Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezjalne aureole

2022-05-26
Fot. Maria Pilińska/ Diecezja Toruńska
​​​​​​​W Muzeum Diecezjalnym w Toruniu 26 maja prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski poprowadził wykład pt. "Kult świętych w diecezji chełmińskiej i toruńskiej".

Wykład towarzyszy wystawie czasowej: "Dioecesis nostrae Patroni – wspólne dziedzictwo diecezji chełmińskiej i toruńskiej". Wystawa została zorganizowana z okazji 30-lecia utworzenia Diecezji Toruńskiej. Jest czynna do 31 sierpnia 2022 roku.

Profesor opowiedział o wielu sługach bożych, błogosławionych i świętych z diecezji chełmińskiej oraz toruńskiej. Poprowadził drogą od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II. Święty Wojciech od początku istnienia Jabłonowa Pomorskiego, czyli XIII w., jest jego patronem. Jak legenda głosi, zginął w okolicach Elbląga, ale gdy transportowano jego ciało, przewożono je właśnie m.in. przez Jabłonowo Pomorskie.

Biskup Chrystian czczony jest przede wszystkim na terenach Grudziądza, gdyż z tym miejscem związana jest jego historia. Bł. Juta mieszkała przez jakiś czas w Chełmży. Sługa Boża Ksienia Magdalena Mortęska zreformowała zakon benedyktynek. Świętobliwy Andrzej z Osnowa był mężem, ojcem, pielgrzymem, z pochodzenia Duńczykiem, ale jego wizerunek widnieje w jednej z parafii diecezji chełmińskiej. Błogosławiona Maria Karłowska wyciągała kobiety z prostytucji podczas zaboru pruskiego. Sługa Boży biskup Adolf Szelążek nie podporządkował się zaborcom i nie wyjechał z diecezji, za co odsiedział rok w więzieniu.

Profesor Rozynkowski wymienił jeszcze: bł. Jerzego Popiełuszkę, który został porwany w Górsku, Prymasa Tysiąclecia, który był więziony również na terenach naszej diecezji i św. Jana Pawła II, który przyjechał i odwiedził wiele pobliskich miejscowości.

Diecezja toruńska mimo krótkiego stażu ma obszerną historię sięgającą niemalże tysięcznego roku. Możemy się szczycić wieloma orędownikami z naszych ziem, więc módlmy się za ich wstawiennictwem.

Tekst i zdjęcia: Maria Pilińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.