Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święty Izydorze – wspieraj pracę rąk naszych!

2022-05-17
Fot. Aleksandra Wojdyło
15 maja Kościół wspomina św. Izydora Oracza, pracowitego i rozmodlonego chłopa z Madrytu.

Diecezja toruńska czci tego patrona od 20 lat, polecając brać rolniczą wezwaniem „Święty Izydorze – wspieraj pracę rąk naszych”. Od 2009 roku wszystkim wydarzeniom i uroczystościom środowiska rolniczego towarzyszą relikwie św. Izydora. Natomiast szczególną grupą wstawiającą się swą modlitwą za wszystkich rolników i mieszkańców wsi jest założone w  2011 roku Bractwo św. Izydora.
W tym szczególnym gronie, pod przewodnictwem ks. bp. Józefa Szamockiego zgromadzono się w parafii św. Katarzyny i św. Wojciecha w Boluminku, aby oddać należny hołd swemu patronowi i wypraszać łaski na kolejny rok pracy na roli.

Patronalne święto, w którym brali udział także: minister Jan Krzysztof Ardanowski, doradca Prezydenta RP oraz przedstawiciele władz samorządowych, rozpoczął wykład ks. Sławomira Tykarskiego pn.: "Wartości i zadania rolników w nauczaniu papieży".
Mszę św. pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego koncelebrowali kapłani dekanalni, duszpasterze rolników, wraz z moderatorem Bractwa ks. kan. Stanisławem Grzywaczem oraz diecezjalnym duszpasterzem rolników ks. kan. Zbigniewem Gańskim. Wyrażając radość z goszczenia po raz pierwszy w parafii rolników z całej diecezji toruńskiej, proboszcz ks. kan. Tadeusz Myszk zaprosił do wspólnej modlitwy o Boże błogosławieństwo dla rolników i mieszkańców wsi.  Tematem przewodnim homilii wygłoszonej przez bp Józefa była realizacja  przykazania miłości w życiu codziennym rolników.

Pan Bóg troszczy się o nas m.in. poprzez coroczne plony. Rolnicy dzięki pracy i modlitwie, na wzór św. Izydora z Madrytu, mogą zawierzać sprawy polskiej ziemi. Ksiądz biskup więc zaapelował: "Bądźcie otwarci na Boga i Ojczyznę. Możecie takimi być poprzez pracę i modlitwę! Obyście się poczuli jako ci, którzy mają szczególną troskę nad ziemią. Póki wy jesteście, jest nadzieja".

Św. Izydor Oracz z Madrytu żył na przełomie XI i XII wieku. Kult tego Świętego dotarł do Polski w XVII wieku. Popularyzowali go jezuici pracujący wśród ludności wiejskiej. Nie tylko chłopi, lecz także szlachta stanowiła gorliwych wyznawców św. Izydora.
Pod koniec XIX wieku został ogłoszony patronem rolników. Madryt, Bawaria, Bretania czy Polska to rejony, w których z okazji jego święta odbywają się uroczystości w kościołach i ludowe festyny. Wychowywany był w bojaźni Bożej, miłości  i posłuszeństwie rodzicom. Unikał zła, szanował starszych, a wszystkie polecenie wykonywał sumiennie. Dzielił się z ubogimi wszystkim, co miał. Był bardzo pobożny, jego życie wypełniała ciężka praca na roli, modlitwa, miłosierdzie względem ubogich i oddanie Matce Bożej. Swą pobożnością, pracą, skromnością, pokorą zjednywał sobie ludzi.

Tekst i fot. Aleksandra Wojdyło
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
24-26
Rekolekcje ewangelizacyjne "Drogowskaz"
Toruń - WSD
MAR
24-26
Toruń - Dom pielgrzyma
MAR
31
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń - kościół garnizonowy, godz. 17.00
MAR
31
Ekstremalna Droga Krzyżowa
Chełmno-Toruń
KWI
1
Bunt na pokładzie - warsztaty dla rodziców nastolatków
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.