Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Obchody święta 3 maja

2022-05-03
Fot. Renata Czerwińska / Diecezja Toruńska
Jeśli Maryja jest w naszych domach, to konsekwencją tego powinno być otwarcie drzwi dla potrzebujących - mówił bp Wiesław Śmigiel podczas obchodów uroczystości Matki Bożej Królowej Polski i kolejnej rocznicy ustalenia Konstytucji 3 Maja.

Podczas Mszy św. na toruńskim Rynku Staromiejskim zgromadzili się m.in. przedstawiciele władz samorządowych, kombatantów, harcerze, służby mundurowe, poczty sztandarowe szkół i instytucji, siostry zakonne i klerycy WSD, przedstawiciele bratnich kościołów, a także liczni torunianie. Oprawę muzyczną zapewnił chór z parafii św. Antoniego w Toruniu oraz orkiestra wojskowa.

Przypominając dzieje ustanowienia uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, biskup Śmigiel zwrócił uwagę, że dzisiejszemu świętu towarzyszy „modlitwa za ojczyznę, za nasze miasto, a w tym roku również usilna prośba o pokój na Wschodzie, ale też o pokój na całym świecie”. Wyraża ono „wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczyli i doświadczają za pośrednictwem Maryi”.

Przypomniał również, co o Matce Bożej mówi Ewangelia. „Maryja była bliska Jezusowi od poczęcia, a nawet wcześniej, kiedy zaufała słowu Boga. Po męce i śmierci  Jezusa to Ona zadbała o Jego ciało, stąd wzruszające przedstawienia Piety. Kiedy apostołowie i uczniowie zwątpili, podtrzymywała ich na duchu i zachęcała do modlitwy na wzór wesela w Kanie Galilejskiej. U stóp Krzyża umierający Jezus jako kochający syn powierza opiekę nad swoją Matką umiłowanemu uczniowi. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego - pewnie każdy z nas starałby się postąpić podobnie. Ma to jednak głębsze znaczenie - nie jest tylko wyrazem troski o sprawy materialne czy społeczne. Każdy z nas może rozpoznać się w tej scenie – jesteśmy dziećmi Maryi, mamy Matkę. Kiedy na jakimś etapie naszego życia zabraknie mamy, zawsze jest to niezwykle bolesne. Jeżeli zabraknie mamy dziecku, ono bardzo cierpi i trudno zastąpić tę matczyną miłość. Dlatego umiłowany uczeń, czyli każdy z nas, otrzymał od Jezusa Matkę duchową”.

Co to oznacza w konkrecie życia? „W naszych domach są obrazy Matki Bożej, co oznacza, że wzięliśmy Ją do siebie, jednak to nie może być tylko i wyłącznie wyraz zewnętrznej religijności, który wskazuje na naszą tożsamość, historię, ale niewiele mówi o naszej duchowości  chrześcijańskiej. Jeśli Maryja jest w naszych domach, to jest to zobowiązanie, aby pamiętać o Jej słowach z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn”. Wierność nauce Chrystusa to nie jest coś, co mamy pokazywać w dzień świąteczny, ale nasza codzienność. Pójdźmy o krok dalej. Jeśli Maryja jest w naszych domach, to konsekwencją tego powinno być otwarcie drzwi dla potrzebujących. Żyjemy w konkretnym czasie i miejscu, które w większości są niezależne od nas. Jednak to, jak odnajdziemy się w tych uwarunkowaniach, zależy już od każdego z nas, naszych wyborów. Skoro na wschodzie jest wojna i nasi siostry i bracia z Ukrainy potrzebują pomocy, to chcemy dzisiaj dziękować Bogu, że nie zabrakło nam jako narodowi solidarności, wrażliwości i odwagi, że otworzyliśmy drzwi naszego domu, któremu na imię Polska. Choć wiemy, że to nie jest proste i będzie się wiązało z wysiłkiem, choć dobrze wiemy, że pomoc zawsze kosztuje, jednak czym więcej ducha pomocy, tym więcej w nas człowieczeństwa”.

Nawiązując do współczesnej sytuacji biskup dodał również: „Skoro Maryja jest w naszym domu, nie możemy ulegać jakiekolwiek presji, aby przekreślić lub relatywizować przykazanie miłości Boga i bliźniego. Ponadto nie wolno zapominać, kto jest agresorem, oprawcą i katem, a kto jest ofiarą i posiada prawo do obrony swojego domu i swojej rodziny. Jako chrześcijanie powinniśmy pamiętać,  że każdy człowiek odpowiada za swoje czyny. Nienawiść nie powinna nigdy zwyciężyć, dlatego modlimy się o pokój, bardzo go pragniemy, ale zdajemy sobie sprawę, że nawet jeśli on nastąpi, to będzie będziemy potrzebowali wielu lat, wielu pokoleń, aby przebaczyć pojednać się. Bogu dzięki, że odnaleźliśmy swoje miejsce jako przyjaciele bratniego narodu”.

Hierarcha przypomniał również dzieje Konstytucji 3 Maja. Zwrócił uwagę, że „chociaż jest  napisana językiem, który trochę mniej do nas przemawia, ale jest bardzo mądra i warto do niej sięgnąć. Nie wstydzi się odwołać do tożsamości i chrześcijańskich korzeni narodu”.

Kontynuując refleksję historyczną, dodał: „Ciekawe, że zaborca lub okupant za każdym razem, kiedy przekraczał granicę naszego państwa, zabijając ludzi oraz niszcząc nasze domy, to przewrotnie starał się ukazać zło jako dobro - koniecznością zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. Tak było w czasie zaborów, tak było 17 września 1939 roku”.

„W obliczu okrutnej wojny na Ukrainie powraca pytanie, dlaczego Bóg nas nie obronił przed taką tragedią, dlaczego pozwala na przemoc. To pytanie wraca nieustannie w różnych kontekstach, jednak trzeba pamiętać, że człowiek człowiekowi zgotował ten los. Sam wyznaczył Bogu miejsce w kącie tego świata, na marginesie swoich przemyśleń, strategii, planów. Tymczasem wśród wielu doświadczeń Maryja pokazuje, że trzeba czynić wszystko, co mówi Jezus Chrystus i zawsze bardziej słuchać Boga niż ludzi, pomagać szukać prawdy, unikać nienawiści, czynić dobrze. Nikt od Niej lepiej nie rozumie że Bóg potrafi wyprowadzić dobro nawet z największego zła i z największych nieszczęść”.
Na koniec biskup Śmigiel zawierzył miasto i diecezję Matce Najświętszej.
rc/Toruń

Fot. Renata Czerwińska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.