Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pielgrzymka ze Strzemięcina na Warmię

2006-06-18
Wyjazd pielgrzymów do Świętej Lipki i Gietrzwałdu w dniu 17 czerwca poprzedziła modlitwa o godz. 6.00 poprowadzona przez proboszcza parafii na Strzemięcinie, ks. Henryka Kujaczyńskiego.

Podróż rozpoczęliśmy od wspólnego odmówienia modlitwy różańcowej. Po sanktuarium w Świętej Lipce, określanym jako „perła baroku”, oprowadził nas jezuita o. Marek, następnie wysłuchaliśmy koncertu organowego podziwiając prospekt organowy z poruszającymi się aniołami, wcale nie gorszy od tego w Oliwie. Przeżyliśmy Eucharystię sprawowaną przez wszystkich obecnych kapłanów, z udziałem dzieci pierwszokomunijnych. Po obiedzie, „uzbrojeni” w pamiątki, ciągle przypatrując się wspaniałym dziełom nie tylko architektury, ale i zabytkom kowalstwa artystycznego, wyjechaliśmy do katedry św. Jakuba w Olsztynie. Tam nasz podziw wzbudziły przepiękne sklepienia kryształowe we wnętrzu tej gotyckiej świątyni.

Mijając tonące w słońcu, soczyste zielenią lasy Warmii, podążaliśmy do sanktuarium w Gietrzwałdzie. Przedstawiciel Zakonu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich, o. Jan Nowak, „dźwigający” ponad 50 lat kapłaństwa, przedstawił nam historię objawień w Gietrzwałdzie. Pielgrzymi ze Strzemięcina złożyli ofiarę, a zarazem przypomnieli, że w Zakonie Księży Kanoników jest ich parafianin, Sebastian Goździejewski. Przepiękną aleją udaliśmy się do cudownego źródełka, obserwując nowo wznoszone stacje Drogi Krzyżowej na obrzeżu wielkiej leśnej polany. Zostaliśmy też obdarzeni maleńkimi skrawkami płótna, które za wskazaniem objawień można z wiarą stosować w chorobie, prosząc Boga o uzdrowienie. O licznych cudach tutaj się dziejących opowiadał nam o. Jan, który był świadkiem jednego z nich.

Ks. Bartłomiej Sławiński

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.