Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Żar Ducha Miłości

2022-06-07
Fot. Małgorzata Borkowska/ Diecezja Toruńska
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to tytularne święto najmniejszej grudziądzkiej parafii Ducha Świętego.

Tegorocznej sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej. Eucharystię koncelebrowali ks. kan. Wojciech Pyrzewski, diecezjalny duszpasterz więziennictwa oraz ks. Andrzej Kusiński, proboszcz miejsca. W to radosne świętowanie wpisało się ważne wydarzenie  dla parafian: poświęcenie nowych ławek zainstalowanych w świątyni oraz poświęcenie instrumentu muzycznego, który służy muzykowaniu scholi na chwałę Panu.

Słowa podziękowania za przewodniczenie Eucharystii i poświęcenie ławek, które będą służyły wspólnocie parafialnej, skierowali do ks. prałata Sławomira Odera parafianie.
W imieniu całej wspólnoty parafialnej przedstawiciele Rady Parafialnej podziękowali ks. prałatowi Sławomirowi Oderowi za wspólne świętowanie, za dar przewodniczenia Najświętszej Eucharystii oraz za umocnienie Słowem Bożym.
Słowa podziękowania parafianie pragnęli również skierować do wykonawcy ławek: Zakładowi Stolarskiemu z Rakowic, właścicielom oraz wszystkim pracownikom, którzy dołożyli wiele starań, aby ławki, które dziś zdobią naszą świątynię były tak piękne.
Parafialny zespół muzyczny MyAb Imo Pectore na swą dalszą posługę zakupił nowy saksofon. Ksiądz Proboszcz poświęcił instrument, który będzie służył każdej niedzieli uroczystej oprawie Mszy świętej. Gra na saksofonie Kacpra, członka parafialnej scholi, uświetniła również sumę odpustową.

Tekst i zdjęcia: Magorzata Borkowska
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.