Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Promocja książki ks. Pawła Rochmana

2022-06-01
W Muzeum Diecezjalnym w Toruniu odbyło się spotkanie poświęcone książce ks. Pawła Rochmana, ojca duchownego w WSD, zatytułowanej "Dlaczego Chrystus nie napisał książki".

Spotkanie poprowadził dk. prof. Waldemar Rozynkowski. Pomysł publikacji zrodził się wiele lat temu na kanwie fascynacji słowem i tym, co można przez nie wyrazić oraz refleksji nad życiem i działalnością bł. Johna Henry'ego Newmana.

Docelowo planowane są cztery książki. Autor skupia się w nich na tematyce racjonalności wiary, tego, co przekazuje język za pomocą słowa pisanego, a także kwestiach związanych z islamem.

Co ciekawe, tytułową kwestią zajmował się do tej pory jedynie św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu. Refleksja na temat słowa i tego, jak w różny sposób potrafi być interpretowane (choćby ze względu na dodiadczenia życiowe i kulturowe czytelnika) doprowadziła do konkluzji, że aby je dobrze zrozumieć, potrzebny jest ktoś, kto je objaśni. Dotyczy to zarówno książek naukowych, technicznych (autor jest doktorem w dziedzinie nauk matematycznych), jak i samego Pisma Świętego.

Istnieje ryzyko, że książka napisana przez Chrystusa nie osiągnęłaby swojego celu, byłaby niezrozumiana albo pojmowana w rozbieżny sposób. Tymczasem "słowa sa zbyt malo pojemne" - mówi autor. Dlatego wlaśnie Chrystus pisze inaczej - jak określa to św. Paweł w Liście do Koryntian, "w sercach ludzkich". "Ciagle wchodzi w histori ludzką, ta książka trwa". Zostawia też wyrażenie swojej nauki Apostołom, najwięcej zaś mówią Jego czyny.

Książka, wydana nakładem wydawnictwa Bernardinum,  będzie dostępna m.in. w toruńskich księgarniach katolickich.

Tekst i zdjęcia: Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.