Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Toruń: Diecezja toruńska ma 6 nowych kapłanów

2022-05-28
- Drodzy przyjaciele, odważnie i radośnie, ale też z pokorą ruszajcie w drogę, by wyrzucać złe duchy, leczyć, cierpliwie nauczać, ale też i słuchać, sprawować święte sakramenty, które umacniają i uzdrawiają. Wyruszajcie, aby dawać świadectwo o potędze i wielkości Boga – mówił bp Wiesław Śmigiel w toruńskiej katedrze Świętych Janów.W liturgiczne wspomnienie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego sześciu alumnów przyjęło święcenia kapłańskie. Towarzyszyli im biskupi, kapłani, w tym proboszczowie parafii, z których neoprezbiterzy pochodzą, społeczność Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, rodzice i rodzeństwo, przyjaciele i licznie zebrani mieszkańcy diecezji.

- Dzisiejszy dzień jest dla nas radosnym i wyjątkowym, jak zawsze, kiedy ustanawiamy i posyłamy nowych kapłanów. Tak jest za każdym razem, gdy Kościół Chrystusowy otrzymuje nowych księży. Czekamy w parafiach na neoprezbiterów z utęsknieniem, radością i wielką nadzieją – mówił toruński pasterz. Jest to odpowiedź na Chrystusowe wezwanie. „Jezus, świadomy potrzeb Kościoła wszystkich czasów, powiedział do swoich uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Żniwa są obrazem sytuacji Kościoła. Mamy nadzieję, ze żniwo zawsze będzie wielkie, bo ludzie czekają na nowych księży, a jednocześnie potrzeba żarliwej modlitwy w naszych parafiach o nowe powołania. Zmieniają się czasy i uwarunkowania w których kościół realizuje swoją zbawczą misję, ale zawsze potrzeba nowych apostołów”.

Charakteryzując Apostołów podążających za Jezusem, hierarcha zwrócił uwagę, że do tej misji wybrał On osoby bardzo różniące się między sobą. „Ewangelista wymienia 12 imion, osoby bardzo różnego pochodzenia, wykształcenia, imiona żydowskie i greckie. Jest wśród apostołów nawrócony celnik i zelota, prości rybacy, uczniowie Jana Chrzciciela. To grupa bardzo zróżnicowana, ale ich pochodzenie czy ludzkie zdolności nie są w tym momencie najważniejsze. Tym, co się liczy naprawdę, jest ich przywiązanie do Pana Jezusa i posłuszeństwo Jego Słowu. Nie są już więc rozpoznawalni jako rybacy, celnicy, zeloci, ale jako ci, którzy są blisko Pana Jezusa i będą mówić w Jego Imieniu, czynić znaki w Jego zastępstwie”.

Kapłan przypomniał, że „wśród wybranych był Judasz. Ewangelista nie opuścił jego imienia. Nie chodzi tylko o wierność historii, ale o to, aby nas, uczniów wszystkich pokoleń nauczyć pokory i pokazać, jak ważna jest wierność powołaniu i troska o rozwój duchowy, formacja permanentna. Nie wolno w tej drodze ustać”.

Biskup Śmigiel zaznaczył: „Dzisiaj uczestniczymy w tej samej historii, którą usłyszeliśmy w Ewangelii, bo to sam Jezus przywołał do katedry toruńskiej sześciu swoich uczniów: Dawida, Jacka, Jana, Karola, Mateusza i Tomasza. Już za chwilę zostaną oni wyświęceni na prezbiterów i będzie temu towarzyszyło wiele znaków i gestów. Jednym z nich będzie nałożenie rąk – to sam Chrystus przez swoich następców i współpracowników nałoży na nich ręce. To nie jest działanie ludzkie, ale Boże. Spocznie na nich ręka Pana i nie będą już należeli do tego świata, ale do Boga. To powinno nam dodawać odwagi. Chociaż zostaną posłani do świata, to po to, aby czynić go lepszym, szlachetniejszym, a przede wszystkim po to, aby przynieść mu Boga”.

Toruński pasterz zwrócił uwagę na szczególne zadanie: „Jezus udzielił uczniom władzy nad duchami nieczystymi. Jak w czasach Jezusa, zły duch działa i dziś. Dzisiaj bardzo trzeba odtruwania, wypędzania złych duchów. Nasze działania często zatruwa zło i potrzeba siły i mocy, aby wyrzucać złe duchy, leczyć choroby i słabości. To zły duch ciągnie dziś ludzi do wojny, nienawiści, myślenia tylko o sobie, zabawy i lekkomyślności, a kiedy cierpimy, zostawia nas samych. Zły duch drwi z Boga i z nas, podsuwa nam przeróżne substytuty szczęścia. Młodzi ludzie dystansują się od Kościoła, a z drugiej strony są wrażliwi i nieodporni na problemy. Przeczuwają, że potrzeba także duchowości. Bez siły wiary, fundamentu przykazań, wierności i odpowiedzialności trudno dobrze pokierować swoim życiem. Świat bardzo potrzebuje dobrych kapłanów, którzy będą jak Chrystus blisko ludzkich spraw, wrażliwi, mądrzy, roztropni, skromni, ale i odważni, nie ulegający wpływom, nie dający się zwieść fałszywym naukom, nie bojący się wyrzucać złych duchów i leczący wszelkie słabości”.

Życząc wytrwania w powołaniu, przywołał postać bł. Stefana Wyszyńskiego. To właśnie w miejscu jego odosobnienia w Rywałdzie kandydaci do prezbiteratu przechodzili swoje rekolekcje. Choć był bardzo słabego zdrowia, okazał się mocarzem ducha. Biskup Śmigiel przypomniał jego zadania, które postawił sobie u progu święceń, zaznaczając, że są one cenną formacją dla wszystkich wierzących.

Nowi kapłani diecezji toruńskiej to:  ks. Dawid Gogolewski, ks. Tomasz Gutowski, ks. Karol Kalwa, ks. Jacek Maćkiewicz, ks. Mateusz Starczewski i ks. Jan Tatarkowski. Podejmą oni posługę w Działdowie, Grudziądzu, Chełmży i Górznie.

rc/Toruń

Fot. Renata Czerwińska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.