Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Słowo Biskupa do pielgrzymów

2022-05-31
Umocnienie na drogę na Jasną Górę.

Drodzy bracia duchowni i klerycy! Czcigodne osoby konsekrowane!
Kochani Pielgrzymi!


Piesza pielgrzymka do Matki Bożej Królowej Polski na Jasną Górę na trwałe wpisała się w kalendarz życia diecezji i jest jednym z ważniejszych wydarzeń pastoralnych. W tym roku jest to 44. Piesza Pielgrzymka z Torunia i 42. Piesza Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej.

Pielgrzymka to duchowa przygoda, sprawdzian sił fizycznych, kształtowanie charakteru, ale przede wszystkim to czas na przemyślenie i przemodlenie wielu ważnych spraw. W gruncie rzeczy są to swoiste rekolekcje w drodze. Motywy i intencje
pielgrzymowania są bardzo różne, najczęściej jest to prośba, dziękczynienie lub pokuta oraz pragnienie zadośćuczynienia za popełnione grzechy. Ważnym wymiarem pielgrzymki jest osobiste nawrócenie uczestników, czyli umocnienie i pogłębienie wiary oraz spotkanie z żywym Bogiem, który jest Panem życia i śmierci.

W tym roku na pielgrzymkowym szlaku towarzyszą nam bohaterowie wiary i błogosławieni z diecezji toruńskiej: bł. Maria Karłowska, bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski, bł. Jan z Łobdowa, bł. Juta z Chełmży, Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek oraz Służebnica Boża Magdalena Mortęska. Przykład odważnego i szlachetnego życia budzi uznanie, ale przede wszystkim stanowi zachętę do osobistej świętości. Wpatrując się w osoby, które nas poprzedziły w pielgrzymce do nieba, łatwiej odnaleźć własną i niepowtarzalną drogę do spotkania z Bogiem.

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: Posłani w Pokoju z Chrystusem. Prawdziwy pokój można uzyskać przez otwarcie na słowo Boże i sakramenty, szczególnie sakrament Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii, ale daru pokoju nie można zatrzymać tylko dla siebie, należy podzielić się nim z innymi. Dlatego jesteśmy posłani! Niech w czasie pielgrzymki towarzyszy nam modlitwa o pokój naszych serc, pokój w naszych rodzinach, Ojczyźnie oraz
tak potrzebny pokój na Ukrainie, a także na całym świecie. Niech nie zabraknie też modlitwy o powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i małżeństwa chrześcijańskiego!

Serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników tegorocznej pielgrzymki. Z radością i wdzięcznością przyjmuje każdy pielgrzymi trud. Szczególnie cieszy udział młodych ludzi w pielgrzymkach, przecież to oni są przyszłością Kościoła i od nich zależy kształt świata. Niemniej w pielgrzymce może wziąć udział każdy, kto ma dobrą wolę i siły. Bardzo proszę prezbiterów, diakonów, kleryków i siostry zakonne, aby pomogli wiernym dobrze przeżyć rekolekcje w drodze. Już teraz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji pielgrzymki. Słowa wdzięczności kieruję w stronę duchownych, kleryków, osób konsekrowanych, służb porządkowych, transportowych, muzycznych i medycznych. Bóg zapłać za zaangażowanie!

Pielgrzymom życzę dobrej pogody, odwagi, wytrwałości i radosnego przeżywania obecności Pana, który będzie Was karmił w drodze słowem i Darem życia, czyli Eucharystią.

Na pielgrzymi trud z serca błogosławię i towarzyszę modlitwą

Wasz biskup Wiesław

Toruń, 18 maja 2022, w rocznicę ziemskich urodzin św. Jana Pawła II.
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.