Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kościół ma już swój kamień węgielny

2022-05-23
Fot. Małgorzata Borkowska/ Diecezja Toruńska
Poświęcenia dokonał bp Wiesław Śmigiel 21 maja na placu budowy kościoła w Grudziądzu-Owczarkach.

Kaplica pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych jest kościołem filialnym parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu. To ważne wydarzenie swym śpiewem uświetnił chór Tibi Mariae. Nieprzypadkowo wszystkie działania organizacyjne związane z zamysłem powstania kaplicy miały miejsce w Święta Maryjne. Propozycja wezwania narodziła się 24 maja 2012 roku podczas Mszy św. w Loreto w Święto Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – w czasie parafialnej pielgrzymki do Włoch. Także wszystkie sprawy formalne, urzędowe, zgody, kredyty pomyślnie rozwiązywano w Święta Maryjne.

- Zanim Ksiądz Biskup poświęci kamień węgielny pod budowę naszego kościoła, pozwólcie, że przywołam na pamięć kilka ważnych dat związanych z tym miejscem. - rozpoczął ks. kan. Zbigniew Gański, proboszcz miejsca. 13 października 2011 roku, w dzielnicy Owczarki, które Matka Boża wybrała sobie na spotkanie ze swoimi czcicielami, podpisano akt notarialny zakupu działki. W maju 2012 roku zrodziła się propozycja wezwania dla kaplicy, która została zaakceptowana przez księdza bpa Andrzeja Suskiego. W dniu 29 maja 2012 roku poświęcony został krzyż na placu budowy. Kaplicę tymczasową rozpoczęto budować w 2013 roku. 24 maja 2013 roku wydany został dekret erygujący. Rok później miał miejsce pierwszy odpust ku czci Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. W styczniu 2017 roku tymczasowa kaplica otrzymała pozwolenie na jej użytkowanie. Od 2018 roku trwa budowa właściwej kaplicy, tuż obok kaplicy tymczasowej. Kamień węgielny pod budowę kościoła został przywieziony przez parafian, w czasie pielgrzymki, którą odbywali do Fatimy w 2017 roku. Kamień pochodzi z miejsca objawień Anioła trojgu pastuszków.

Jak podkreślił Ksiądz Biskup kamień węgielny to nie dodatek do budowli, to nie jest ozdoba. Prawdziwy kamień węgielny stanowił istotną część całej konstrukcji. Od kamienia węgielnego zależało, czy ta konstrukcja będzie trwała. Jeżeli zbudujemy tę świątynię na fundamencie naszej wiary i na fundamencie Jezusa Chrystusa, to będzie ona trwała. Będzie też gromadziła ludzi, którzy będą oddawali Bogu cześć.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Borkowska

Całą relację z wydarzenie będzie można przeczytać w Tygodniku Katolickim „Niedziela” 5 czerwca.
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.