Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Odkryj tajemnice wiary!

2022-05-18
Po raz pierwszy w Toruniu.

 Rekolekcje „Mysterium Fidei. Boski dialog w liturgii” odbędą się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II i Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu od 25 do 26 czerwca, a ich organizatorem jest Wydział Teologiczny UMK wraz z Fundacją „Pro Futuro Theologiae”.

Dlaczego poznawać liturgię?
Rekolekcje liturgiczne to czas modlitwy i formacji, w którym pozwalamy się prowadzić liturgii. Wyznacznikami planu dnia będą celebracje Liturgii Godzin oraz Eucharystii. Chcemy, aby liturgia stała się naszą modlitwą, dlatego w czasie rekolekcji będzie można doświadczyć i rozsmakować się w pięknie i starannie przygotowanej liturgii. Nie wystarczy jednak sama estetyka i uczuciowość, ale potrzeba, abyśmy znali prawdę, dlatego specjaliści z różnych dziedzin teologicznych wprowadzą nas w głębię liturgii.
Dlaczego warto wziąć w nich udział? Warto poznawać liturgię, ponieważ jest ona częścią naszego życia. W każdą niedzielę jesteśmy w Kościele i spędzamy czas przy Bogu w najpiękniejszy możliwy sposób – uczestnicząc w liturgii. Ma ona pewną specyfikę i opływa w różne gesty i symbole. Dlatego zagłębianie się w Eucharystię jest takie ważne, a rekolekcje są idealnym miejscem, by wzbogacić się doświadczeniem od specjalistów w dziedzinie liturgii.

Dla kogo te rekolekcje?
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby modlić się piękną liturgią i odkrywać jej głębię, szczególnie akolitów, kościelnych, chórzystów, ceremoniarzy i lektorów. Podczas rekolekcji prowadzić nas będzie ks. dr Michał Oleksowicz, wicerektor WSD w Toruniu oraz wykładowca filozofii na WT UMK. Konferencje wygłoszą: bp Andrzej Suski, ks. prof. Daniel Brzeziński, ks. prof. Stanisław Adamiak, ks. dr Krzysztof Porosło oraz ks. prof. Piotr Roszak. Jeśli chcesz krótko poznać naszych prelegentów i rekolekcjonistów, odwiedź naszą stronę poświęconą rekolekcjom: http://www.liturgia.umk.pl/rekolekcje-liturgiczne

Koszt uczestnictwa w rekolekcjach to 150 zł (w cenie są wliczone posiłki oraz materiały). Nocleg we własnym zakresie. Zapisy do 8 czerwca za pośrednictwem rekolekcyjnej strony internetowej.
Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na maila: liturgia@umk.pl i liturgia.umk@gmail.com

kl. Karol Brzozowski
kl. Michał Kłosowski


 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.