Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święta Rodzina u Działdowskich Męczenników

2022-06-07
Fot. Andrzej Laskowski
W dniach 29-30 maja w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej, diecezjalnym sanktuarium Męczenników Działdowskich, gościła ikona Świętej Rodziny.

Do spotkania ze Świętą Rodziną parafianie przygotowywali się w czasie trzydniowych rekolekcji głoszonych przez o. Mariusza Więckiewicza CSsR

W pierwszym dniu peregrynacji, po uroczystym przywitaniu przez rodzinę oraz proboszcza ks. Szymona Chachulskiego sprawowana była koncelebrowana msza św. pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego. Tak jak w czasie rekolekcji, tak i w homilii  Księdza Biskupa wybrzmiało jednomyślne wołanie o łaskę wiary i oparcie życia małżeńskiego i rodzinnego na miłości odwzorowanej na bezwarunkowej i nieodwołalnej miłości Pana Boga.

Biskup Józef szczególnie podkreślał, że tak jak Maryja i Józef byli złączeni przez osobę Jezusa, tak od chwili zawarcia sakramentu małżonkowie są połączeni przez Jezusa Chrystusa, bowiem uświęceni jego obecnością składają sobie przyrzeczenie i to On asystuje im w okresie ich życia małżeńskiego i rodzinnego. Aby jednak Jego obecność była trwała, muszą zadbać o swoją wiarę i miłość.

Pierwszy dzień peregrynacji zakończono Apelem Jasnogórskim. Drugi dzień peregrynacji od wczesnych godzin porannych był wypełniony modlitwą i obejmował m.in. Mszę świętą dla chorych i osób starszych, Mszę św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, w modlitewne czuwanie przed obrazem Świętej Rodziny włączyły się wspólnoty działające w parafii: Żywy Różaniec, Droga Neokatechumenalna, Liturgiczna Służba Ołtarza i Grupa Biblijna.

W imieniu parafian obraz pożegnała rodzina, która zapewniła, że owocem tego wielkiego święta będzie zapatrzenie się we wzór życia w rodzinie oparty na miłości, wierności, jedności, oddaniu i wzajemnej służbie oraz zaufaniu do Boga.

Tekst: Małgorzata Licznerska
Fot. Andrzej Laskowski 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.