrząc na rany Jezusa Zmartwychwstałego, widzą miłość zbawczą. Zmartwychwstały Pan objawił się jako ten, który zbawia rozjaśnia ciemności I potrafi kochać pomimo trudnych doświadczeń”.

Ksiądz Biskup, odwołując się do sytuacji za wschodnią granicą, zaznaczył, że  „prawdziwy pokój jest darem Bożego miłość Bożego Miłosierdzia. Wydaje nam się, że jeśli podpiszemy odpowiednie porozumienia, zawrzemy odpowiednie pakty - świat wiele razy w to uwierzył – to te gwarancje dadzą nam bezpieczeństwo. One są bardzo potrzebne, ale nie zapewnią pokoju. Trwały pokój jest darem zmartwychwstałego Chrystusa i trzeba go przyjąć do swojego serca. Ludzie, którzy kierują się złymi intencjami, nie potrafią przyjąć tego daru. Bez względu na to. jakie są gwarancje bezpieczeństwa, i tak je potrafią zdeptać, zlekceważyć. Stąd takie wielkie wołanie Kościoła i Ojca Świętego Franciszka dar pokoju dla całego świata”. Zaznaczył również, że dziś tak jak św. Tomasz mamy wiele wątpliwości  i pytań.  „Kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się okrutna wojna, jesteśmy świadkami cierpienia, morderstw, strasznych niesprawiedliwości i poczucia bezsilności. Oglądamy obrazy, które napływają do nas z Ukrainy. Trudno nawet łzy opanować, kiedy na to wszystko patrzymy. Dzisiaj potrzeba nam wrócić do Bożych przykazań, uświadomić sobie, że Że pokój to ogromna wartość, że  trzeba Boga prosić o ten pokój. Czy dzisiaj nie rodzi się mnóstwo pytań, dlaczego jest wojna, przemoc, dlaczego tyle zła. Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie. Możemy tylko powiedzieć, że mamy wolną wolę, którą Pan Bóg nas, obdarował, a z której my nie potrafimy dobrze korzystać”.
Zaznaczył jednak, że pomoc, którą Polacy dzielą się z potrzebującymi, wynika ze spotkania ze Zmartwychwstałym. „Zmartwychwstały Pan żyje w otwartości serc Polaków, żyje w naszych rodzinach, w naszych parafiach, dlatego otwieramy nasze domy, parafie, diecezje, otworzyliśmy naszą Ojczyznę dla uchodźców - a właściwie dla gości. Jesteśmy ludźmi, którzy wsłuchali się w głos Pana Jezusa i Bogu niech będą za to dzięki, bo przecież w wielu wymiarach nie domagamy i dobrze o tym wiemy”.

Biskup Śmigiel przypomniał, że Niedziela Miłosierdzia to także święto patronalne Caritas. „Chcemy przekonać się o tym, że dobra jest na świecie więcej niż zła. Jeśli w to nie uwierzymy, to nie znajdziemy w sobie wewnętrznej mocy, by pokonywać zło wokół nas”. Dziękując za wiele dobra, które w ostatnich miesiącach wydarzyło się dzięki działaniom Caritas, nadmienił, że „zorganizowana przez Caritas Polska w połowie kwietnia tego zbiórka na rzecz uchodźców przekroczyła 100 milionów złotych.  Możemy powiedzieć, że to kropla w morzu potrzeb, ale to są dary nas wszystkich, dlatego wielkie Bóg zapłać za ten ogromny zryw serca. Natomiast wartość wsparcia przekazywanego za pomocą darów rzeczowych przekroczyła 136 milionów. Mówimy tylko o Caritas, a przecież pomaga wiele różnych organizacji, miasta, samorządy, państwo,  różne organizacje, fundacje, właściwie wszyscy chcą się włączyć w pomoc. Gdybyśmy nie doświadczyli Jego Miłosierdzia - jestem o tym przekonany - nie starczyłoby odwagi i sił, żeby pomagać. Chcemy za to dobro podziękować, ale musimy mieć serce otwarte na przyszłość. Potrzeba Bożej pomocy, by nie ustawać w czynieniu dobra”.

Wierni przygotowywali się do uroczystości przez nowennę, prowadzoną przez posługujące przy parafii siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Na zakończenie Ksiądz Biskup poświęcił przyniesione obrazy Jezusa Miłosiernego, po czym nastąpiła procesja wokół kościoła i hymn „Te Deum”.

rc/Toruń/KAI
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.