Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konsekracja kościoła na Bielawach

2022-06-05
Fot. Renata Czerwińska / Diecezja Toruńska
Proboszczowi udało się zintegrować wspólnotę parafialną i zbudować żywy Kościół, wspólnotę wiary, miłości i nadziei. Życzę wam, żeby, ta świątynia zawsze była wypełniona ludźmi. Kościoły są najpiękniejsze wtedy, kiedy są wypełnione tymi, którzy się modlą, są blisko Pana Boga i przechodzą na ziemię świętą – mówił bp Wiesław Śmigiel 4 czerwca podczas poświęcenia kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na toruńskich Bielawach.



Podczas konsekracji obecny był również biskup senior Andrzej Suski, kapłani m.in. związani z parafią i z dekanatem, przedstawiciele władz miasta i harcerze. Oprawę muzyczną zapewnił chór Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej pod kierunkiem Ady Gliszczyńskiej.

U progu Mszy św. przedstawicielka parafian przypomniała historię parafii, część wypowiedzi przeznaczając na szczegółowe objaśnienie rozwiązań architektonicznych. Proboszcz parafii, ks. kan. Zbigniew Łukasik, przedstawił działalność wspólnot parafialnych, wyróżniając szczególną rolę róż różańcowych (w tym męskiej) oraz wspólnot, w których formują się rodziny. Warto zaznaczyć, że w parafii trwa żywy kult św. Rity. Nabożeństwa do świętej odbywają się 22. dnia każdego miesiąca, a gromadzą się na nich licznie nie tylko mieszkańcy parafii. Biskup Śmigiel tak mówił o tym nabożeństwie: „Bardzo się cieszę, że jest taka wspólnota w naszej diecezji, gdzie ten kult może się rozwijać, gdzie przychodzą ludzie spragnieni Boga, przynoszą sprawy trudne, po ludzku beznadziejne. Życzę, aby ten kult się dalej rozwijał, aby potrzebujący zawsze znaleźli tutaj pomoc”.
W homilii toruński pasterz nawiązał do Słowa Bożego przeznaczonego na ten szczególny dzień. Wierni parafii na Bielawach są w podobnej sytuacji jak Lud Wybrany za czasów Nehemiasza. Dlatego „dziś jesteśmy wezwani do radości, bo oto wspólnota parafii świętuje poświęcenie kościoła. Kończy się w pewien długi etap, a zaczyna nowy - a właściwie jest to kontynuacja budowy świątyni żywej”.

Objaśniając kontekst historyczny perykopy ewangelicznej o wyrzuceniu przekupniów ze świątyni, biskup zwrócił uwagę, że „nadużycia w świątyni mogą wydarzyć się także dzisiaj w kościołach”, a świątynia jerozolimska nie była cichym miejscem, wymarzonym do medytacji. Co ciekawe, „gdy Chrystus wypędził przekupniów, podeszli do niego chromi i niewidomi, a On ich uzdrawiał i pozwolił pozostać w świątyni”. Wypędzenie przekupniów ze świątyni to wyraz troski Jezusa o należną cześć miejsca świętego. „Wchodząc do świątyni, powinniśmy zachować skupienie, szacunek, mieć serce i umysł otwarte na to, co może mi powiedzieć Bóg” - wyjaśniał bp Śmigiel.  „Zasłuchani w Słowo Boże, umocnieni sakramentami i prowadzeni przez pasterzy, którzy wiernie  pokazują nam drogę, mamy się uświęcać w tym miejscu” - kontynuował. Nawiązał również do spotkania Mojżesza z Bogiem, który ukazał się w ognistym krzewie. „Chociaż nie rozpoznaje jeszcze Rozmówcy, Mojżesz wyraża gotowość, dyspozycyjność wobec wezwania Bożego. Zbliża się do Boga, który jest świętością i doskonałością, dlatego musi zdjąć sandały. W tajemnice Boga nie wchodzi się prosto z marszu, z drogi, ale po przygotowaniu, w milczeniu uświadomieniu sobie dystansu, w pokorze. Nie można Boga przymuszać własnym krokiem, zamknąć Go w swoich wyobrażeniach, ale trzeba swój krok dostosować do tego, co ma dla mnie Bóg. Świątynia w tym pomaga. Stajemy przed wielką tajemnicą, przed Bogiem samym”.

Ksiądz Biskup podziękował również proboszczowi, wikariuszom, budowniczym i wszystkim parafianom za trud wznoszenia świątyni, za pomoc zarówno materialną, jak i modlitewną. Zwrócił także uwagę na słowa św. Pawła „Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost”. „To nie zawsze się mieści w naszym sposobie myślenia. Chcemy odnieść zwycięstwo i chcemy, żeby nasza chwała została zapisana. Pewnie po ludzku tak powinno być, bo jeśli ktoś włożył wiele pracy, to jego pamięć powinna zostać utrwalona. Ale to nie zmienia faktu, że na pierwszym miejscu powinien być Bóg. To on nam pozwolił wznieść tę świątynię mimo różnych kłopotów. Wszystko, co wartościowe, wznosi się z trudem”.

Po homilii odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych, po czym bp Śmigiel namaścił ołtarz, a kapłani ściany. Następnie okadzono całą świątynię oraz zebranych wiernych. Parafianie w procesji wnieśli świece, symbolizujące światło Chrystusa, kwiaty oraz dary eucharystyczne. W darach wniesiono także relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, przywiezione przez mieszkańców jego rodzinnej Zuzeli.

Historia parafii sięga niemal 30 lat. Dekretem z dnia 19 maja 1995 r. biskup toruński Andrzej Suski powołał w dzielnicy Bielawy w Toruniu nową parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Terytorium wydzielono z parafii: Grębocin, Lubicz, Toruń pw. Ciała i Krwi Pańskiej oraz Toruń pw. św. Maksymiliana Kolbe. Wkrótce na terenie należącym do nowej parafii rozpoczęto regularne odprawianie Mszy św. i budowę kaplicy, która została ukończona już jesienią tego samego roku. W ciągu następnego roku został wybudowany dom parafialny, a w roku 2001 odbyły się w parafii misje ewangelizacyjne. Na ich zakończenie ks. bp Józef Szamocki poświęcił plac pod budowę kościoła.

rc/Toruń

Fot. Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
28
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Wardęgowo
MAJ
28
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
28-30
Odpust Matki Bożej Wardęgowskiej
Wardęgowo
MAJ
28
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.